Præst fra Djursland til Canada

Carl-Gustav Christensen, sognepræst i Vivild og Vejlby sogne på Djursland, er ansat som præst for den danske menighed i Edmonton i Canada fra 1. juli.Carl-Gustav Christensen er 36 år og stammer fra Thy. Han er cand. theol. fra Århus Universitet i 2001 og har siden virket som konstitueret sognepræst i en række østjyske sogne, inden han i 2006 blev sognepræst i Vivild og Vejlby sogne.
/sl