Kvinder som ledere

Kvinden kan meget mere end at stryge skjorter. Hun er skabt til at tage ansvar og følge sit kald. Det mener Linda Bergling, som var underviser på Aglows konference.Som lovet i sidste nummer af Udfordringen bringes her et uddrag af Linda Berlings undervisning fra Aglow konferencen i maj på Hotel Nyborg Strand:

Linda Bergling fra Sverige underviser om emnet ”Kvinder som ledere”. Et emne som hun og hendes mand har undervist i mange gange.

Dengang jeg skulle giftes, var der nogle kvinder, der sagde til mig: ”Så behøver du ikke længere prædike, så kan du blive hjemme og stryge Gunnars skjorter”. Men min mand og jeg aftalte forud for brylluppet, at jeg ville give gensvar til Gud på hans kald til mig. Min mand lovede, at han ville stå sammen med mig i dette og støtte mig. Vi lever i et team-ægteskab, hvor vi begge stræber efter at komme til at ligne Jesus.
Jeg har studeret fremmede religioner og fundet, at flere af dem samstemmigt erkender, at menneskene har mistet forbindelsen med ALTET! Men de har ikke fundet vejen tilbage. Vi må tilbage før syndefaldet og se, hvad det var, Gud havde tænkt sig.

Tilbage til Edens have

I 1. Mosebog siger Gud: ”Lad os gøre mennesker i vort billede, mand og kvinde skal afspejle Gud”. Her kommer anledningen til konflikten ind i billedet. Mennesket fik ansvar for skaberværket, og i dag ser vi, at forvrængningen har gjort sit.
Alle virussygdomme kommer af, at vi laver om på opgaven om at forvalte skaberværket. Som mand og kvinde er vi skabt fuldkomne, men kun hos Gud får vi mødt vore dybeste behov, og med det opfyldt kan vi dele ud til verden. Når Gud møder vores åndelige behov, kan vi elske, bede sammen og mere til. “Opfyld jorden, underlæg jer den”, sagde Gud efter skabelsen. Syndefaldet væltede det gode, Gud havde skabt, men i Jesus Kristus blev alt genoprettet.

Team-ægteskab

I syndefaldets konsekvens er magtkampen begyndt, og da manden skal bestemme over kvinden – 1. Mosebog kap 3, vers 16 – er dette syndens konsekvens. Men Gud havde tænkt, at manden og kvinden skal stå side ved side. Gud siger, at manden skal forlade sin far og mor og holde sig til sin hustru, og de skal blive et kød. Gud har givet hver enkelt ansvar over eget liv.
’Underordne’ betyder at tjene, og seksualiteten er gensidig. Det er aldrig sådan, at kun den ene skal elske den anden. I Paulus’ første brev til tessalonikerne kap. 4 er ordet ’Skevos’ oversat til hustru. Skevos betyder: redskab, medhjælp, en som ligner dig, som er lig med dig. Og ikke ud fra et ribben, men på hebraisk betyder ordet, “fra hans side” = kød og ben, hans lige.
Kvinder har både en biologisk funktion (fødsel) og en åndelig. Mænd kan komme til en åndelig kvinde og spørge: ”Hvad har Gud sagt til dig?”
I vores arbejde ser vi på, hvem der har gaver til hvad og giver ledelse efter kompetence. Ved uenighed beder vi, indtil enigheden fremkommer, og det trivielle og svære deles vi om.

Underordne sig hinanden

I Paulus’ brev til efeserne kap 5, vers 21 læser vi om at underordne sig hinanden. Prøv at se nærmere på ordet ’underordne’: vi kan tjene Gud under alle vilkår, i alle stillinger. Som kvinde ønsker jeg, at min mand år efter år spørger mig: ”Hvad har Gud sagt til dig?” Aldrig må der finde manipulation eller tyranni sted mellem mand og kvinde. Der står, at mændene skal give sig hen for hustruerne. Jeg oplever en selvhengivende kærlighed fra min mand til mig, og sådan må jeg gensvare ham. Underordning er aldrig det samme som umyndighed.

