To forskere spiller ud: Evolution eller Intelligent Design?

Er Evolutionsteorien videnskabeligt bevist? Er teorien om Intelligent Design blot religiøse spekulationer? Vi deltog i to foredrag med forskere, hvis holdninger strittede i hver sin retning.- Evolutionsteorien er bevist, mener Peter C. Kjærgaard fra Aarhus Universitet. – Nej, der er ingen håndfaste beviser, protesterer John Nørgaard Nielsen fra Aalborg Universitet.

Peter C. Kjærgaard fra Aarhus Universitet mener, at evolutionsteorien er bevist, og at Intelligent
Design blot er er religiøs propaganda.

– Det tager Intelligent design konsekvensen af, og fremstiller en hypotese som muliggør idéen om en designende intelligens bag naturen, fortsætter Nørgaard Nielsen. – Intelligent Design er blot religiøs propaganda, svarer Kjærgaard.
Sådan kunne en samtale tage sig ud, hvis de to forskere var i stue sammen. Påstandene kommer fra to arrangementer, der blev holdt med få dages mellemrum: Foredraget Darwin og Intelligent Design blev holdt på Aarhus Universitet ved lektor i idéhistorie Peter C. Kjærgaard d. 11. oktober, og en temadag om Evolution, Skabelse og Intelligent Design blev arrangeret af den nystartede forening Apropos i Apostolsk Kirke d. 20. oktober. Her talte John Nørgaard Nielsen, civilingeniør, ph.d., pensioneret lektor fra Institut for Elektroniske Systemer på Aalborg Universitet.
Og de var uenige om verdens tilblivelse – alle deres meritter til trods. Her bringer vi uddrag af foredragene og lader det være op til læseren at vurdere argumenterne. Vi starter med at give mikrofonen til Peter C. Kjærgaard, som mener Evolutionsteorien om tilfældig udvikling er videnskabeligt bevist:
– Når vi kigger på evolutionsteorien i dag, kigger vi ikke længere på Darwin – vi kigger på det materiale, som tusindvis af videnskabsmænd har samlet og arbejdet på de sidste 150 år, bl.a. genetik, som Darwin ikke vidste noget om. Alt vores materiale viser, at Evolutionslæren er rigtig, og læren om naturlig udvælgelse er rigtig, siger han.
Evolution er en udvikling, der beskriver organismers forandring som følge af arvelighed, reproduktion og udvælgelse. Evolutionsteorien søger at forklare, hvordan nye arter kan opstå og er ifølge Peter C. Kjærgaard endeligt bevist:
– I dag er vi helt 100 procent sikre på, at evolution er en helt fundamental del af naturen. Videnskabsmænd udfører forsøg, der beviser det hver eneste dag, siger han.

Ingen håndfaste beviser

John Nørgaard Nielsen er pensioneret lektor på Aalborg Universitet og mener, Intelligent Design-
teorien bør undervises på lige fod med evolutionsteorien, da ingen af dem er bevist.

Det kan John Nørgaard i sit foredrag ikke være mere uenig i. For ingen af Evolutionsteoriens tre hypoteser om livets udvikling kan fremlægge ”håndfaste beviser”:
– Den verdslige evolutionsteori kan opdeles i tre hypoteser om livets opståen: a) Det usandsynlige er sket, og livet er resultat af en række kemiske tilfældigheder, b) Teorien om multi-verser, som går ud på, at vores univers blot er et af flere parallelle universer, og c) den mest udbredte: Livløse systemer kan være selvorganiserende og derpå skabe grundlag for livets opståen, forklarede han.
– Men ingen af disse teorier kan fremlægge håndfaste beviser for deres rigtighed. Der er derfor rum for en alternativ teori som intelligent design, der på trods af ligeledes manglende beviser trods alt har sin berettigelse på linje med teorien om naturlig udvælgelse.
– For hvordan kan en blind, uintelligent og bevidstløs natur udvælge de gunstige trin i evolutionen, som til sidst giver et funktionelt organ? Derimod tager Intelligent Design konsekvensen af de manglende beviser og fremstiller en hypotese, som muliggør idéen om en designende intelligens bag naturen, sagde John Nørgaard Nielsen.
Men Peter C. Kjærgaard mener, teorien om Intelligent Design blot er et plot af amerikanske fundamentalister:
– Intelligent Design er religions-propaganda af den listige slags. Dens fortalere fremlægger det som om, at det ikke er religion, men videnskab. Men lad jer ikke narre!, siger han og tilføjer:
– Argumentationen fra Intelligent Design-tilhængere er ofte: “Undervis bare i begge dele, så kan vi jo selv bestemme, hvad vi vil tro på”. Men det er jo netop en smart og listig retorik, for så har vi pludselig to ligeværdige teorier, som man kan vælge imellem, og det er ikke tilfældet. Der findes beviser for den ene, ikke for den anden.

