Manden, der byggede Noahs Ark – i Holland – havde en drøm: ”Det nordlige Holland vil blive oversvømmet”

Udfordringen har besøgt kopien af Noahs Ark, som er blevet en stor turistattraktion i Holland.
Bygmesteren Johan Huibers fortæller om den drøm, der lå bag hans beslutning om at bygge arken.I 1992 gik Johan Huibers en tur langs stranden sammen med sin søn Roy. Den efterfølgende nat drømte han, at Holland ville blive oversvømmet.

Selv om Huibers udgave af Noahs Ark kun er i halv størrelse, fylder den godt op ved kajen i Kampen nord for Amsterdam.
Flere hundrede tusinde besøgende har været ombord på arken, hvor bibelhistoriens højdepunkter genfortælles.

Næste morgen delte han drømmen med sin kone Bianca. Da hun tog hen for at hente børnene fra skole, fortalte en fætter hende, at han også havde drømt, at Holland ville blive oversvømmet.
Da Johan samme dag var i færd med at restaurere en butik, som hed ”Noahs Ark”, så Johan en bog med titlen ”Æres den, som æres bør” (Honor who deserves honor). Bogen indholder billeder af dyr fra Noahs Ark…
Den aften blev Johan overbevist om, at han skulle bygge en ark.

Blev kristen som ung

Johan Huibers er ingeniør og bor i Holland, men han har i mange år arbejdet med udviklingsprojekter. Fx har han boret efter vand til befolkningen i Etiopien. Allerede som 21-årig følte han et kald til at hjælpe mennesker i ulandene.
– Som ung var jeg ikke kristen, fortæller han, mens vi sidder på øverste dæk i hans udgave af Noahs Ark. Den store båd ligger ved kajen i Kampen, ca. 100 km. nord for Amsterdam.
– Jeg snakkede engang i mellem med nogle, som var kristne, og jeg var meget interesseret i det, de fortalte. Når de havde fortalt mig noget, sagde jeg: Vi kan snakke om det næste uge. Så gik jeg hjem og undersøgte det i Bibelen. Og efterhånden blev jeg overbevist om, at det var sandheden.
En dag så jeg en plakat for en dokumentarfilm om organisationen Dorcas hjælpearbejde i Afrika. Jeg tog hen for at se filmen, men der kom ikke andre end mig.
– Skal vi aflyse det, eller vil du gerne selv se filmen? spurgte arrangørerne mig.
– Jeg vil gerne se den, svarede jeg, og de viste filmen kun for mig. Filmen gjorde til gengæld så stort indtryk, at jeg meldte mig som volontør.

Profeti om syndflod

Senere blev Johan gift med Bianca, og de fik tre børn. De boede jævnligt i udlandet og fik en international opdragelse. Som bygningskonstruktør var Johan selv involveret i at bygge noget af det store dige ud for Hollands kyst. Det meste af Holland ligger under havets overflade, så uden digerne ville det meste af landet være oversvømmet.
– Tror du, at din drøm var en vision om noget, som vil komme til at ske? spørger jeg Johan.
– Det er jeg sikker på, siger han uden tøven og begynder at tegne på mit papir. – Og jeg ved nøjagtig, hvordan det vil ske. Se her: Mellem det store dige og landet har man bygget et dige af metalplader på en seks kilometer strækning. Men der er ikke noget bagved pladerne til at stå imod, hvis vandet går igennem det fremskudte dige. Jeg har set, når der er stormflod. Havet kan hamre løs og kaste kæmpestore sten op på land under en stormflod. Det er så enorme kræfter, at det er svært at forestille sig. Jernpladerne vil falde sammen. Og sker det bare et sted, vil det hele falde, og vandet vil strømme ind og oversvømme hele det nordlige Holland, hvor vi bor.
– Var det, hvad du så i drømmen?
– Ja, svarer han alvorligt. – Og da jeg tænkte over det, var det indlysende. Jeg er bygningsmand, og jeg har selv arbejdet på dæmningen. Selvfølgelig vil det ske.

14 års forberedelse

Nu er Johan ikke nogen fantast, men en seriøs bygmester. Efter drømmen i 1992 brugte han 14 års forberedelse med at fremskaffe tilladelser og spare penge op, før han i 2006 gik i gang med at bygge arken. I 20 uger havde han travlt med at save træ: 1200 træer fra Belgien, Tyskland og Holland gik der til. Det udvendige skrog er lavet af cedertræ, og det indvendige skrog af blødt fyrretræ. Johan brugte 1½ år på at bygge arken, for det meste alene og sommetider med hjælp fra sin søn Roy. Senere sluttede frivillige sig til ham.

