Undersøgelse: Drenge synes, det er: Pinligt med porno-reklamer

Drenge generes af pornografiske reklamer, viser undersøgelse.Drenge føler sig mere intimideret af de ”pornoagtige” billeder i reklamer end af den regulære pornografi de henter på nettet. Det viser et forskningsprojekt foretaget af Nordisk Institut for Kvinde- og Kønsforskning (NIKK) på initiativ af Nordisk Ministerråd.
Kønsforskere fra hele Norden har bidraget til undersøgelsen, der er gennemført blandt unge i 2004-2006.
Selv om de unge ikke mener, at porno skal forbydes, mener de dog, at den bør begrænses. De hårdeste kritikere af pornoen finder man blandt pigerne, men med alderen bliver drengene også mere kritiske, viser undersøgelsen.
Studierne består af en række såkaldte ”kvalitative interview” foretaget i Norge, Sverige, Finland og Danmark, herunder en situationsrapport fra Færøerne.

Drenge protesterer

Det er i den danske del af undersøgelsen, drengene føler, at billeder af afklædte kvinder og tekster med seksuelle undertoner, virker generende. De klager over, at de ikke selv er herre over eksponeringen i det offentlige rum. Og det opleves som ”ubehageligt”, særligt når de er sammen med fx familiemedlemmer.
Den danske undersøgelse hævder endvidere, at drengenes almindelige kønsopfattelse påvirkes af mødet med massekulturens pornografi, hvor mænd i stigende grad er objekt for seksualisering.

Tv-medier er værst

Det nordiske studie indeholder også to spørgeskemaundersøgelser foretaget i henholdsvis Island, Danmark og Norge og den svensksprogede del af Finland. Den viser, at de unge ser pornografi via en bred vifte af både trykte og elektroniske medier. Først kommer TV og Internet, dernæst i rækkefølge blade, videofilm, computer pop-ups, spam og mobiltelefoner.
92 pct. af undersøgelsens 1776 respondenter har set porno en eller flere gange. Der er en betydelig kønsforskel: 99 pct. af drengene og 86 pct. af pigerne har set porno. 86 pct. af drengene ser porno mindst et par gange om ugen.

Læs mere her