Bed om Guds vilje

Charles G. Finney
(1792-1875)
Amerikansk prædikant
og forfatter

At bede om ting, der er imod det, som Gud har åbenbaret som sin vilje, er at friste Gud. Guds vilje åbenbares for mennesker på tre måder for at vejlede dem i deres bønner:
1. Ved klare løfter eller forudsigelser i Bibelen om, at Gud vil give eller gøre bestemte ting; løfter m.h.t. særlige ting eller i generelle vendinger, som vi så kan anvende over for særlige ting. For eksempel er der dette løfte: ”Alt, hvad I beder og bønfalder om – tro, at I har fået det, så skal I få det.” (Mark 11,24)
2. Sommetider åbenbarer Gud sin vilje ved sit forsyn.
Når han gør det klart, at visse begivenheder snart vil finde sted, er det lige så meget en åbenbaring, som hvis han havde skrevet det i sit Ord. Det ville være umuligt at åbenbare alt i Bibelen. Men Gud gør det ofte klart for mennesker med åndelig indsigt, at han ønsker at give de og de velsignelser.
3. Ved sin Ånd. Når Guds folk er i vildrede med, hvordan de skal bede efter Guds vilje, vejleder hans Ånd dem ofte. Hvor der ikke findes nogen særlig åbenbaring, og Guds forsyn ikke gør det klart, og vi ikke ved, hvad vi rettelig bør bede om, får vi udtrykkeligt at vide, at ”Ånden kommer os til hjælp i vor magtesløshed” og ”Ånden selv går i forbøn for os med uudsigelige sukke.” (Rom 8,26)
Her står det lige så klart, som hvis en stemme fra himlen skulle sige lige nu, at Guds Ånd hjælper Guds folk til at bede i overensstemmelse med Guds vilje, når de ikke selv ved, hvad de rettelig bør bede om. ”Og han, som ransager hjerterne, ved, hvad Åndens attrå er, thi efter Guds vilje går Ånden i forbøn for hellige.” (Rom 8,27)
Og han leder kristne til at bede for lige netop de ting ”med uudsigelige sukke.” Når hverken Ordet eller Guds forsyn gør dem i stand til at tage en beslutning, så lad dem være ”fyldt af Ånden,” som Gud befaler dem at være. Han siger ”Lad jer fylde af Ånden.” (Efeserne 5,18) Og han vil lede deres tanker hen på sådanne ting, som Gud ønsker at give.

Bøn
Kære Gud, jeg bekender, at jeg ofte ikke ved, hvordan jeg skal bede, som jeg bør, og jeg øger min synd ved at køre løs alligevel. Hjælp mig til at grave dybt i Skriften, så jeg kan anvende det, jeg lærer, i mine bønner. Hjælp mig til at være mere følsom over for den åndelige dimension i livet omkring mig, så jeg kan bede i overensstemmelse med din forudseende ledelse. Velsign mig med en større bevidsthed over for din Ånd, når han taler i mig, så jeg kan bede for, hvad du end ønsker. Amen.

Charles G. Finney (1792-1875) var af uddannelse jurist, men fik efter sin omvendelse kald til at blive vækkelsesprædikant. Efter de teologiske studier blev han prædikant inden for den presbyterianske kirke i USA. Han virkede i mange år som vandreprædikant, derefter som menighedspræst – inden han de sidste 15 år af sin tjeneste var rektor for Oberlin College.
Denne tekst er fra bogen ”Bønsprincipper”.