280.000 besøgende

Sidst i april 2007 var båden færdig og åben for publikum. De første tre måneder stod den i Schagen (Nordholland), det sted, hvor den var blevet bygget. Mens den stod i Schagen, blev den besøgt af 50.000 gæster. Nu er besøgstallet oppe på 280.000 fortæller Johans datter, Deborah, som leder de frivillige guider ombord.
Da hun hører, at vi kommer fra Danmark, fortæller hun om sin tid som stewardesse i KLM, hvor hun fløj på Billund og ofte overnattede med besætningen i Kolding.

Fars datter


Artiklen fortsætter efter annoncen:Udfordringen forærede Johan Huibers en engelsk udgave af Henri Nissens bog om Noahs Ark. Her bladrer han i den sammen med datteren Deborah, som viste avisen rundt på skibet. Bogen sælges nu i arkens boghandel.

Deborah tager Udfordringen med på en spændende rundvisning. Først kommer vi til nogle store kunstige dyr:
– Far og jeg var i Hollywood for at se, hvordan de opbygger kulisser, griner Deborah, der er lige så engageret i Noahs Ark som sin far.
– Dyrene ombord er lavet af polyester. Vi har fået dem hjem fra Filippinerne. De fleste af dem er i fuld legemsstørrelse, som du kan se. Der er også mange udstoppede dyr, hvoraf nogle er doneret til os, og andre har vi selv købt.
– Det må have kostet mange penge at bygge arken?
– Ja, seks millioner. Men nu har vi fået pengene ind på grund af de mange besøgende. Og nu går pengene til at bygge en ny udgave af arken i den rigtige størrelse. Arken her er nemlig kun i halv størrelse. Den er 70 meter lang, 9,5 meter bred og næsten 14 meter høj. Og den har et jernskrog under træet, forklarer hun og banker på skibets side. Hvis vi ikke havde bygget den sådan, ville vi kun have tilladelse til ca. 100 besøgende ombord – men nu kan vi have 700.

Følg elefantsporene!

– Når den nye ark bliver klar i 2012, vil den kunne sejle over hele verden og få mennesker til at tænke på Gud, siger Johans datter og peger på nogle malede fodaftryk af elefanter på gulvet:
– Disse fodaftryk fra elefanter leder gæsterne gennem arkens udstillinger. Først vil du blive ført til det underste dæk, hvor der er en biograf med plads til cirka 150 personer. Den film, der kører uafbrudt, fortæller historien om syndfloden.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Bibelhistorie

Efter besøget i biografen går vi forbi en efterligning af syndfloden, som er lavet specielt for børn. Her kan de afprøve, hvad der sker, når vandet fosser ud. På væggene ovenover hænger der malerier af den hollandske maler Peter Spier. De viser kronologisk, hvad der skete under syndfloden. Som det sidste er der et smukt billede, som illustrerer håb og en ny begyndelse. Her findes en fiskerbåd, som skal minde om, da Jesus fik stormen til at lægge sig på Genesaret Sø.

Vi går ind i næste lokale, hvor vi finder Abraham, Isak og Jakobs telt. Det skal vise den måde, man levede på i Mellemøsten på Bibelens tid. Her er også Gideons fåreskind, som børnene kan røre ved.
– Gideon bad Gud om et tegn som svar på sit spørgsmål om, hvorvidt han var den udvalgte til at føre Israel ud af midjanitternes fangenskab eller ej. Første gang han bad, var græsset tørt og ulden våd, næste gang var det modsat. Han vidste da med sikkerhed, at Gud havde kaldet ham til denne opgave. Gud kan bruge mennesker, som ikke læner sig op ad deres egen styrke. Han spørger ikke, om vi dur, kun om vi er til rådighed, forklarer Deborah, mens vi går videre til Josefs hule.

