Fra sygdom Til sundhed

Du er velkommen til at skrive til mig og stille mig spørgsmål. Der vil blive bedt for alle brevemner. Ønskes en salvedug tilsendt, medsend da venligst adresseret og frankeret svarkuvert (normalkuvert 5.50 kr.). Salvedug kan ikke rekvireres over internettet.
Orla Lindskov Christensen
Anne Maries Vej 16
9000 Aalborg

Spørgsmål 1:

Jeg træner og løber

Til Orla Lindskov
Du synes måske, at mit brev lyder mærkeligt. Men jeg vil gøre alt for at blive rask. Du kender måske også til fysiske smerter ligesom jeg.
Jeg går til fysisk træning og løber og modarbejder min sygdom på alle måder. Jeg er ikke åndelig, som min kone og mine børn er det. For mig handler mit liv om at trives og have det godt rent fysisk. Men det spænder min sygdom ben for. Min kone og børn, der som sagt er åndelige, siger, at jeg mangler noget meget vigtigt i mit liv, nemlig det åndelige og Gud.
Jeg har lovet dem at skrive et brev til dig. Det gør jeg så hermed for min kære kone og kære børns skyld, selv om jeg ikke rigtig kan se noget formål med det. Men nu er det gjort.
Hilsen
Ole

Svar 1:

Gud har en tanke med dig

Kære Ole
Jamen kære Ole dog; din kone og dine børn har fuldstændig ret. Der er givet enhver af os mennesker ikke blot et legeme, der trænger til mad, varme og tøj. Der er også givet os et indre menneske, en sjæl, som vi kan kalde det, og denne sjæl har også brug for næring, åndelig næring. Sjælen er nemlig bestemt til et liv i sandhed og kærlighed, et liv af betydning ikke blot for en række år her på jorden. Men et liv, der har betydning for evigheden.
Hvad vi selv bliver til som mennesker, er af større betydning, end hvordan vi har det i de ydre ting, og hvordan vores legemer har det.
– ”Hvad gavner det et menneske, om han vandt hele verden, men tog skade på sin sjæl.” Sådan udtrykker Jesus det. Lad os ikke glemme dette, hvad der end sker i vores liv, lad os heller ikke glemme dette, hvis vi rammes af sygdom.
Gud har en tanke med det liv, han har givet dig. Der er nemlig noget, vi efter Guds vilje og tanker skal blive til. For denne åndelige bestemmelse skal vi leve og kæmpe. Vi skal ikke lade det blive det første og vigtigste for os at have det godt og slippe så billigt og smertefrit gennem livet som muligt. For velvære, penge og bekvemmeligheder må vi ikke sælge vores sjæl og sætte vores åndelige bestemmelse over styr.
Der levede for mange år tilbage en forfatter i Frankrig, som hed Victor Hugo. I hans roman ”De elendige” siger hovedpersonen Jean Valjean ved livets afslutning: ”Det er ingenting at dø. Men det er en frygtelig ting ikke at leve.” – Han var en mand, der var blevet genfødt og forvandlet.
Du har også børn betroet, Ole. Det er vi mange, der har. Det, vi gør eller undlader at gøre, har derfor ikke kun betydning for vores eget liv. Det har stor betydning og indflydelse på vores børns liv. Deres sjæle og deres liv skal vi værne om. Og vi skal hjælpe børnene med at blive de mennesker, som Gud har bestemt dem til at blive. Vi skal være Guds medarbejdere på det, som Gud vil med dem.
Det er godt, du har gjort, hvad din hustru og dine børn bad dig om ved at skrive brevet. Det har sikkert glædet dem. Men jeg synes, at du skulle leve med i det åndelige liv, de lever. Det tror jeg, ville give dem en endnu større glæde, og jeg ved, at du aldrig vil komme til at fortryde det.
Med venlig hilsen
Orla Lindskov

Spørgsmål 2:

Har dårlig hofte

Kære Orla
Jeg læser med interesse Udfordringen og din side. Jeg har dårlig hofte og skal nok opereres. Men jeg vil gerne prøve, om salvedugen kan hjælpe i stedet, eller om Gud vil, at jeg må have en ny hofte. Lægerne er vel også Guds hjælp til os?
Jeg vil gerne have en udtalelse fra dig.
Venligst
Ruth

Svar 2:


