Manga Messias er ualmindelig vellykket

Med evangeliet overført til japansk tegneseriestil bryder Bibelselskabet nyt land.Bogen Manga Messias er evangelierne udgivet i form af en manga-tegneserie. En slags blanding af Peter Madsens Menneskesønnen og Biker-Bibelen, med det bedste fra begge.I modsætning til Menneskesønnen er Manga Messias langt mere tro mod evangeliernes budskab, og teksten er i vid udstrækning hentet fra de autoriserede udgaver, inkl. Den ny Aftale, men naturligvis tillempet tegneserieformen og pladsen. I lighed med Biker-Bibelen og tilsvarende udgivelser er den oplagt som døråbner eller evangelisationsmiddel over for sin målgruppe, her dog uden den fulde bibeltekst.
Stilmæssigt holder man sig tæt op ad den japanske man-ga-stil, både i figurernes udformning, den dramatiske stil i det hele taget, samt det faktum at bogen – i stil med rigtig manga – skal læses bagfra, og fra højre mod venstre.

Tro mod bibelteksten

Indholdet er evangeliet fra Jesu fødsel til hans død og opstandelse. Det er ikke hentet fra et enkelt af evangelierne, men med inspiration fra hovedpunkter i dem alle. Det er naturligvis en smagssag, om man kan lide tegneserieformen, men i mine øjne er resultatet ualmindeligt vellykket. Teksten er tro mod bibelteksten og ikke for fri i sin fortolkning, beretningerne er velvalgte og klassiske, stilen er rendyrket manga, og omfanget er tilpas.
Målgruppen er naturligvis relativt snæver, primært man-ga-fans, men i betragtning af denne genres stigende popularitet blandt teenagere og unge er lanceringen lige i øjet.
Alt i alt er det svært at få hænderne ned af bare begejstring. Bibelselskabet bryder her nyt land, men Manga Messias er samtidig en naturlig udvikling i rækken af nyere udgivelser fra den kant, væk fra de rene bibeludgivelser og de traditionelle bibelkommentarer. Klart anbefalelsesværdig.

Manga Messias
288 sider • 89,95 kr.
Bibelselskabets Forlag