Fra sygdom Til sundhed

Du er velkommen til at skrive til mig og stille mig spørgsmål. Der vil blive bedt for alle brevemner. Ønskes en salvedug tilsendt, medsend da venligst adresseret og frankeret svarkuvert (normalkuvert 5.50 kr.). Salvedug kan ikke rekvireres over internettet.
Orla Lindskov Christensen
Anne Maries Vej 16
9000 Aalborg

Spørgsmål 1:

Er aldrig helt tilfreds

Kære Orla Lindskov
Jeg er en kristen mand, 42 år gammel. Jeg har et godt arbejde. Men det er en meget stressfyldt karriere, jeg har begivet mig ud i. Mit arbejde giver mig ofte hovedpine og mavesmerter. Men sådan er det vel for mange i min alder i dag. Vi har hus og bil og alt, hvad mennesker kan ønske sig. Men jeg er alligevel aldrig helt tilfreds. Det er, som om jeg hele tiden stræber efter endnu flere materielle goder. Min hustru vil også altid gerne have det nyeste inden for alt, og det er jeg med på. Vel sagtens fordi mine ønsker går i samme retning. Jeg bruger også mange penge på at spare op til pension. Jeg vil så gerne have en tryg alderdom, hvor jeg kan være tilfreds og ikke mangle noget. Jeg vil så gerne søge Gud og det åndelige noget mere. Men lige nu er det, som om tiden bare går, og det bliver ikke rigtigt til noget med min søgen. Jeg håber snart, jeg får noget mere tid. Men det er svært at gå imod strømmen. Det er jo som om alle i dag jager efter flere penge og efter flere materielle goder. Men livet er jo også noget andet. Bibelen betyder meget for mig. Den har jeg lært at ære og respektere i mit barndomshjem.
Siger Bibelen mon noget om mig og min situation?
Venlig hilsen
En stresset mand

Svar 1:

Med Guds hjælp vil du
finde det virkelige liv

Kære stressede mand
Når du spørger, hvad Bibelen siger om dig og din situation, så kommer jeg umiddelbart til at tænke på den beretning, vi læser i Lukas-evangeliet kap. 12, versene 16–21. Afsnittet kaldes lignelsen om den rige bonde. Det fortæller om en mand, hvis marker havde givet godt. Så godt, at han ikke havde plads til sin høst. Han beslutter derfor at rive sine lader ned og bygge nogle større. Der ville han så samle al sit korn og alt sit gods. Så var hans tanke, at han derefter ville sige til sig selv: – ”Så min ven, du har meget gods liggende, nok til mange år. Slå dig til ro, spis, drik og vær glad!”
Men Gud sagde til ham: – ”Din tåbe, i nat kræves dit liv af dig. Hvem skal så have alt det, du har samlet?”
Sådan går det den, der samler sig skatte, men ikke er rig hos Gud. – Med disse ord slutter lignelsen. Denne lignelse advarer os ikke mod rigdom. Den advarer os mod at prioritere forkert. Mod at bruge al vores tid og energi på denne verden og det materielle og ned-prioritere det vigtigste, nemlig det at søge Gud.
Du skriver, at du aldrig er helt tilfreds. Det er som om, du hele tiden stræber efter endnu flere materielle goder.Du skal vide, at de, der samler sig skatte her på jorden, de, der søger deres livs indhold i de jordiske og materielle ting, de får aldrig nok, de bliver aldrig mætte. Heller ikke selv om de får alle deres ønsker opfyldt. De materielle ting giver nemlig ikke den tilfredshed og dybe fred, man forventer sig af dem. Man vil blot ønske sig noget nyt og mere. Denne stræben hører ikke op, før man dør, med mindre man når dertil, hvor du er kommet nu. Du vil så gerne søge Gud og det åndelige.
Menneskets sjæl, menneskets indre kan ikke mættes af jordiske ting. Vores sjæl, vores indre kan aldrig komme til hvile, før vi hviler i Gud og lever i Gud. Vi er skabt til at leve i Gud og hos Gud i Jesus Kristus. Derfor får vi aldrig nok, før vi bliver rige i Gud og får Guds fred ind i vores liv. Hvor er det godt, at du ved, at livet også er noget andet. Det er der mange mennesker, der ikke ved. Jeg håber, at du med Guds hjælp vil søge og finde det virkelige liv.
Venlig hilsen
Orla Lindskov

