Ledt af Ånden

Er der noget mere fantastisk end at se Helligåndens kraft blive manifesteret? Jesus sagde, at vi ville gøre større undere end ham. Hvem vil ikke gerne lægge hænderne på syge og opleve, at de bliver helbredt?I Apostelenes Gerninger kapitel 1 vers 8 siger Jesus: ”I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer.”
Da disciplene i næste kapitel oplever Helligånden manifestere sit komme, sker det ene mirakel efter det andet i resten af bogen.
Miraklernes tid er ikke slut, Helligånden virker lige så kraftfuldt og mægtigt i dag. Gud ønsker at bruge de mennesker, som stiller sig til rådighed for ham. Mennesker, som er villige til at følge Gud gennem alt og stiler efter en højere standart. Ønsker vi, at Gud skal bruge os og lade Helligåndens kraft virke gennem os, må vi vælge side. Gud tillader ikke, at vi blander hans rige med Djævelens. Paulus underviste om at holde sig fra de ting, som skiller os fra Gud. Vi kan ikke leve med synd i vores liv og tro, vi kan opleve Helligåndens kraft. Først må vi blive synden kvit og skille os af med de ting, som skiller os fra Gud, så han kan fylde os med sin Ånd.
Helligånden elsker os og ønsker at have et tæt intimt fællesskab med os. Han er en person med følelser. Vi kan faktisk påføre ham sorg. Er det ikke det sidste i verden, vi ønsker? Hvis vi vil lære ham at kende, må vi bruge tid samme med ham – ligesom vi ville med en god ven.
Hvis vi tør lægge alt ned for ham og lade ham lede os, vil vi opleve sejr på sejr og Gud vil bruge os til at sætte andre mennsker i frihed. Er vi ledt af Ånden, vil overnaturlige manifestationer blive en naturlig del af hverdagen. Men vil vi gøre tingene på vores egen måde og kommandere med Gud, sker der ingenting.
Er vores bønner lange remser til Gud eller kærlighedserklæringer? Hvis vi er ledt af Ånden, leder han os også, når vi beder, og vi vil få bønnesvar.
Det er en fantastisk tryghed at lade Helligånden styre ens liv, han ønsker det bedste for os og kender Guds plan for vores liv. Kommer vi på plads med Gud, kan han bruge os til at forvandle andre menneskers liv, som så igen kan række ud til flere mennesker.
Lad os blive ledt af Helligånden og se, at Gud kan bruge os på en måde, vi aldrig havde forestillet os.