Frikirker vil slippe Bibelen løs

Frikirker i Odense ser stort på teologiske forskelle og lader Bibelen tale for sig selv.Frikirkeligt Forum i Odense, satser stort på fordybelse i Bibelen de kommende fire år. Første blad vendes tirsdag den 8. september.

– Vi har stor gensidig respekt for hinanden, siger Peter Kjærsgaard.

Det frikirkelige forum, der udgør et stærkt bindeled mellem byens seks frikirker, har sat krydser i kalenderen fire år frem. Her vil de under parolen ”Slip Biblen løs” mødes på skift i de forskellige kirker for at tage en kronologisk vandring gennem bibelhistorien.
– Vi starter med skabelsen og følger den bibelske tidslinje, siger Peter Kjærsgaard, der er koordinator for initiativet og forstander i Kristent Fællesskab.

Positive forventninger

Det er langt fra første gang frikirkerne i Odense afholder fælleskurser. Det langstrakte studium er dog en ny udfordring.
Ifølge Peter Kjærsgaard har den kirkelige sekstet dog knyttet så tætte bånd, at han ikke er bekymret for projektets langtidsholdbarhed.
Tværtimod vil det ikke overraske ham, hvis antallet af deltagende kirker øges undervejs, ligesom han er spændt på, hvad der kan opstå af relationer på tværs af kirkeskel.
– Vi følger ikke et bestemt koncept, men fokuserer på at trække de vigtigste budskaber frem. Hvis nogen så finder sammen i mindre grupper og fordyber sig yderligere, er det blot positivt, siger han.

Klassisk kristendom

Udsigten til teologiske forskelle under granskningen af Bibelens tekster fremkalder heller ikke panderynker hos initiativtagere, der foretrækker at fokusere på det, der forener, fremfor det, der skiller.
– Vi har stor gensidig respekt for hinanden, siger Peter Kjærsgaard.
– Med opfordringen til at slippe Bibelen løs lægger vi ikke op til dyrkelse af teologiske kæpheste, men snarere fordybelse i klassisk kristendom, tilføjer han.
I den første halvdel af kurset sættes luppen over Det Gamle Testamente, hvorefter den flyttes til Det Nye Testamente.
Forud for hver session kan deltagerne finde noter på en hjemmeside, hvor der også kan stilles spørgsmål og lyttes til tidligere undervisning.
Om fire år samles det hele i et hæfte, så lærdommen kan genopfriskes.