Flere præster skal nå unge

Antallet af ungdomspræster i folkekirken stiger, og kirkeligt forum forventer, det fortsætter.For 10 år siden ansatte folkekirken sin første ungdomspræst. Nu er der 13, fordelt rundt om i landet.

Formand for SUK, Jens Maibom
Pedersen.

Det er især Samtaleforum Unge og Kirke (SUK), der
siden sin oprettelse i 2002 har advokeret for flere præster med fokus på unge. Stod det til SUK,
skulle samtlige folkekirkelige stifter have en ungdomspræst.
Foreløbig er der 13, hvor den seneste blev føjet til i
sommer i Vesterbro Bykirke i København, og SUK forventer flere endnu.
I en række statements påpeger SUK, at folkekirkens fokus på minikonfirmander og børnesalmesang
risikerer at ske på bekostning af de unge.
Derfor minder forummet, der hører under biskopperne, om behovet for arrangementer,
der møder de unge, hvor de er.

Ikke pæn og kedelig

Thomas Nedergaard, der trak i præstekjolen og tiltrådte som ungdomspræst i Vesterbro
Bykirke i sommer, er heller ikke i tvivl om opgaven:
– Jeg ser det som min opgave som ungdomspræst at vise, at kristendommen er mere end
fastlåst liturgi. Jeg vil vise de unge, at tro og kristendom kan være nærværende og højtråbende og ikke kun pæn og kedelig, erklærer han.
Samme fokus har Jens Maibom Pedersen, der er formand for SUK. Han ser fastlåste
former og strukturer som et af kirkens hovedproblemer.
– Vi ved, at hovedgrunden til, at unge fravælger kirken er, strukturer. Derfor er det er vigtigt at komme dem i møde, siger formanden, der ser tilgangen af ungdomspræster som udtryk for, at kirken vågner og tager unge alvorligt.