Artiklen fortsætter efter annoncen:Bed Jesus føre lægens hånd

Kære Ruth
Det problem, du bringer frem her, er kendt af mange syge. Mange syge spørger sig selv: – ”skal vi tro og stole udelukkende på Gud som vores læge? Eller skal vi også bruge de almindelige læger og deres dygtighed ?
Det vil sige: Skal vi udelukke lægerne, er det det rigtige at gøre ? – eller skal vi udelukke Gud, og lade lægerne klare sagen? Jeg tror ikke, at vi i denne sag skal tænke på Gud og på lægerne som modsætninger.
Det er dejligt, når Gud igennem bøn og forbøn helbreder direkte ud fra luften. Men det er også dejligt, når lægerne ved deres dygtighed skaffer mennesker helbredelse.
Under sygdom skal vi søge Gud først og bede ham om at føre os på de rette veje. Når vi beder om helbredelse, er det derfor vigtigt, at vi ikke allerede har en plan om, hvordan vi vil have helbredelsen til at ske, og derefter beder Gud om at hjælpe med på vores plan. Det er vigtigt, at vi husker at slutte vores bøn med: ”Din vilje ske,” med hensyn til hvor og hvordan helbredelsen skal finde sted. Jeg har set mennesker blive ledt til læger og hospitaler, når de bad Gud om helbredelse. Gud helbredte dem derefter gennem lægerne. Jeg har også set mennesker blive helbredt af Gud direkte uden lægers medvirken. Derfor er jeg meget afslappet med hensyn til, hvordan Gud vælger at helbrede de syge. Det vigtigste er trods alt, at de syge bliver raske, og at det er Guds vilje, der sker. Vi hører så mange klager over læger og sygeplejersker, der begår fejl. Dertil vil jeg sige, at læger og sygeplejersker er kun mennesker, og derfor kan de begå fejl ligesom alle andre. Det skal vi være opmærksomme på. Læger og sygeplejersker er ikke overmennesker eller supermennesker.
Derfor plejer jeg at give dette råd: – Bed Jesus Kristus om at gå foran dig og med dig, bed ham om det, inden du begiver dig af sted til lægen og hospitalet. Skal du opereres, så bed Jesus om at føre lægens hånd.
Jeg hørte engang om et ægtepar, der nægtede deres sukkersyge barn insulin og lægehjælp. De ville, at barnet skulle helbredes af Gud direkte. Men det endte dybt ulykkeligt. Barnet døde. Lægerne og lægernes dygtighed ville efter al sandsynlighed have kunnet redde barnets liv.
Det er vigtigt, at vi altid først søger Guds vilje, også under sygdom.
Orla Lindskov

Spørgsmål 3:

Kan mærke en bedring

Kære Orla Lindskov
Jeg sender dig min salvedug, som jeg beder dig bede over for min venstre fod og tæer og for min højre skulder og overarm. Jeg synes at kunne mærke en lille bedring fra sidst, da jeg fik salvedugen.
Kærlig hilsen J.G.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Svar 3:

Guds tegn til dig

Kære J.G.
Tag den lille bedring du kan mærke som et Guds tegn til dig. Et tegn på, at du skal holde ud og ikke give op. Derfor er det også godt, at du sender din salvedug tilbage til mig, så jeg kan bede over den igen. Jeg vil gerne være forbeder for dig lige så længe, du ønsker det. Bibelen opfordrer os til udholdenhed i vores søgen ind til Gud. Dette gælder også, når vi søger ind til Gud med en bøn om helbredelse.
Med venlig hilsen
Orla Lindskov

Min oplevelse:

8-årig lider af OCD

Hej Orla
Jeg skrev for ca. tre uger siden om at få en salvedug til min datters søn på 8 år, som lider af OCD-tvangshandlinger.
Efter tre dage med salvedugen skete der en mærkbar forandring til det bedre, som min datter udtrykker det. Resultatet blev et betydeligt mindre antal tvangshandlinger i hans adfærd. Da sengetøjet blev skiftet, og salvedugen blev glemt på kommoden, vendte tvangshandlingerne tilbage. Men så blev salvedugen straks bragt på plads, og det hjalp øjeblikkeligt.
Tak for forbøn og for salvedugen. Vi ser det som Guds hjælp gennem dig.
Jeg takker Gud for din tjeneste.
Kærlig hilsen F.A.
Jylland


Artiklen fortsætter efter annoncen:Vores oplevelse:

Barnet er sygt

Kære Orla Lindskov
Nu beder jeg dig om at sende en salvedug til et forældrepar, hvis barn er sygt.
Den salvedug, jeg fik af dig, har nemlig hjulpet mig godt.
Med venlig hilsen
T.R.