En vandring på troens vej

„Frihed er en dejlig gave! / Heller ikke jeg vil leve / Som en stækket fugl i bur.“Lise Palmelund har fortalt sin troshistorie.
Gennem digtning og fortælling tages læseren med ind i Lise Palmelunds vandring på troens vej. Et gennemgående tema i bogen er refleksioner omkring en nyoplevet frihed i livet, når man lader Gud komme til.
Lise fletter livets og skabelsens cyklus ind i sin aktive søgen efter mening, forløsning og sammenhæng i livets sfærer. Du finder troen – du finder håbet – du finder kærligheden, når du er sammen med Jesus. Disse tre er fundamentblokke i livet, oplevet og beskrevet i malende vendinger. Bogen er overvejende skrevet i korte sætninger, hvilket opleves lidt hektisk, men illustrerer måske forfatterens oplevelse af rejsen gennem livet. Kapitlerne er bundet sammen af sange, digte og citater fra Bibelen.
Første visuelle indtryk af bogen appellerer ikke til de yngre, idet billedet både i farver og udtryk virker gammeldags. Dog giver det god mening, at det netop er det motiv, der er valgt. Det illustrerer Martha og Maria – at vælge den gode del.

Lise Palmelund: Ved Jesu fødder
75 sider • 98 kr. • Queenswood