Kommer i kirke, hvis de inviteres

Mere end halvdelen af amerikanerne vil besøge en kirke, hvis de får en invitation fra et familiemedlem, en ven eller nabo.Den seneste LifeWay Research-undersøgelse i USA viser, at et flertal af befokningen er åbne for kontakt til en lokal kirke via relationer i deres omgangskreds.

Store kirker i USA taber medlemmer, men en invitation kan måske vende udviklingen.

En invitation fra et familiemedlem foretrækkes af 63 pct. af de adspurgte, mens 56 pct. oplyser, at de også ville takke ja, hvis invitationen kom fra en ven eller nabo. Mindre end halvdelen ville reagere på andre former for invitationer fra kirken.

Mest åbne ved højtider

Ifølge undersøgelsen ville blot 48 pct. af amerikanerne således være tiltalt af en avisannonce med informationer om menigheden, 46 pct. ville reagere på et opslag eller udendørs skilt mens 45 pct. ville overveje at kontakte kirken på grund af breve sendt til hjemmet.
Det eneste tidspunkt et flertal af amerikanerne ville reagere positivt på eksempelvis et postkort fra en kirke, ville være som led i en opfølgning efter en tidligere kontakt eller introduktion til troen.
Endelig viser undersøgelsen, at højtider og ekstraordinære begivenheder påvirker deres åbenhed for trosspørgsmål og kontakt til en lokal menighed.
Her angiver 47 pct., at deres åbenhed for at tale om tro er størst ved juletid, 38 pct. til påske og 38 pct. ved ekstraordinære begivenheder som ved 11. september 2001.
Et bemærkelsesværdigt aspekt ved Undersøgelsen er, at respondenterne ikke nødvendigvis fravælger Gud. Selvom de fravælger kirken.
En tredjedel oplyser således, at de sandsynligvis ville læse en bibel som deres umiddelbare reaktion, hvis de ønskede oplysninger om Gud. Samtidig siger kun 19 procent, at de ville opsøge en kirke.

Afgørende nøgler
i afgørende tid

Undersøgesen fra LifeWay Research offentliggøres samtidig med, at nogle af USA’s største kirkesamfund oplever mærkbar nedgang i medlemstal.
Foruden at indsamle viden peger undersøgelsen ifølge LifeWay på afgørende nøgler i evangelisation i en afgørende tid.
– Den primære lektie for amerikanske troende er, at mange ikke-kirkevante er klar til en invitation til samtale, konkluderer direktør for LifeWay Research, Ed Stetzer, i rapporten.
– Relationer er afgørende. Den ikke-troende nabo har stadig brug for en enkel, personlig invitation til en snak og et besøg i kirken.
Mere end 15.000 voksne har deltaget i undersøgelsen, der angiveligt er den største analyse af amerikaneres åbenhed for evangelisation.