„Den lille bibel“

Lucado har igen skrevet en vægtig bog – denne gang med den kortest tænkelige titel: 3,16.„For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv.“Dette vers er formentlig det mest citerede, og det mest kendte vers, fra vor bibelbog.
Det er oversat til mere end 1100 sprog, og med denne baggrund kan man godt acceptere bogens tilsyneladende tamme og tørre forside.
På de første sider udvides bogtitlen til 3,16 – Håbets tal – og originaltitlen er da også: ”3,16 – The Numbers of Hope”.
Første kapitel er helliget omkring 20 kendte mænds refleksion over Johannes 3,16. De har alle fået ændret deres liv, eller er blevet beriget, ved mødet med dette enkeltvers.
Derefter går forfatteren over til en intens gennemgang og tolkning af „den mest berømte samtale i Bibelen“, der forgår i mødet mellem Jesus og Nikodemus.

Håb for det hårde hjerte

I kapitlet ”Håb for det hårde hjerte” fortæller Lucado om tiden, hvor hans børn legede med modellervoks. De formede forskellige figurer af den bløde masse. Hvis de lod den bløde masse stå fremme, blev den hård. Når det skete, kom de til deres far: Hans hænder var større, fingrene stærkere, og han kunne mose massen blød igen.
Er dit hjerte hårdt? Bring det til din far. Du er kun en bøn fra hans stærke hænder. Du lever i en hård verden, men du behøver ikke at leve med et hårdt hjerte.
Et vigtigt ord i Joh. 3,16 er enhver. Guds inderlige kærlighed gælder alle til alle tider: Du kan ikke være sunket for lavt. Det kan ikke være blevet for sent. Du kan ikke være kommet for langt bort. Enhver. Når som helst. Hvor som helst. Enhver inkluderer dig … for evigt.
Kapitlerne ”Helvedes største overraskelse” og ”Hvad gør Himlen himmelsk” synes for mig at give de værste problemer med og den største manglende forståelse af budskabet i bogen. Lucado er meget bibeltro og fundamentalistisk – og har ud fra Guds Ord svar på alle spørgsmål.
Herunder selvfølgelig også angående det evige liv, hvad enten det skal „leves“ i Himlen eller i Helvede …
Måske er hans sikre viden og afgjorthed for skræmmende, for selvbevidst?
De fleste af os må erkende og bekende, at på visse områder formår vi ikke at fatte Guds tanker og planer. Så må vi resignere og sige. “Dette her kan hverken mit hjerte eller min hjerne rumme eller forstå, men jeg ved, at du, min Frelser og Gud, har hold på det.“

Konklusion

Sidst, men ikke mindst, handler bogens sidste tredie-del om en konklusion over 3,16-livet, og 40 små kapitler, benævnt Jesus alene. Fyrre dage med Sønnen.
Hver side i bogen er givende og berigende. Et velsignet „sprængstof“, der kan hjælpe enhver af os til et tættere og inderligere samliv – uanset vort nuværende standpunkt – med vor næste og med Jesus. En meget læseværdig bog og en god julegave!

Max Lucado:
3,16
– Håbets tal
164 sider • 199,95 kr.
Lohse