Fra sygdom Til Sundhed

Du er velkommen til at skrive til mig og stille mig spørgsmål. Der vil blive bedt for alle brevemner. Ønskes en salvedug tilsendt, medsend da venligst adresseret og frankeret svarkuvert (normalkuvert 5.50 kr.). Salvedug kan ikke rekvireres over internettet.
Orla Lindskov Christensen
Anne Maries Vej 16
9000 Aalborg

Spørgsmål 1:

Jeg har lavet mange fejl…

Kære Orla
Jeg har nogle gange været med på dine møder, og derfor tør jeg nu henvende mig til dig. Jeg er blevet hjulpet fysisk af din forbøn. Men mit problem nu er mere af psykisk karakter. Jeg er en kvinde i halvfjerdserne. Jeg har en god mand, og i julen og til nytår var alle mine børn og børnebørn hjemme. Det var dejligt. Mine børn bor alle langt væk, så nu er savnet der, for jeg ser dem sjældent.
Jeg synes, det er svært at gå ind i det nye år. Jeg ligger om natten uden at kunne finde hvile. Jeg tænker på, hvad der var meningen med, at jeg skulle opleve så megen fysisk sygdom. Heldigvis blev jeg hjulpet og helbredt gennem din forbøn. Men hvad var meningen med det?
Jeg har begået mange fejltagelser i mit liv. Jeg er gift for anden gang. Måske var skilsmissen i mine unge dage en fejltagelse og overilet. Min første mand led i hvert fald skrækkeligt under den.
Sådanne tanker piner og plager mig nu. Jeg dukker nok snart op på et af dine møder igen. Jeg føler, at jeg trænger til, at nogen beder for mig. Er det i orden med dig? Hvad synes du om det, jeg har skrevet?
Hilsen Karen

Svar 1:

Mesterens formende hånd arbejder også i dit liv

Kære Karen
Det er helt i orden med mig, at du kommer til forbøn igen. Jeg synes, det er godt, du har skrevet, som du har, for du har brug for at få lettet dit hjerte. Der er jo forhold i dit liv, der tynger dig, og de tanker om livet, du går med, er tanker, som mange andre også har.
Lad mig først sige, at det er vigtigt for dig, at du er taknemmelig for de gode dage, du havde omkring jul og nytår med børn og børnebørn. Dernæst vil jeg sige, at det er vigtigt, at du afklarer fortiden og afklarer det, du kalder dine fejltagelser, og derefter får taget afsked med dem.
Vi har alle begået fejltagelser. Vi har alle gjort ting, som vi ønsker, at vi ikke havde gjort. Men Gud er villig til at begynde forfra med os, når vi er parate. Vi kan når som helst blive genfødt. Hvad mener jeg med det?
Jeg mener, at når vi bekender vores synd og vores fejltagelser, når vi ydmygt søger forsoningen og selv gør bod, hvor det er muligt, så frigøres vi fra virkningerne af vores synd og vores fejltagelser. Der er noget i vores liv, som vi kunne kalde mesterens formende hånd. Den hånd arbejder også i dit liv. Tænk på den hånd, når du ligger om natten uden at kunne finde hvile. Du er leret i hans hånd. Gud arbejder med dig. Det kan til tider virke ubehageligt, og umiddelbart for dine øjne at se virker det hele så meningsløst. Men jeg tror, at du godt kan mærke, at det hele bliver endnu mere svært, når du har fokus på meningsløshed. Bibelen taler om, at Gud har en mening med dit liv. Bibelen opfordrer dig til at lægge dit liv og dine problemer i Jesu Kristi hænder. Det er vores værn imod meningsløsheden. Det er et valg. Tror du på meningsløsheden og den fortvivlelse, det giver, så vil du komme til at opleve mere af det.
Vælger du at lægge dit liv og din sag i Jesu Kristi hænder, så er du i hans hænder, som vil bruge al din modgang og din smerte efter sin vilje og til noget godt for dig.
Jesus Kristus er lyset. Ret dit blik imod ham, og din tilværelse vil afspejle det. Fornægter du lyset ved at rette dit blik mod dig selv, din fortid, dine fejltagelser, mod meningsløshed, mod alt det mørke, så vil det forblinde dig og skabe kaos i din psyke og i dit legeme.
Overgiv dig i hans stærke hånd i tillid, og bed denne bøn ud fra dit hjerte: – ”Herre, dan mig efter din vilje og plan.”
Når du engang skal se dit liv fra evighedens side, da vil du se, at der også var en mening med den svære tid, som du måtte gå igennem. Jeg tror ikke, at Gud sender det svære ind i dit liv. Men han lader det samvirke til noget godt. Hans ønske er at forme sit billede i dig.
Orla Lindskov

