Fra sygdom Til sundhed

Du er velkommen til at skrive til mig og stille mig spørgsmål. Der vil blive bedt for alle brevemner. Ønskes en salvedug tilsendt, medsend da venligst adresseret og frankeret svarkuvert (normalkuvert 5.50 kr.). Salvedug kan ikke rekvireres over internettet.
Orla Lindskov Christensen
Anne Maries Vej 16
9000 Aalborg

Spørgsmål 1:

Dårligt syn

Kære Orla Lindskov
Tak for dine svar og tak for hjælpen med salveduge i Udfordringen. Bladet og din Brevkasse har jeg læst så mange gange. Nu er det min mand, jeg beder for og tænker på. Han har fået behandling for dårligt syn. Men det har ikke rigtig hjulpet. Nu tror jeg, at Herren vil hjælpe ham gennem en forbøns-salvedug fra dig, så Herren må blive æret derigennem. Det er jo netop også det, du skriver, at du er et redskab for Guds hjælp og indgriben. For Gud er alle ting jo mulige. Men vi skal gå ud på hans ord og løfter. Det er jo forunderligt.
På forhånd tak, at du lader dig bruge i Hans tjeneste.
Kærlig hilsen fra
En søster i Herren

Svar 1:

Gud er større end alt

Kære søster i Herren
Ofte ser vi, at Herren griber ind med helbredelse, når alle jordiske muligheder for hjælp er udtømt.
Nogle, som har forsøgt at få hjælp gennem lægevidenskaben, har måtte erkende, at lægerne på trods af deres dygtighed kun er mennesker, og lægerne har ligesom alle andre mennesker en begrænsning for deres evner.
Men det har den store læge, Jesus Kristus, heldigvis ikke.
Du har fuldstændig ret i, at jeg kun er et redskab for Guds hjælp og indgriben. Derfor er det også Gud, der skal have æren, når der indtræffer helbredelses-mirakler. Heldigvis er Gud større end alt, hvad der findes på denne jord, og han kan ændre alt, hvad der sker i vores liv til noget godt, når vi kommer til ham i tro og i tillid.
Husk at sende salvedugen tilbage til mig efter en tid, hvis I føler, at I har brug for min fortsatte forbøn. Jeg tror på udholdende bøn og udholdende forbøn, da jeg har set, hvad det kan udrette.
Med venlig hilsen
Orla Lindskov

Spørgsmål 2:

Gud bruger også lægerne

Kære Orla Lindskov
Jeg er i den situation, at jeg føler, at Gud er blevet borte for mig. Jeg er en kvinde på 51. Jeg føler, at mit liv lige nu er et kæmpemæssigt stormvejr. Jeg er syg, og jeg kæmper med tvivl og vantro, for jeg har bedt meget om hjælp og helbredelse. Helbredelsen må også gerne komme igennem lægerne. På den måde stiller jeg ingen betingelser til Gud, for jeg ved, at Gud også bruger lægerne til gode for os mennesker. Det er mørke tider i mit liv, og jeg kan ikke føle Guds nærvær. Det gør ondt. Frygten griber mig. Angsten sniger sig ind i min sjæl, og sådan burde det jo ikke være, for jeg har været en kristen hele mit liv. Jeg skammer mig over, at jeg så ofte bliver bange; men jeg er ikke vokset fra det endnu. Jeg ønsker at være i Guds vilje med mit liv, Men er jeg mon der, hvor jeg skal være?
Mange gange griber jeg mig selv i at gå og synge en sang fra min søndagsskoletid: – Min båd er så lille, og havet så stort. Det er sådan, jeg oplever min situation lige nu. Jeg ønsker at nå i mål med mit liv, sådan som Gud ønsker det. Men lige nu er jeg som lammet af sygdom og ensomhed, og jeg har svært ved at overskue, hvordan det hele skal ende.
Tak for din Brevkasse, hvor mennesker i nød kan få lov til at lette deres hjerter.
K.

