Student skal undervise afrikanere i IT

Andreas Gammelgaard Lauritsen, Gistrup, skal tilbringe det kommende år som volontør med IT-opgaver hos Danmissions samarbejdspartner, Den lutherske Kirke i Tanzania.Her skal han bl.a. undervise medarbejdere og elever ved kirkens institutioner i Bukoba i IT.
Andreas Gammelgaard Lauritsen er student fra Aalborghus Gymnasium i år. Han er vokset op med tidligere volontørers beretninger på Danmissions familieskiture og ungdomslejre. Det er derfor et nærliggende valg, når han ikke straks går i gang med sit fremtidige studium, der går i retning af naturvidenskab eller medicin.