Dynamisk evangelist besøger Etioper-missionens årsmøde

En evangelist med fut i kan man vist roligt kalde Dawit, som er på besøg i Danmark.- Vi fik troen fra Skandinavien. Vi er taknemlige for, at folk i Etiopien er kommet til tro på Kristus og har fået undervisning og medicinsk hjælp, siger pastor Dawit Yohannes.

Dawit Yohannes foran et skilt, der fortæller om nogle af kirkens mange aktiviteter.

– Vi vil gerne bede om hjælp til at fortsætte arbejdet med at nå endnu flere i Etiopien med evangeliet. Mange unge har endnu ikke hørt det.
Vi ved, at I har en sund økonomi og er i stand til at hjælpe, og vi brænder for at gøre mere sammen i partnerskab, siger pastor Dawit Yohannes fra Mekane Yesus Kirkens Tabor menighed i Awassa. Han er gæst på Etiopermissionens årsmøde i Århus den 28. marts.

Hyrdedreng blev sjælehyrde

Dawit Yohannes er 43 år, gift med Terunesh og har to sønner på 16 og 11 år. Desuden indgår tre niecer i den udvidede familie.
Dawit er født og opvokset på landet nær Yawello Borana i det sydlige Etiopien i en søskendeflok på otte.
Forældrene blev kristne som voksne i 1950-erne i forbindelse med missionsarbejde. Herefter blev faderen evangelist og vagt hos en missionærfamilie.
Kun 4-5 år gammel passede Dawit familiens kvæg som hyrdedreng. En kvindelig missionær ville adoptere en af hans søstre og sende hende i skole. Det ville faderen absolut ikke være med til – det var jo ikke engang normalt for drenge at gå i skole.
Det endte med, at missionæren i stedet fik lov til at betale for Dawits skolegang, bare han kunne blive boende på landet. Det var svært at få en videregående uddannelse, især i så stor en familie. Alligevel lykkedes det for Dawit at få en mekanikeruddannelse på kirkens tekniske skole.

Tog doktorgrad

Dawit blev senere ansat i synodens udviklingsafdeling.
Efter udviklingsarbejdet var Dawit fire år kirkens distriktsleder i Yawello. Så gik turen til præsteseminariet i Addis Ababa for at læse teologi. Derefter fulgte et år som koordinator for søndagsskole- og ungdomsarbejde og teologisk fjernundervisning i Hagere Mariam synoden, før han i 2000 blev kaldet som evangelist til Tabor menighed i Awassa og ordineret som præst samme sted i 2001. I 2006-2008 fik Dawit mulighed for at tage en mastergrad i teologi i Norge.

Husk Bale

– Husk situationen i Bale, hvor DEMs arbejde begyndte. Der er fortsat masser af arbejde at gøre i dette muslimske område, lyder opfordringen fra Dawit Yohannes forud for hans besøg i Danmark.

Kæmpe kirkevækst

I 1996 begyndte Tabor menighed, hvor han var evangelist, at holde gudstjenester i et kanvastelt i Awassa. I dag er Tabor kirke alt for lille.
På tolv år er menigheden vokset fra 368 til 4583 medlemmer. I 2008 kom der alene 1290 nye medlemmer til.
Menigheden har evangeliserende arbejde og kirkeplantning i gang i tre områder.
Også i og omkring Awassa har Tabor menigheden to outreach centre, fire menigheder og tre ansatte evangelister. Man har også seks forskellige missionsområder 5-800 km fra Awassa. Her samarbejder man med eksisterende menigheder eller synoder og betaler f.eks. evangelistlønninger, og disse steder får besøg fra Tabor kirke i Awassa en gang om året.
En anderledes form for mission sker gennem støtte til to ortodokse evangelister, som virker for vækkelse og fornyelse inden for deres egen kirke.

Bøn er hemmeligheden

Når vi spørger, hvordan kirken kan vokse så stærkt, svarer kirkens ledere, at det sker ved Guds hjælp.
Af medvirkende ydre faktorer nævner de:
Kirken har seks meget velorganiserede forbønsgrupper, hver med 10-15 medlemmer.
Alle gudstjenester og møder er omsluttet af bøn.
Mandag, onsdag og fredag kan menigheden frit komme sammen for at bede fra kl. 6 til kl. 7.30.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Oplæring af alle

Alle medlemmer får en fire-trins oplæring i form af:
• Søndagsskole.
• Undervisning i grundlæggende bibelkundskab.
• Konfirmationsklasser.
• Discipeltræning efterfulgt af opgaver eller tjenester i kirken. Medlemmerne forventes at deltage i bibelkredsen i tilknytning til deres tjeneste, som for eksempel kan være korarbejde, søndagsskole, evangelisation eller bedegrupper.
Folk i Awassa brænder for det evangeliserende arbejde.
Der er en god ånd mellem præst, evangelister, ældste og medlemmer. Alle bærer med på arbejdsbyrden.
Hvert år vælges nye ledere for en toårsperiode, så der altid er både overlapning og udskiftning i menighedens ledelse.

Eneste præst

Dawit er kirkens eneste præst. Foruden ham er der syv evangelister i Awassa. Også sekularisering og materialisme er kommet til byen med de yngre generationer. De har brug for hjælp til ikke at glemme Gud.
Og så retter man ellers blikket mod Somalia og Djibouti som nye mål for arbejdet.

Kæmpebyggeri

Den eksisterende kirkebygning i Awassa kan ikke rumme de mange medlemmer og har ikke faciliteter til al den undervisning som finder sted på forskellige trin.
Derfor har man påbegyndt et storstilet kirkebyggeri til 4-5 mio. kr. Dog er man indstillet på, at byggeriet kommer til at foregå i etaper, efterhånden som pengene kommer ind. For byggeriet må ikke dræne ressourcer fra det allerede eksisterende arbejde.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Bodil Lanting/Henri Nissen