Pagtens Ark

Pagtens Ark med De Ti Bud er lavet af Johan Huibers selv efter tegninger af, hvordan kassen menes at have set ud med to keruber. Pagtens ark er nu forsvundet. Mange eventyrere leder efter den.
Vi gå videre til en efterligning af Jesu grav fra Gordons gravhave i Jerusalem. Indvendigt er en fremstilling af Jesu fødsel i Betlehem.
Så er der også et lille træhus, som kunne tilhøre skatteopkræveren Zakæus. Og et ”nåleøje” – dvs. en lille smal dør i bymuren, som en kamel ikke kan gå gennem. Her er vandkarrene fra Kana, hvor Jesus forvandlede vand til vin. Og et skarlagensrødt reb fortæller historien om skøgen Rahab, som skjulte de to spioner fra Israel i byen Jeriko.
Den sidste bibelhistorie i dette lokale fortæller om Paulus’ flugt over bymuren i en kurv.
Efter at være gået op ad trappen kommer man forbi et lam sammen med nogle løver, hvilket refererer til en tid med fred og til Jesus, som kaldes ”Løven af Judas stamme” og ”Lammet, som blev ofret” som et offer for vore synder.

Videnskaben og Bibelens historie

På næste dæk er der en videnskabelig præsentation af syndfloden og skabelsen. Bibelhistorien sammenlignes med evolutionsteorien, og Deborah ryster lidt på hovedet af det, hun blev bildt ind i skolen om aberne osv.
– Næste år er det Darwin-jubilæum, så vi må være forberedt, siger hun.
I Noahs kahyt får man et indtryk af den tid, Noah og hans familie tilbragte på Arken: I alt 372 dage!
Overfor kahytten er der en informativ dvd-fremvisning, hvor Rod Walsh fra Australien fortæller om facts, tal og størrelsen på den virkelige ark m.m.
Der er mange andre dvd-fremvisninger – for alle aldersgrupper. Her kan man lære mere om de faktiske forhold i forbindelse med syndfloden og jordens skabelse.
– Vi havde også Hollands-premiere her på båden af den nye sjove film om Noahs Ark, fortæller Deborah.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Intelligent designer

På den anden side af broen afslører en film med titlen ”Life’s Story” en masse om DNA og de mønstre, der ses i skaberværket. Alt sammen noget, der tyder på et intelligent design frem for tilfældighed. Og en intelligent skaber. Her kan man også se fossiler med forklaring af, hvordan de blev begravet under syndfloden, og hvordan de beviser, at vi lever på en ”ung jord”, modsat evolutionsteoriens påstande om millioner, ja milliarder af år.
Fossilerne er fremkommet ved et særligt pres under specielle forhold.
En anden dvd viser en tur gennem arken under anførsel af selve bygherren, Johan Huibers.
Ham møder vi igen på det øverste dæk, hvor der er indrettet cafeteria. Her er også udstoppede fugle, og på væggen ses ”bibelhistoriens kronologi” med hele slægtslinien fra Adam og frem til Jesus Kristus. Der vises også en dødehavsrulle. Børn kan tegne og male her, og der er et læsehjørne, hvor bedsteforældre kan fortælle bibelhistorie for børn.
Når man står på det øverste dæk, får man en forestilling om, hvor stor arken er. Det var nødvendigt med åbne vinduer for at få frisk luft til dyr og mandskab. Vandtønden udvendigt blev brugt til at opsamle frisk vand. Der er mange flere praktiske ting, som vi normalt ikke skænker en tanke, men som var nødvendige for at holde mennesker og dyr i live.

”Som i Noahs dage…”

Engelsk udgave af Henri Nissens bog om Noahs Ark

– Hvorfor byggede du arken, spørger vi kaptajn Johan på øverste dæk.
– Ikke for at redde dyr og mennesker bogstaveligt fra den kommende oversvømmelse, men for at få nutidens mennesker til bare at tænke over livet. Mange børn og unge kender ikke bibelhistorien, men her bliver den levende for både børn og voksne, siger Johan og smiler ved tanken om de positive tilbagemeldinger, han har fået.
– Bibelen fortæller om, at der skal komme en tid som Noahs tid, hvor mennesker tror, de kan leve uden Gud. Dette fører til kaos, uretfærdighed og krig. Gud ønsker, at vi skal leve i harmoni og fred med hinanden og med håb for fremtiden. Han har en plan for os om, at vi skal tilbringe evigheden sammen med ham, hvor der ikke vil være nogen død, sygdom eller lidelse.
– Vi ved ikke, hvor megen tid vi har tilbage til at beslutte os for Gud ved at tro på hans søn Jesus Kristus. Vi håber, at arken vil hjælpe nogen til at indse, at de ikke skal vente for længe, siger Johan.