Nyansættelser i Indre Mission

Lærer Birgit Hald Olsen, Helsinge, er ansat som tværkulturel medarbejder ved Internationalt Kristent Center i København for en tre-årig periode fra den 1. november 2008.
Lagerassistent Simon Nielsen, Hvide Sande, er ansat som ungdomskonsulent i kredsforbund 2, Vestjylland-syd med bopæl i Hvide Sande for en 5-årig periode fra den 1. november 2008.
Stud.teol. Simon Nielsen, Århus, er ansat som ungdomskonsulent i kredsforbund 5, Vestjylland-nord med bopæl i Holstebro for en 5-årig periode fra den 1. marts 2009.
Afdelingsleder Jens Kristian Plougmann, Videbæk, er ansat som børnekonsulent i kredsene: Silkeborg/Kjellerup, Herning/Ikast og Viborg, med bopæl i Videbæk for en 3-årig periode fra den 15. september 2008.
Arbejdsmand Mogens Aaen, Strandby, er ansat som missionær i kredsforbund 8, Vendsyssel med bopæl i Strandby fra 1. november 2008.
Cand. mag. Maria Legarth, Hillerød, er ansat som børnekonsulent i kredsforbund 12, Nordsjælland med bopæl i Hillerød for en 3-årig periode fra den 15. september 2008.

Ny formand for Indre Missions Ungdom

Efterskoleforstander René Brorson, Søndbjerg Efterskole, bliver ny formand for Indre Missions landsungdomsudvalg, når han den 1. februar 2009 afløser sognepræst Bo Knudsen.

Butikschef fratrådt

Leder af Bethesdas Boghandel Flemming Friis Jakobsen, København, fratrådte sin stilling den 15. september 2008.
sl