Spørgsmål 2:

Vi møder modstand

Kære Orla
Jeg vil spørge dig om, hvad du mener om følgende:
Min kristne veninde og jeg har i mange år bedt sammen ca. en gang om måneden. Vi har bedt for familie, venner og bekendte. Vi taler om, hvad vi skal bede om, og så beder vi. Og min veninde beder i tunger. Jeg får nogle gange et billede eller et ord, mens min veninde beder i tunger. Vi beder så over det. Vores oplevelse er, at vores bønner bliver hørt af Gud. Men jeg synes, at vi hele tiden har været ude for modstand og forhindringer. Nu er der f.eks. sket det, at de sidste 4 gange, vi har skullet mødes, er der dagen før sket et eller andet, som har forhindret os i at mødes. Første gang kørte jeg galt, næste gang pludselig sygdom, tredje gang faldt min mand ned fra taget, fjerde gang pludselig sygdom. Efter sidste gang gjorde min veninde mig opmærksom på vores forhindringer. Hun spurgte mig, om jeg ikke kunne spørge dig til råds om, hvorfor vi mon sådan bliver forhindret i at mødes.
Gud velsigne dig L.

Svar 2:


Artiklen fortsætter efter annoncen:Giv ikke op, men hold ud

Kære L.
Bibelen gør det meget tydeligt for os, at der foregår en kamp, og den kamp er vi som kristne involveret i.
Læs f.eks. hvad Paulus skriver i Efeserbrevet kap. 6, vers 10-20 om denne kamp. Her fortæller Paulus os, hvordan vi kan holde stand mod den Ondes snigløb, og han opfordrer os til udholdenhed i bøn og i forbøn. Disse ord af Paulus er nøgler, som Gud giver os, så vi kan holde os til ham og beskytte os selv og vores kære mod de onde kræfter. Der findes virkelige kræfter, som vil forhindre bøn.
Hvis vi som et billede forestiller os, at vores land har låst døren for Gud, så er alt, hvad Gud behøver, en revne i den låste dør, så er døren besejret. Jeres bøn er revnen i døren. Når jeres bøn løfter sig mod Himlen, så løftes ikke bare jeres familie, venner og bekendte, men hele vores land løftes. Danskerne har lidt tilstrækkeligt under vantroens ånd. I baner vej for Guds hjælp til danskerne.
I jeres bøn bevæger I jer ind i Helligåndens kraft. Gennem bøn og overgivelse til Gud får I adgang til hans kraft. På den måde sam-skaber I med Gud. Det skal selvfølgelig møde modstand. Ondskabens åndsmagter og Antikrists kræfter vil prøve at trække jer væk fra bønnen, fra sandheden i jeres hjerter. Men nat efterfølges af morgen. Gud får altid det sidste ord. Alle storme hører op. Jeg tror, at det I oplever nu, er en prøvelsernes tid. Jeg har oplevet noget lignende. Den tid kan godt være dramatisk. Men Gud vil bevare jer.
Der hvor lyset slippes, trænger mørket ind. Men bønnen, forbønnen, Faderens navn, Sønnens navn, Helligåndens lys, kærligheden i jeres hjerter, det er nøglerne og adgangen til sejr i den åndelige verden. Udholdende bøn medfører gennembrud. Så kære L. og veninde: giv ikke op, men hold ud.
Med venlig hilsen
Orla Lindskov

Min oplevelse:
Kære Orla Lindskov
Det er nu fjerde gang, jeg skriver til dig for at bede dig om at gå i forbøn for mig p.g.a. mine problemer i forhold til mine medmennesker. Det går stille og roligt fremad. Det er svært for mig at sætte ord på alt det, Jesus gør for mig. Men jeg føler mig så privilegeret og elsket og oplever dagligt, at Romerbrevets kap. 8, vers 28 virker i mit liv.
Kærlig hilsen fra
A.