Fra sygdom Til sundhed

Du er velkommen til at skrive til mig og stille mig spørgsmål. Der vil blive bedt for alle brevemner. Ønskes en salvedug tilsendt, medsend da venligst adresseret og frankeret svarkuvert (normalkuvert 5.50 kr.). Salvedug kan ikke rekvireres over internettet.
Orla Lindskov Christensen
Anne Maries Vej 16
9000 Aalborg

Spørgsmål 1:

Lys for enden af tunnelen

Kære Orla L.
Var det muligt, at du kunne sende en salvedug ?
Jeg orker ikke at skrive en masse, men det handler om depression og en tro på Gud, der bliver stadig mere skrøbelig og uvirkelig.
Jeg håber dog stadig, der er lys for enden af tunnelen, og jeg håber, en salvedug måske kan være med til at fastholde mig og min familie i det håb.
På forhånd tak.
Kærlig hilsen
Os (anonym).

Svar 1:

Negative tanker er skadelige

Kære Os
Jeg har sendt dig en salvedug og har bedt for dig. Og husk, at du efter en tid er velkommen til at sende salvedugen tilbage til mig til fornyet forbøn og oliesalving.
Jeg vil gerne knytte nogle generelle kommentarer angående depression og sygdom til dit brev. Disse kommentarer er til alle Brevkassens læsere. De er som sådan ikke skrevet til dig personligt. Dertil kender jeg for lidt til dig og din baggrund. Men måske er der også noget i mit svar, du kan bruge.
I psykiatrien definerer man depression som en tilstand, hvor personens indre stemningsleje af mange forskellige årsager er sænket. Den sværeste form er den endogene depression, som den kaldes indenfor psykiatrien. Denne depressions-form kan være led i en maniodepressiv psykose.
Nogle af depressionens mest almindelige symptomer er sortsyn, nedsat aktivitet, selvbebrejdelse, træthed og lettere neurotisk opførsel. De udløsende årsager kan være mange. Det kan bl.a. være langvarigt stress, afskedigelse, skilsmisse, slægtninges død, fysisk sygdom, ubearbejdede traumatiske oplevelser fra fortiden for blot at nævne nogle. Men depressioner kan tilsyneladende også opstå uden ydre årsager. Her kan så arvelige årsager spille ind.
Tit ser man, at mangel på energi, træthed og depression følges ad. Disse tre tegn kan være et symptom på, at noget er i uorden i ens liv.
Indenfor psykiatrien opfattes depression normalt som en følelsesmæssig og mental lidelse. Men depression kan også være et udtryk for, at man er ved at udvikle en fysisk lidelse.
Hvis man f.eks. har et job, som er ekstremt belastende for én både fysisk og psykisk, og som man føler overstiger ens evner, og man fortsætter i et sådant job dag ud og dag ind. Det kan være, at man fortsætter, fordi man er bange for arbejdsløshed, eller fordi man ikke vil indrømme over for sig selv og over for familien, at man ikke slår til, – ja, så kan følgen blive, at man ender i depression. Og en sådan depression kan være en advarsel om, at man er ved at udvikle en egentlig fysisk sygdom.
Jeg kender til mennesker, der definerede deres ansvarlighed over for familiens forsørgelse sådan, at de i årevis udsatte sig selv for helbredstruende arbejdsbetingelser. De udelukkede deres egen person, og de var ude af stand til at forestille sig et liv, der også omfattede omsorg og tilfredsstillelse for dem selv.De seneste årtier er kolossale mængder af informationer blevet tilgængelige angående sindets rolle for vores helbred. Vores holdninger spiller en betydelig rolle for skabelsen og nedbrydelsen af vores fysiske og psykiske sundhed. Vrede, bitterhed, raseri, dømmesyge, perfektionisme m.m. hæmmer vores immunforsvar og fremmer depressioner. Derfor er det altid godt, også når man lider af depression, at kikke indad og se nærmere på holdninger og livsstil. Vi kan nemlig selv i en vis grad være medvirkende til dannelsen af sygdom. Men her er det vigtigt at understrege, at denne kendsgerning ikke må misbruges til at bebrejde den syge eller den depressive hans eller hendes sygdom.
Når det så er sagt, vil jeg alligevel gerne vove et eksempel: – Hvis man f.eks. er klar over, at man har brug for at tilgive en eller anden, men man alligevel beslutter sig for at blive ved med at være vred og bitter, så vil en sådan beslutning i sidste ende føre til magtesløshed og træthed, og det kan meget let udløse en depression, og videre frem føre til en fysisk sygdom.
Alle negative tanker er nemlig skadelige for vores liv og helbred. Derfor synger vi også en bøn til Gud i et lovsangskor. Koret hedder noget i retning af: ”Rens ud i mine tanker – ”. Når vi beder denne bøn, vil Helligånden komme os til hjælp i vores magtesløshed. For det er svært at slippe af med de gamle, forfejlede tankemønstre ved egen kraft og anstrengelse.
Vi har nok alle prøvet at huse negative tanker og følelser. Men for at de kan fremkalde sygdom, skal vi give dem lov til at trives i vores bevidsthed. Derfor skal vi bede om Guds hjælp til, at de ikke må slå rod i os.
Orla Lindskov

