Stor ny frikirke vokser frem i Århus

Man kan ikke sige, at Saralystkirken er ramt af finanskrisen. Man forventer, at hele projektet løber op i 22 millioner kroner.Saralystkirken bliver et stort, nyt, moderne frikirke- og kulturcenter i Århus. Byggeriet går i gang 1. juli, og man forventer at kunne indvie den nye kirke inden jul.Det nye kirkecenter på hjørnet af Ringvej Syd og Saralyst Allé ligger i Holme og er let at komme til. I første omgang bygger man 670 kvm. på den 13.000 kvm. store grund, så der er masser af muligheder for senere at udvide.
Der bliver plads til 400 i kirkesalen, når der åbnes en foldevæg, og der er masser af parkeringspladser. På den store grund vil der desuden bliver masser af udfoldelsesmuligheder for både børn og voksne på boldbanen (20×40) m., ved shelteret, på legepladsen eller ved petanquebanen og omkring friluftsscenen eller bålet på bålpladsen.
Man kan ikke sige, at Saralystkirken er ramt af finanskrisen. Man forventer, at hele projektet løber op i 22 millioner kroner, og at alt er betalt, når kirken indvies. Menigheden har inden for de seneste år solgt to missionshuse og har fået en arv til byggeriet af den nye kirke.

Hvem står bag den nye kirke?

Saralystkirken har oprindelse i Frikirken Århus Syd, der opstod for nogle år siden ved en sammenlægning af Saronkirken i Langelandsgade (Det Danske Missionsforbund) og Frikirken på Orionsvej i Højbjerg (Guds menighed). De to frikirkemenigheder begyndte med at have fælles gudstjenester ind imellem, og ad den vej nærmede man sig hinanden, og det endte med, at man slog sig sammen i 2007. Den nye sammenlagte menighed har tilsluttet sig Det Danske

Niels Nørholm

Missionsforbund. I øjeblikket holder man gudstjeneste i Baptistkirken, men til efteråret kan man flytte ind i de nye lokaler.
Der er tale om en meget levende menighed. Kirkens PR-medarbejder, Niels Nørholm, siger til Udfordringen: ”Vi sidder ikke stille. Hvis der er noget godt rockmusik, så rejser vi os og synger med, og vi klapper også, hvis der er noget at klappe af”. Niels Nørholm fortæller, at der bliver en lang række tilbud i frikirken og kulturcentret. Det vil komme til at handle meget om kirke og menighedsliv, kultur og integration.

En kirke med mange aktiviteter

Gudstjenesten og menighedslivet bliver centralt, men Saralystkirken betragter gudstjeneste og menighedsliv meget bredt.
”Århus Internationale Gospelkor”, AIG, med Gospelcafé hver onsdag starter, når byggeriet er færdigt. AIG er et selvstændigt gospelkor, som har lavet kontrakt med Saralystkirken hver onsdag aften. Man forventer, at det bliver et stort kor med 50 % nydanskere og 50 % etniske danskere. Koret skal være udtryk for integration. Ved hver workshop vil der være fællesspisning i Gospelcaféen. Forhåndstilmeldingen til koret startede 1. juli. Flere har allerede vist stor interesse for at være med i koret. Et eventuelt overskud fra gospelkoret kommer til at gå til ”Projekt rent vand”.

”International Food Parties”

I Århus er der mange nydanskere fra mange forskellige steder i verden, og Saralystkirken vil række ud til dem og invitere dem ind i kirkens fællesskab. Det vil blandt andet ske ved arrangementer, hvor man spiser sammen og lærer hinanden at kende.
”Global Care” er også en væsentlig side i menigheden. Gennem ”Global Care” støtter Saralystkirken 8 fattige børn i Bangladesh. Det sker gennem en søsterorganisation i Tyskland, hvorfra der ydes hjælp til 5.000 børn i 16 lande.
Kirken har planer om at arrangere spændende kulturaftener med ”kendisser” inden for sang, musik, litteratur og kunst.
Og så er der ”Torsdagsfamilie”, hvor alle, der har lyst, kan komme til fællesspisning for et mindre beløb. Det er hyggeligt at mødes på denne måde, og det gavner fællesskabet i menigheden.
Kirken er i øvrigt åben for helt nye projekter. Medarbejdere i menigheden arbejder lige nu med forskellige muligheder. Der er tænkt på laptop, undervisning, sykursus, ”hjemmeoseren”, hvor en flok børn og unge spiser sammen og laver, hvad de nu kan finde på sådan en aften, børnekirke, børneklub, mange slags spil udendørs og indendørs.
”Det bliver en kirke, der kommer til at sprudle af liv”, siger Niels Nørholm til Udfordringen. ”De nye faciliteter skal udnyttes bedst muligt og bruges flest mulige timer om ugen til glæde og gavn for flest muligt.”