Spørg Gud, hvad meningen er

Rick Warren
Amerikansk prædikant
og forfatter

I tusindvis af år har fremragende filosoffer diskuteret og spekuleret over livets mening. Filosofi er et vigtigt emne og har sin berettigelse, men når det drejer sig om at afgøre, hvad der er livets mening, kan selv de viseste filosoffer ikke gøre andet end at gætte.
Dr. Hugh Moorhead, en professor i filosofi ved North-eastern Illnois University, skrev engang til 250 af de mest kendte filosoffer, videnskabsmænd, forfattere og intellektuelle i verden og spurgte dem: ”Hvad er livets mening?” Derefter offentliggjorde han deres svar i en bog. Nogle kom med deres formodninger, andre indrømmede, at de bare besluttede sig for, hvad der kunne være livets mening, en del var ærlige nok til at indrømme, at de ikke havde den mindste anelse. Faktisk var der en del af dem, der bad professor Moorhead om at skrive tilbage til dem og fortælle dem, hvis han fandt ud af, hvad der var livets mening.

Heldigvis er der et alternativ til spekulationer over formålet og meningen med livet. Det er åbenbaring. Vi kan vende os til, hvad Gud har åbenbaret om livet i sit Ord. Den letteste måde at finde ud af hensigten med en opfindelse på er at spørge den, der har skabt den. Det samme er sandt, når det gælder opdagelse af formålet med dit liv: Spørg Gud!
Gud har ikke overladt os til spekulationer og gætterier. Han har klart åbenbaret sine fem formål for vores liv i Bibelen. Den er vores håndbog, som forklarer os, hvorfor vi lever, hvordan livet er, hvad vi skal undgå, og hvad vi kan forvente os af fremtiden. Den forklarer, hvad ingen selvhjælpsbog eller filosofibog kan gøre.
Bibelen siger: ”Guds visdom… går til den inderste kerne i hans hensigt… den er ikke det nyeste budskab, men snarere det ældste… som Gud har bestemt som vejen til at frembringe hans herlighed i os”(1. Kor 2,7 fra The Message – en moderne amerikansk oversættelse).

Gud er ikke kun begyndelsen til dit liv. Han er kilden til det. For at opdage formålet med dit liv må du gå til Guds Ord, ikke til verdens visdom. Du må bygge dit liv på evige sandheder, ikke populær psykologi, succes-motivation eller inspirerende beretninger.

Fra Rick Warrens bog ”Det målrettede liv”