Svar 2:


Artiklen fortsætter efter annoncen:Ordet og løfterne holder under alle forhold

Kære K.
Der er tider i vores liv, hvor vi ikke umiddelbart kan føle Guds nærvær. Det er tunge tider. Da kan vi blive ængstelige og spørge, om han har forladt os, eller om vores lille båd er drevet ud af kurs på det store hav. Troen kan så let glippe for os i sådanne tider. Frygt og angst sniger sig ind på os.
At møde Guds tavshed, at føle sig alene på livets sejlads er ikke let. Vi misforstår det ofte og tror, at vi er glemt af Gud, og at han har vendt os ryggen. Men intet er mere forkert. Vi er ikke glemt. Guds tavshed er faktisk et udtryk for Guds omsorg. Han ser meget længere, end vi gør. Aldrig er Gud os så nær, som når vi føler, at han er borte.
Det er ikke Guds mening at spare os for livets storme. Midt i livets storme er det netop, at Gud kan lære os, hvad det vil sige i praksis at tro og stole på ham. Vi må ikke tro, at vi som kristne bliver skånet for storme i livet. Kære K., tænk blot på, at stormen og bølgerne også slog mod det hus, der var bygget på klippen. Stormens tider i vores liv er også nåde-tider. Det må vi aldrig glemme.
I de mørke, stormfulde timer, hvor vi ikke kan føle Guds nærvær, da har vi dog et fast holdepunkt: – nemlig Guds eget Ord og hans løfter. Ordet og løfterne holder under alle forhold. Han har i din situation givet specielt eet løfte blandt mange andre løfter, og det er løftet om, at han aldrig vil slippe dig eller forlade dig. Selv om alt forgår, så rokkes Guds Ord og Guds løfter aldrig.
For Ordets sværd: – ”der står skrevet”, må det onde vige. I Ordet er Jesus os nær, for han er selv Guds levende Ord.
Husk også på, hvad der står i Jobs bog kap. 35, vers 14: – ”Selv når du siger, du ikke ser ham, har han din sag for øje, og du må vente på ham.”
Hold også fast i det løfte, som siger, at den, som kalder på Herren på nødens dag, skal blive udfriet. Hans kærlighed vil aldrig forlade dig.
Med venlig hilsen
Orla Lindskov

Vores oplevelse:
Kære Orla!
Vi takker for en rigtig god aften i Jels Sognehus d. 28. november 2008.
Du bad for min hustru. Hun havde for højt blodtryk; men da hun i sidste uge var til undersøgelse, var blodtrykket faldet til det normale, så vi takker og priser Gud for miraklet.
Vi er nu ellers ikke så ukendt med helbredelses-mirakler. For ca. 25 år siden havde jeg ondt i ryggen i nogen tid. En dag sad jeg og læste om Peters svigermor, som Jesus helbredte. Så sagde jeg til Jesus: – ”Så kan du også helbrede mig.”
Pludselig mærkede jeg en varm strøm ned gennem min ryg, og al smerte forsvandt, og jeg har ikke haft ondt siden.
Siden da er jeg blevet helbredt flere gange i knæene, i skulderen og flere andre steder.
Siden min hustru havde en blodprop i hjernen for syv år siden, har hun været svagere i kroppen. Men hun er vokset utroligt meget i Ånden. Hver morgen, når vi holder andagt, lægger hun bare sin hånd på mig og beder en enkel bøn, og omgående forsvinder træthed og smerter, og jeg får nye kræfter.
Hvis jeg får ondt i løbet af dagen, kan jeg bare bede min hustru om forbøn, og det virker næsten altid omgående. Vores børnebørn undres over, at Jesus helbreder omgående. Det kan jo da også ske, at hun er nødt til at bede i dagevis, før helbredelsen kommer. Men Jesus taler jo også om udholdende og vedvarende bøn.
Jeg læser med glæde din side i Udfordringen. Specielt hvad der skrives om salveduge. Jeg har ikke nogen af dine salveduge. Men jeg har et par stykker tøj, som jeg selv har salvet med olie i Faderens, og Sønnens og Helligåndens navn. Dem bruger jeg i sengen, hvis jeg har ondt nogen steder, og de virker hver gang.
Vi glæder os til at være sammen med dig i Esbjerg den 7. marts.
Gud velsigne dig.
B. og A.