Tema: Efterskoler
Trygge ved kristne efterskoler

Både forældre og elever tiltrækkes af efterskolernes rammer, regler og kristne værdigrundlag.Ikke mindre end 27.000 elever har dette skoleår valgt at starte på en efterskole.

Pædagogisk sekretær Else Marie Larsen ser kristne værdier som en afgørende faktor.

Et antal, der ifølge Efterskoleforeningen er historisk højt. Det samme gælder antallet af efterskoler, der i år runder 260 skoler. Heraf udgør de kristne skoler næsten en fjerdedel.
Oprindeligt var de fleste efterskoler Grundtvig-Koldske, en position der dog er reduceret væsentligt siden 1970’erne. I samme periode har efterskoler med udspring i kirkelige bevægelser oplevet vækst.
De kristne efterskoler optræder ikke samlet under Efterskoleforeningen, men Else Marie Larsen, der er pædagogisk sekretær i Pædagogisk Forening, vurderer, at det stigende elevtal også gælder for de kristne efterskoler.
Samtidig peger hun på, at eleverne på de kristne efterskoler i stort omfang kommer fra ikke-kristne hjem.

Trygge ved konceptet

– Det skyldes blandt andet, at mange forældre er trygge ved det klart definerede kristne værdigrundlag. Det ser vi i hvert fald på efterskoler, der er tilknyttet vort netværk, siger hun, og tilføjer, at eleverne interessant nok tiltrækkes af konceptet med faste rammer, regler og holdninger.

Præget af værdier

En undersøgelse fra Center for Ungdomsstudier blandt 400 elever på 16 kristne efterskoler i 2006 bekræfter betydningen af de kristne værdier på skolerne. Her svarede 30 pct. af eleverne bekræftende på udsagnet: ”Jeg blev præget af skolens kristne værdier”.
Det resultat mener Else Marie Larsen kan modificeres positivt, idet skoler tilknyttet Pædagogisk Forening mere end fordobler tallet.
Hele 65 pct. af elever på efterskoler tilknyttet foreningen er således påvirket af de kristne værdier.
– Kristne efterskoler er ikke ens, men jeg tror de kristne værdier er en afgørende faktor, siger hun.
levi