Kvinder i Bibelen

Maria, Jesus moder, var måske 16 år. Hun var efter sin tid umyndig, men hun svarede engelen: ”Jeg er Herrens tjenerinde”. Hun var modig, hun troede, og hun viste vejen, da hun sagde: ”Jeg er Herrens tjenerinde”. Hun stolede på, at Gud havde en udvej, når han ledte hende ud i sin plan.
Maria, Marthas søster – Lukas evangeliet kap. 10 – var i høj grad optaget af sin kønsrolle (syndefaldet har cementeret kønsrollerne), men Maria valgte den gode del. Hun forstod sig som discipel af Jesus, og Martha blev så vred over det. Det er skønt at slippe for kønskampen. Vi skal herske over skabelsen og dæmonerne, men stå sammen i livet, mand og kvinde.

Mange skilsmisser

I ’Bibel-bæltet’ (område i USA) lærer man om mandens herredømme over kvinden, og det praktiseres. Her er skilsmisseprocenten højere end i de radikale, verdslige kredse. I Aglow ønsker vi, at verden skal se lighed i enighed, mand og kvinde side ved side – genoprettelse for mænd og kvinder.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Fælles velsignelse

Mand og kvinde fik en fælles velsignelse, derfor kan de tage et fælles ansvar. De kan udvikle sig selv og hinanden. Ægteparret Priskilla og Akvila er et eksempel herpå, som Paulus omtaler i Apostlenes Gerninger og i Romerbrevet.
Vi har fælles opgaver, men personligt ansvar efter Jesu opstandelse. Vi hører i Apostelens Gerninger om Ananias og Safira, som måtte bøde hver for sig for deres synd.
Da min mand, Gunnar Bergling, forlod den Svenske kirke, ville 60 personer følge ham, og de fleste var kvinder. Han beklagede sig til Gud over dette, men fik så ordet, at ”gennem hellige kvinder skal huset bygges”.

Gud salver mænd og kvinder

Profeten Joel så noget, der har med vor tid at gøre. Joels Bog, kap. 3: Der kommer en dag, hvor Guds Ånd skal komme over alt kød, og alle skal profetere, forkynde og være Guds hørlige stemme. Ånden skal komme over alt kød. Når Guds Ånd kommer, kan vi ikke tie – så får vi en opgave.
I ovensalen på Pinsedagen ventede både mænd og kvinder. Gud udvælger nogle – man må vælges af Gud og salves af ham. Da Jesus sendte de 40 ud, vidste kun de nærmeste, hvad der skulle ske. Når jeg ser billeder fra Pinsedagen, ser jeg mænd med ild på hovedet, men der var mange kvinder. Mænd og kvinder har samme ret til at give gensvar til Gud!
I Apostelens Gerninger så en mand i et syn, at der blev sagt: “Kom over til os i Makedonien (Europa)”. Paulus gik gentagne gange til en gruppe af bedende kvinder. Lydia åbnede for Europa. Paulus anbefaler Føbe og siger: “Giv hende al den hjælp, hun behøver!”
Jeg tror, at de første kvindelige missionærer har været apostle. I Romerbrevet kap. 16 sender Paulus hilsner til mange, heraf en række kvinder, der har været af betydning for ham. Jesus betroede også kvinder at gå bud med det vigtigste budskab nogensinde.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Bøn og salvelse

Jeg kommer fra et samfund, der ligner det katolske. Da jeg spurgte min biskop, om han kunne velsigne mig til at prædike svarede han: “Ja, men jeg velsigner dig ikke til at være leder!” Men kvinder kan lede, og vi ønsker plads til kvinderne. Mange drømme dør, og kvinder lider meget under dette.
Jeg tror ikke på skænderier og ballade, men på bøn og salvelse. Vi må tilbage til Eden for at se, hvordan Adam og Eva var sat sammen og stod sammen. Vi må støtte hinanden i den enkeltes kaldelse, og vi må underordne os hinanden i et team-ægteskab.