Amerikanerne er ikke mest religiøse i verden

I et globalt perspektiv får amerikansk religiøsitet konkurrence. Dog ikke fra Skandinavien. Er amerikanere blandt de mest religiøse mennesker i verden? Svaret afhænger af hvilken ”verden”, der tales om. Globalt set bliver svaret ifølge en Gallupundersøgelse et ”nej”.
Over tre år fra 2006 til 2008 har Gallup spurgt et repræsentativt udsnit af befolkningen i 143 lande og stater, om religion er vigtig i deres hverdag.
Undersøgelsen viser, at gennemsnitligt 82 pct. af befolkningerne i de medvirkende lande oplever, at religion er vigtigt i deres daglige liv. For amerikanerne er tallet 65 pct.
I den modsatte ende af spektret indtager Skandinavien sammen med Estland de nederste pladser, hvor Danmark er tredjenederst. Kun 18 pct. af den danske befolkning oplever ifølge undersøgelsen, at religion er en vigtig faktor i hverdagen.

Rige lande er mindst religiøse – på nær ét

En afgørende faktor syntes at være stærkt relateret til den gennemsnitlige levestandard. Undersøgelsen viser således, at otte af de 11 lande, hvor omtrent alle indbyggere siger, religion er vigtigt i deres dagligdag, er fattigere lande i Afrika syd for Sahara og i Asien.
Kendetegnende for de 10 mindst religiøse lande i undersøgelsen er tilsvarende, at flere har nogle af verdens højeste levestandarder. Herunder Norge, Danmark og Sverige.

Alabama og Iran har noget til fælles

Netop i forhold til den rige del af verden skiller USA sig ud. Hvor den gennemsnitlige religiøsitet blandt de 27 mest velstående lande blot er på 38 pct., siger to tredjedele af amerikanerne, at de har et lidenskabeligt forhold til religion.
En mulig forklaring kan være, at den sociale velfærd ikke er fordelt ligeligt blandt USA’s 50 stater, hvilket også gælder for det religiøse aspekt.
Andelen af indbyggere, der siger religion er vigtigt i deres hverdag, er således højest i staten Mississippi, nemlig 85 pct. Et tal, der er lidt højere end det samlede verdensgennemsnit af både rige og fattige lande.
To andre stater, Alabama, hvor tallet er 82 pct. og South Carolina med 80 pct. ligger derimod på linje med verdensgennemsnittet.
Undersøgelsens udgangspunkt i de enkelte amerikanske stater giver mulighed for direkte at sammenholde det religiøse barometer med andre lande, hvilket giver nogle interessante sammenligninger.
Indbyggerne i Georgia i USA er eksempelvis ligeså religiøse som georgiere i Kaukasus regionen, mens indbyggerne i Alabama er på linje med indbyggerne i Iran.
Den mindst religiøse stat i USA er Vermont med 42 procent, hvilket svarer til religiøsiteten i Schweiz.
Undersøgelsens topscorer er Egypten, hvor 100 pct. af de adspurgte angiver, at religionen er en vigtig del af deres hverdag.

Fascinerende spændvidde

Forskerne Steve Crabtree og Brett Pelham, der står bag Gallupundersøgelsen, understreger, at tallene alene angiver vigtigheden af religion og ikke tager højde for, hvordan den religiøse betydning konkret kommer til udtryk i skiftende kulturer og religioner.
De kalder det dog ”fascinerende”, at den religiøse spændvidde i USA giver sammenligningsgrundlag med muslimske lande i Mellemøsten, stammesamfund i det sydlige Afrika og relativt sekulære lande i Europa.
Spektret har dog en grænse. Således findes der ingen amerikanske stater, for hvem religion har så ringe en betydning som i Skandinavien.
Omkring 1.000 borgere i hvert af de 143 lande og 355.334 amerikanere har deltaget i gallupundersøgelsen.