Spørgsmål 2:

Troende familie

Kære Orla Lindskov
Jeg skriver dette brev til dig nærmest som et hjertesuk. Måske er du i stand til at sige noget, som kan give mig en eller anden form for fred. Jeg har selv søgt Gud og Kristus for svar, men indtil nu har jeg ikke fået noget. Jeg er en kristen mand i halvtredserne. Min familie har i årtier været hårdt prøvet med både sygdomme og ulykker. Mit spørgsmål til Gud har hele tiden været: Hvorfor har disse ting ramt os?
Nogle kristne har sagt, at der nok hviler en forbandelse over mig og min familie. At nogle måske på et eller andet tidspunkt har forbandet os. Man har også sagt, at det måske er dæmoner, der hersker over os. Det har jeg dog lidt svært ved at forstå, for vi er en ganske almindelig troende familie, som bekender Gud som vores fader og hans søn Jesus Kristus som vores frelser. Vi har også altid troet på Helligåndens virke og Helligåndens gerninger. Jeg vil gerne lytte til dig.
Med venlig hilsen Å.

Svar 2:


Artiklen fortsætter efter annoncen:Kristne bliver ikke skånet

Kære Å.
Man skal være forsigtig med at tale om, at der hviler forbandelser over bekendende og troende kristne. I Galaterbrevet kap. 3, vers 13 og 14 står der nemlig: – Kristus har løskøbt os fra lovens forbandelse ved selv at blive en forbandelse for vor skyld – der står jo skrevet: ”Forbandet er enhver, der hænger på et træ” – for at velsignelsen til Abraham kunne nå ud til hedningerne i Kristus Jesus, og vi ved troen kunne få Ånden, der var lovet os.
Desuden skriver Paulus i 1. Korintherbrev kap. 16, vers 22: – ”Hvis nogen ikke elsker Herren, skal han være forbandet!”
Jeg tvivler også på, at det skulle være dæmoner, der hersker over jer.
Jeg tror, at det er Jesus Kristus, der ved sin Ånd hersker over jer. Paulus skriver jo i 1. Korintherbrev kap. 2, vers 12: – ”Vi har ikke fået verdens ånd, men Ånden fra Gud, -”.
Men læg mærke til dette: – Det at være en troende og bekendende kristen betyder ikke, at vi vil blive skånet for sygdomme og ulykker. Gennem hele kristendommens historie har der været mænd og kvinder, som i mødet med et stort tab, med sygdom, fængsling eller forestående død overgav sig selv og situationen til Gud og accepterede den. Derved fandt de den fred, som overgår al forstand. At overgive det svære i vores liv til Gud, det vil føre os til fred. Alt står jo trods alt i vor Faders hånd.
Der sker ting i vores liv, og der er situationer, hvor alle svar og forklaringer synes at komme til kort. Man kan næsten sige, at det ikke nytter at spørge sig selv eller Gud om: – ”Hvorfor?”
Vi får ikke noget svar, fordi det, der skete, hører ind under kategorien: – ”det uforståelige”, det uforståelige for os mennesker. Ofte betyder overgivelsen til Gud, at vi opgiver forsøget på at forstå, og at vi får det godt med ikke at vide alt. Men alligevel stole på Guds kærlighed.
I mange tilfælde kan vi ikke engang begynde at forstå, hvilken rolle en tilsyneladende meningsløs og smertende begivenhed kan have i det af Gud skabte univers, i livets helhed.
Jeg håber, at mit svar kan hjælpe med til at give dig fred.
Venlig hilsen
Orla Lindskov

Min oplevelse:
Forespørgsel om salvedug
Jeg har pt. et dårligt selvbillede og finder ikke, at jeg kan slå til og gøre det godt nok, hverken på arbejde eller hjemme. Jeg vil derfor bede dig om at sende en salvedug. Jeg har for en del år tilbage oplevet, at en salvedug hjalp med at helbrede mit forhøjede blodtryk.
En, der kæmper

Min oplevelse:
Kære Orla
For et par år siden sendte du en salvedug til mig, som jeg lagde på mine gigtplagede hænder. Smerterne forsvandt lidt efter lidt, og en dag blev jeg til min store glæde opmærksom på, at jeg igen uden smerter kunne bruge mine hænder til al god gerning.
Venlig hilsen
Aa. L.


Artiklen fortsætter efter annoncen: