Kunst-tema
Mellem kreativitet og kristendom

Portræt af Danmarks største netværk for kreativitet og kristendom, 2Cbase.Danmarks største netværk for kreativitet og kristendom hedder 2Cbase og har hjemme på internettet. Det er et mødested for kunstnere, der vil sætte andet og mere end ord på kristendom. Forestil dig en dansk forenings generalforsamling. Lyder det kedeligt? Så forestil dig en generalforsamling, hvor deltagerne, der for størsteparten ikke kender hinanden på forhånd, pludselig bryder ud i dans for at udtrykke sig. Så har du generalforsamlingen på 2Cbase-konferencen januar 2007. For 2Cbase er et sted, hvor mennesker mødes, og kunst opstår. Mennesker, der vil udforske og udtrykke feltet mellem kreativitet og kristendom.
– 2Cbase er en famlen ud i det ukendte, forklarer foreningens 25-årige formand, Jakob la Cour, lidt kryptisk og uddyber:
– 2Cbase er mennesker, der interesserer sig for kristendom og kreativitet, som mødes, fordi de har et fælles interessefelt. Vi skaber kontakter.

Bag det sjove navn

Bag det sjove navn gemmer sig et ordspil og en hjemmeside. ’2C’ står for de to stolper: Kreativitet og kristendom, på engelsk ’Creativity’ og ’Christianity’. Og ’base’ betyder, at de er et samlingssted for de to.
Basen er hjemmesiden www.2cbase.dk, hvor man kan oprette en profil og komme i kontakt med andre kreative kræfter. Der er over 260 brugere, og de kan her finde inspiration og samarbejdspartnere i netop deres hjørne af det kunstneriske univers: litteratur, digitale medier, billedkunst, scenekunst, musik eller større projekter. Hjemmesiden formidler kontakterne, og medlemmerne arrangerer projekterne, fælles og hver for sig. 2Cbase er kort sagt et mødested. Og så er det for alle, på tværs af alder, kompetencer og holdninger.

Ord er ikke nok

Men er der behov for et mødested?
– Det er der ud over alle grænser, svarer Jakob passioneret.
– Jeg er selv vokset op i en luthersk kontekst, som de fleste i Danmark nok er i større eller mindre grad. Vi har en fælles kulturarv fra reformationen, som også var et opgør mod billeder. ’Ordet’ er det centrale i mange kirkelige miljøer, og jeg tror, at mange overser det kunstneriske; at være i dialog uden ord – eller med ord, der vil mere end at forklare logikken i kristendommen. Og der er en masse mennesker, der er interesserede i at famle sig frem i dette område. Vi stiller spørgsmål til kristendommen for at forstå den. Vi opsætter spejle for hinanden ved at udtrykke os igennem det ordløse sprog – eller med ord, der sættes sammen på uvante måder, fx i poesi, og peger på noget, som det er svært at forklare rationelt. Det, som i sidste ende ikke kan beskrives, men må opleves.

Åben udforskning af kristendom

2Cbase er ikke en kirkelig organisation, men en frivillig forening, registreret i Københavns kommune og åben for alle. Alligevel er brugergruppen ret klart defineret:
– Vores største brugergruppe er kristne. Og for dem er det en kæmpe befrielse, at man ikke skal diskutere, hvilken kirkelig orientering, man har, men at man kan nøjes med at betragte og spejle sig i kunsten.
– ’Kristen kunst’ er sjældent interessant. Det er bare ikke godt nok at tegne de samme røde hjerter, kors og hvide duer. Det er en enorm udfordring at behandle kristendom i kunst, men kreativiteten skal komme før budskabet og ikke omvendt. Når det lykkes, er det hjerteskærende fantastisk.
For Jakob og 2Cbase er den skelnen vigtig, for idet kunstnerens følelser og overvejelser omsættes til handlen gennem kreativitet, opstår det ’uberørte sprog’, som kun kunsten taler.

Kontakt skaber kunst

2Cbase har i sin halvandet år lange levetid arrangeret et hav af aktiviteter som improvisationsteater og udstillinger, de har lavet mentorordninger, hvor f.eks. erfarne uddannede skuespillere blev parret med amatører, og de har udvidet kontakterne internationalt.
Det har været både givende og krævende, ikke mindst for foreningens bestyrelse, så i dag gælder det om at skære lidt til og styrke det, de anser for deres vigtigste opgave: at skabe kontakterne.
– Vi har erfaret, at vi ikke behøver så meget andet end at sige ’her kan I mødes’, siger Jakob og konkluderer:
– Mennesker mødes, ser hinanden i øjnene og deler tanker om dette område mellem kreativitet og kristendom. Og når de mødes, opstår det kunstneriske helt naturligt.