Stilhed for Gud

I den stressede og krav-fyldte tid, vi lever i, er det afgørende at blive stille og lade den Hellige Ånd skabe en stressfri zone for bøn og eftertanke.
Vi behøver at meditere og øve os i at lytte. Vi behøver at lade Guds ord tale og formidle det budskab, vi skal frembære.
Stilhed indfor Gud er den stærkeste form for bøn. For hans ansigt kan jeg slappe af og blot nyde at være i Jesu nærhed, der er min skønhed.
Ordet pause betyder hvile. I kontemplationen oplever jeg Guds nærhed og tiltale.

Roger Larsson
Svensk evangelist

Fra bogen: Tid att lyssna
Forlaget XP Media