Ældre læser reagerer på slang-oversættelse:
Bibelen – lidt for krydret…

Egentlig synes jeg, at vor bibelbog er krydret nok, men andre er af en anden mening, herunder Kim Schou. Han beder om kommentarer, og jeg har lyst til at melde mig her.Da Bibelen på hverdagsdansk blev udgivet, var jeg lidt skeptisk, fordi jeg mener, at Guds Ord ikke skal afpasses efter vor nutids sprog. Hvis man vil lære et fremmedsprog, må man være villig til at studere det og arbejde flittigt med det for at kunne forstå det. Sådan også med Bibelens sprog. Og vi tror jo på, at Helligånden vil åbne ordene for os. Dog er nævnte oversættelse (Bibelen på hverdagsdansk) meget nænsom, og jeg kan godt se, at en oversættelse, der ikke ændrer på budskabet, kan være til nytte og hjælp.
Men Kim Schous forsøg på at få danskerne til at læse Bibelen ved at bruge dette forfærdelige, forfladigende sprog er en fejltagelse. Særlig når der tolkes, må der vises troskab mod originalsproget. Jeg ved ikke, om jeg er dårligt underrettet, eller det er en fejl, når Schou skriver, at ”de” døbte deres medlemmer, ligesom Johannes gjorde?
Tegningen, der skulle vise hvordan Jesus blev døbt, er misvisende og falsk. Intet sted i Bibelen fortælles om en overøsningsdåb. Prøv at læse følgende skriftsteder: Matthæus 3,16, Markus 1,10, Johs. 3,22-23, Ap.G. 8,36 og 38 og flere steder.
Nu er dette forsøg på kunstnerisk frihed ikke enestående, men det er altid forkert at prøve at rokke ved, hvad Bibelen vejleder os om.
Da jeg i sommer var i Madrid, besøgte jeg Del Prado-museet og så da blandt de tusinde andre kunstværker også El Grecos kæmpestore maleri af Jesu dåb. Både Jesus og Johannes står på en klippe, og Johannes hælder fra en muslingeskal vand ud over Jesu hoved! Overalt, hvor man beskæftiger sig med Guds Ord, må ærlig forkyndelse gå forud for traditionsbundne meninger, også i kunsten.

Ole
Westergaard, Roskilde.