Spørgsmål 2:

Jeg vil så gerne være lykkelig

Kære Orla Lindskov
Jeg er en kvinde, som nærmer sig de 40. Jeg tror ikke, at jeg er særlig intelligent. Mange forhold og mange mennesker i mit liv og min opvækst har bekræftet det. Også min mand siger tit til mig, at jeg skal tænke mig noget mere om. Jeg ville så gerne være lykkelig. Men jeg føler, at min manglende intelligens forhindrer det. Jeg har aldrig været særlig boglig. Kan intelligensen helbredes?
Mvh.
En kvinde

Svar 2:


Artiklen fortsætter efter annoncen:Vær lykkelig ved, at du er den, du er

Kære kvinde
Dine tanker om dig selv kan helbredes.
Du må begrave den opfattelse, at din lykke er afhængig af din intelligens. Intelligens kan ikke måles udelukkende ved evnen til at løse indviklede problemer. Dette gamle syn på intelligens ser for det meste uddannelse og boglighed som noget meget vigtigt. Det kan meget let føre til ånds-snobberi. Nej, det ville være rigtigere at anskue intelligens ud fra, om man lever et liv, hvor man er ordentlig ved sig selv hver dag og er lykkelig ved, at man er den, man nu engang er.
Hvis du på trods af dine manglende evner stadig er i stand til at vælge lykken for dig selv hver dag, så er du intelligent. Det kan selvfølgelig aldrig skade ens lykke, at man er i stand til at løse problemer. Men hvis du holder fast i, at du på trods af dine manglende evner til at løse visse problemer stadig er i stand til at vælge lykken for dig selv, så er du intelligent. I stedet for at måle din intelligens gennem din evne til at løse problemer, så skal du måle din intelligens gennem din evne til at vedblive med at være lykkelig og værdifuld, uanset om du kan løse problemer eller ej, og uanset om din mand synes, at du skal tænke dig noget mere om.
Orla Lindskov

Min oplevelse:

Det hjælper hver gang

Kære Orla Lindskov.
Jeg har skrevet til dig flere gange før, og nu gør jeg det igen. Jeg vil gerne bede dig salve og bede over min salvedug igen. Jeg fornemmer, at det er godt at have den på sig hele tiden.
Jeg takker dig, fordi du er trofast i din tjeneste, og for at jeg kan blive ved med at skrive til dig. Det hjælper hver gang. Gud gør noget, og det opmuntrer mig til at blive i håbet.
Mange hilsener fra
K.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Min oplevelse:
Kære Orla Lindskov
Jeg er stadig rask og dybt taknemmelig over Guds helbredelse af mig gennem din forbøn.
Sidste gang, det skete, var i Aalborg for et par år siden, hvor jeg var ved at gå ned på grund af stress og depression. Da gav du mig et ord om, at den lysende Morgenstjerne og Solopgangen fra det høje ville besøge mig, og det ord lever og virker stadig i mig.
Min mor, som du bad for til vores gode Aglowmøde i Maribo på biblioteket, hun er stadig rask, og hendes tumor er væk.
Venlig hilsen og Guds styrke og velsignelse til dig og dine.
Annelise Jørgensen.
Hobro

Min oplevelse:
Kære Orla Lindskov
Vil du være venlig at sende mig en salvedug, for jeg tror på lægedom ved Jesu sår. Jeg har oplevet helbredelse på et møde med dig for år tilbage.
I.E.
København.