Det handler om tillid til Gud

For af den nåde er I frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds. (Efeserbrevet 2,8)

Billy Graham
Amerikansk prædikant
og forfatter

Er vi virkelig frelst ved tro? Nej, vi er frelst af nåde ved tro. Tro er simpelthen den kanal, gennem hvilken vi modtager Guds nåde. Det er hånden, som strækker sig frem for at modtage hans kærlighedsgave. I Hebræerbrevet 11,1 læser vi, at ”tro er fast tilllid til det, der håbes på, overbevisning om det, der ikke ses.” Tro er tillid.

Jeg har aldrig været på Nordpolen, og alligevel tror jeg, at der findes en Nordpol. Hvorledes kan jeg vide det? Jeg véd det, fordi nogen har fortalt mig det. Jeg læste om det i en bog, jeg så det i geografi, og jeg tror på de mænd, som skrev disse bøger. Jeg antager det i tro.
Biblen siger: Troen kommer altså af det, der høres, og det, der høres, kommer i kraft af Kristi ord. (Romerbrevet 10,17)
Vi tror, hvad Gud har sagt angående frelsen. Vi antager det uden spørgsmål.

Det er ikke et eller andet mystisk, som vi skal kæmpe for at få fat i. Jesus sagde, at vi skulle blive som små børn, og akkurat som små børn har tillid til deres forældre, skal vi have tillid til Gud.
Lad os antage, at jeg kørte hen ad en landevej med 80 kilometers fart og kom til en bakketop. Ville jeg slå bremserne i, standse vognen og gå op på toppen af bakken for at se efter, om vejen fortsatte? Nej! Jeg ville have tillid til vejvæsenet, i hvis distrikt jeg kørte. Jeg ville fortsætte med samme hastighed, sikker på, at vejen fortsatte fremefter, selv om jeg ikke kunne se det. Jeg ville antage det i tro.
Akkurat på samme måde er det med den frelsende tro i Kristus.

Teksten er fra Billy Grahams bog Fred Med Gud