SMF’s nye bestyrelse

Sundhedspersonalets Missionsfællesskab havde fredsvalg til bestyrelsen, der fik forstærkning af to nye.Fra venstre er det Anni Sørensen, Inger Holmgaard, Anni Moslev (udgår), Birthe Dueholm, Kirsten Hansen, Hanne Groth Kristensen, Betty From Jensen og Ingela Christiansen. Sidstnævnte er ny, hvilket også gælder Erik Wengel, der ikke var tilstede på årsmødet.
levi