Tager konsekvensen

Her er vi inde ved kernen i uenigheden mellem de to forskere – en uenighed, der afspejler sig i den kamp, som fortalere for Intelligent Design har ført i USA for at få teorien indført i skolernes biologibøger på lige fod med Evolutionsteorien. Kort fortalt går Intelligent Design ud på, at naturen med alle dens organismer og store kompleksitet muliggør tanken om, at en intelligent designer står bag – altså en overnaturlig kraft. Teorien udelukker dog ikke, at evolution har fundet sted, men fastholder, at der er design og formål bag livets opståen.
Debatten om intelligent design kom til Europa i løbet af 80’erne og blev i Danmark præsenteret af Jakob Wolf i bogen Rosens Råb (Anis 2004). Wolf er lektor ved det teologiske fakultet på Københavns Universitet.
John Nørgaard Nielsen fra Aalborg Universitet har fulgt debatten, siden den blussede op i Europa i 80´erne:
– Intelligent Design er ideen om, at den kompleksitet, der findes i alle afskygninger i naturen, kan muliggøre idéen om, at en intelligent designer står bag. Fordi alle levende organismer har de samme karakteristika som avancerede maskiner, der alle kræver et forudgående design, kunne det tænkes, at der er en intelligens, som har designet dem, siger han.
Som karakteristika nævner han et højt indhold af information, avanceret koordination af komponenter og funktioner, og at der altid er et formål bag maskinens eller organismens funktion. Maskiner er ikke bare er et produkt af en række tilfældigheder, men har altid krævet et overlagt design og en intelligent realisering af designet.

Livets opståen
er stadig en gåde

Han mener, man skal passe på med at være for ”fundamentalistisk” – både fra evolutionsholdet og tilhængerne af Intelligent Design. Det er nemlig ikke alle grupper inden for Intelligent Designs kristne fortalere, der har lige stor videnskabelig relevans:
– De såkaldte seksdages-kreationister mener, jorden blev skabt på præcis seks dage, og at den nu er ca. 6000 år gammel. Det er efter min mening ikke sandsynligt, siger han.
Men han har heller ikke meget tilovers for ”rabiate fundamentalistiske ateister”, som han udtrykker det med henvisning til de evolutionister, som udelukkende tilkender menneskets oprindelse en naturlig udvælgelse af de bedst egnede arter.
– Midt imellem findes også en gruppe kristne, som er tilhængere af Intelligent Design-teorien, men som samtidig anerkender, at der foregår en tilpasning af arterne på jorden. I denne gruppe er også de kristne, som tror på en guddommeligt styret evolution, forklarede han.
Og her er de to forskere måske ved at nærme sig hinanden. Intelligent Design handler netop om livets opståen – mens Evolutionsteorien i videnskabens navn ifølge Peter C. Kjærgaard netop ikke beskæftiger sig med disse spekulationer:
– Darwin udtalte sig ikke om livets oprindelse, men om arternes oprindelse. Livets oprindelse har ingenting med arternes udvikling at gøre, selvom de næsten altid bliver blandet sammen. Darwin mente, at alle arter kommer fra den samme stamme, men mente også, at videnskaben stoppede ved spørgsmålet om livets oprindelse, siger Peter C. Kjærgaard.


Artiklen fortsætter efter annoncen: