Skæbnevalg for Indiens kristne

Udfaldet af det indiske valg får betydning for landets kristne mindretal. Vinder de hinduistiske nationalister, tegner fremtiden dyster. Selv under de første valghandlinger har kristne måtte have politibeskyttelse, ligesom mange lever som internt fordrevne og slet ikke tør stemme.Indien indledte sin månedlange valgproces i forrige uge. Først i midten af maj ventes valgresultatet at være klart.

I august 2008 blev den radikale hinduleder, Swami Laksmanananda Saraswati myrdet i den indiske delstat, Orissa. Swamien stod i spidsen for flere angreb på kristne, hvorfor hinduistiske nationalister beskyldte de kristne for mordet. Siden har de kristne været stærkt forfulgt.

Omkring 714 mio. indere bestående af blandt andre hinduer, sikher, muslimer og kristne vil i disse uger gå til stemmeurnerne for at afgøre, hvem der skal sidde i landets parlament.
Til den mest udsatte vælgerbefolkning hører de kristne. I enkelte delstater har både afviklingen og resultatet af valget således afgørende betydning.
Især i det såkaldte ”hindubælte” omkring delstaten Orissa er forholdene yderst vanskelige for det kristne mindretal.

De hindu-nationales skjulte dagsorden

Mange af delstatens kristne har siden august sidste år levet i flygtningelejre eller skjult sig i skovområder. En situation, der gør det vanskeligt for dem at udnytte deres valgret og dermed at påvirke valget.
Den katolske ærkebiskop i Orissas Kandhamal distrikt, Raphael Cheenath, kalder det komplekse forløb for delstatens hindu-nationales ”skjulte dagsorden”.
Han påpeger, at tusinder af de flygtede kristne forhindres i at stemme, fordi de ikke har kunnet tilmelde sig under de kaotiske forhold.
– Det var klart, at det var det, de hindu-nationale ønskede før valget. Og vinder de, vil de uden tvivl fortsætte på samme måde, vurderer han, og tilføjer, at situationen for de kristne yderligere forværres af myndighedernes passivitet overfor forfølgerne.

Kandidat fængslet

Med sin udtalelse peger ærkebiskoppen på et dobbelt problem i delstaten. I Orissa står tilhængere af det hinduistiske nationalistiske Bharatiya Janata Parti (BJP) nemlig både bag volden mod de kristne samtidig med at partiet har politisk flertal i delstatsregeringen.
Da BJP sammen med Det Indiske Nationale Kongres Parti (INCP) udgør de to hovedkoalitioner ved parlamentsvalget, har udfaldet af parlamentsvalget således stor opmærksomhed hos de kristne.
Situationen understreges af, at BJP kandidaten, Ashok Sahu, i Orissa forud for valget blev arresteret for hadefulde udtalelser mod kristne, og blandt andet beskyldte dem for sidste års mord på den hinduistiske radikale Swami Lakshmanananda Saraswati.
Et mord en maoistisk gruppe for længst har påtaget sig ansvaret for, men som siden august 2008 er blevet brugt som påskud for den antikristne forfølgelse.

En skam for nationen

Mindst 60 kristne er siden blevet dræbt, omkring 18.000 sårede, 6.000 boliger og kirker ødelagte. Mere end 50.000 kristne er flygtet, hvoraf omkring 15.000 fortsat opholder sig i flygtningelejre.
Forfølgelsernes omfang førte sågar til, at den franske præsident Nicolas Sarkozy på vegne af EU betegnede situationen som en ”massakre” under et møde med den indiske premierminister Manmohan Singh, der kvitterede ved at kalde det en ”skam for nationen”.
Den omfattende kritik har da også ført til et massivt sikkerhedsopbud omkring valgafviklingen. Ligesom ærkebiskop Raphael Cheenath’s kritik af de kristne vælgeres forhold op til valgets start den 16. april, har ført til, at myndighederne skyndsomt har givet tilsagn om at sørge for kopier af vælgeroplysninger, id-kort og transport til de kristne, der på grund af chikane er blevet afskåret fra at stemme, eller som mistede deres identitetspapirer og certifikater under sidste års flugt.
Ligeledes har et massivt sikkerhedsopbud sikret, at de kristne i flygtningelejrene i Orissa’s Kanhamal distrikt kunne afgive deres stemme uden at blive antastet ved valgets begyndelse i forrige uge. Valgdeltagelsen i lejrene nåede således op på 52 pct.

Trues ved valgsteder i landsbyerne

Trods den relativt høje valgdeltagelse i området, rapporterer avisen Asia News, at de kristne i det nordlige Kandmahal distrikt, der vovede sig frem til stemmeurnnerne, i stort omfang blev udsat for trusler om at stemme på BJP. En praksis der ifølge formanden for Global Council of Indian Christians (GCIC), Sajan George, ikke er et isoleret fænomen.
– Ekstremisterne venter udenfor valgstederne og pålægger de kristne at stemme på ”lotus”, der er BJP’s symbol, hvis de vil undgå repressalier, oplyser formanden, der således afviser, at der er tale om et fair og fredeligt valg.
Sajan George får støtte af ærkebiskop, Raphael Cheenath, der til det katolske tidsskrift Catholic charity Aid to the Church in Need oplyser, at kristne skræmmes til at stemme på det hindu-nationale parti med trusler om at blive fordrevet fra området.

Delstater indfører antikonverteringslove

Truslerne om deportation er på ingen måde tomme. For de hindu-nationale er en ”rigtig” inder pr definition hindu. Derfor ser de et støt stigende antal konverteringer til kristendommen som et anslag mod nationen.
Iagttagere påpeger, at især mange nederst i kastesystemet konverterer til kristendommen, hvilket begrænser udbuddet af billig arbejdskraft til gavn for bedrestillede kaster.
Det nationale aspekt hænger således sammen med det religiøse.
Officielt sikrer grundloven religionsfrihed i Indien. Dette har dog ikke forhindret otte delstater i at foreslå anti-konverteringslove og vedtagelsen af sådanne love i fem stater.
Som den første delstat indførte Orissa en antikonverteringslov for over 40 år siden, hvilket er med til at giver de hindu-nationale i delstaten en opfattelse af, at de har loven på deres side.

Svært for de kristne uanset valgresultatet

Det regnes for usandsynligt, at BJP vinder valget. Men selv med det mere moderate Kongresparti ved magten har det seneste år vist, at myndighederne ofte er ude af stand til at opretholde religionsfriheden i verdens største demokrati.
Ligesom myndighederne har høstet meget kritik for sin passivitet under forfølgelserne af kristne i flere delstater, hvor Orissa har været hårdest ramt.