Fra sygdom Til sundhed

Du er velkommen til at skrive til mig og stille mig spørgsmål. Der vil blive bedt for alle brevemner. Ønskes en salvedug tilsendt, medsend da venligst adresseret og frankeret svarkuvert (normalkuvert 5.50 kr.). Salvedug kan ikke rekvireres over internettet.
Orla Lindskov Christensen
Anne Maries Vej 16
9000 Aalborg

Spørgsmål 1:

Negativ overfor alle

Kære Orla Lindskov
Jeg synes, at mit liv indeholder så mange vanskeligheder inklusiv sygdom. Jeg føler, at vanskelighederne så at sige sidder oven på mig. Mon jeg i virkeligheden har underkastet mig vanskelighederne og sygdom.
Jeg synes, at mine tanker er meget negative med hensyn til min egen situation. Men jeg er også generelt negativ overfor alle andre inklusiv min egen familie. Jeg ved godt, at det ikke er særlig kristent, og jeg er faktisk en personlig kristen.
Jeg er endda kritisk og negativ overfor vores hund, og det stakkels kræ er blevet meget usikker overfor mig. Ja, af og til ser han endda på mig med bange øjne.
Den Anonyme

Svar 1:

Giv slip og overlad det til Gud

Kære Anonyme
Det er meget almindeligt at møde vanskeligheder i livet. Vanskeligheder som gør, at vi føler os underkastet.
Men sådan en følelse behøver vi faktisk ikke at have. Vi kan give slip på vore vanskeligheder ved at overgive dem til Gud. Det siger Bibelen.
Selvfølgelig er der altid noget, vi selv skal gøre. Vi skal gøre det, der er muligt for os. Men vi skal stoppe ved det umulige. Fejlen er, at vi glemmer tit at overlade det umulige til Gud. Så kommer vi til at føle os underkastet, for det umulige magter vi ikke.
Jeg har mange gange oplevet, at i samme øjeblik jeg gav slip og overlod vanskeligheden til Gud, så ophørte den faktisk med at eksistere. Det kan forekomme utroligt; men det er et absolut faktum. Det er ikke sværmeri.
Vi nedbringer ofte vanskelighederne over os selv eller henter dem tilbage i vores liv på grund af, at vores tanker er modsat-rettede. Dvs. vores tanker er i modsat retning af Bibelens tanker. Disse modsat-rettede tanker er ofte vores negative frygts- og bekymringstanker.
Hvis nu de negative tanker og ord ikke var vores, hvis vi aldrig havde hørt om dem, hvis de ikke eksisterede i vores ordforråd eller i vores tankeverden, så ville vores liv se helt anderledes ud, tror jeg. Negative ord, følelser og forhold har overhovedet ikke nogen anden magt end den, vi giver dem.
I samme øjeblik vi ophører med at investere vores tanker og vores energi i negative ord, følelser og forhold, er der ikke længere noget liv i dem, og de ophører derfor med at eksistere. Hvis vi blot kunne acceptere dette, ville vi snart kunne løfte os selv ud af mange negative forhold. Ja, måske af alle. Men i stedet begår vi den fejl, at vi lader alt det negative, så som frygt, bekymring og mange former for angst tage magten fra os. Dermed underkaster vi os disse dårlige ting. Vi kaster så at sige håndklædet i ringen.
Når vi f.eks. bruger negative ord, tager vi energi fra vores egen psyke, fra vores eget legeme for at holde det negative i gang.
Hvis det negative bliver en dårlig vane for os, en slags livsstil, ja, så har vi gang i noget, som vil svække os, og som endda kan medføre sygdom.
Ganske kort vil jeg sige angående hunde, ja, angående dyr i det hele taget. Hunde og dyr er meget følsomme overfor angst, frygt og alt negativt. De mærker, når man udsender venlige og kærlige tanker til dem. De opfatter endda, når man udsender venlige tanker til andre. En hund opfatter følelser øjeblikkeligt. Hunde og dyr er meget medgørlige, når blot vi mennesker ikke forvirrer eller ophidser dem eller på anden måde påvirker dem negativt. Desuden siges det, at dyr kun er farlige for dem, der frygter dem.
Med venlig hilsen
Orla Lindskov

Spørgsmål 2:

Det forvirrer mig

Kære Orla Lindskov
Hvordan kan det være, at der lige nu er så megen tale om helbredelser og helbredelseskraften i mange kirker og menigheder. Det er da helt nyt. Sådan var det ikke tidligere. I min ungdom hørte man ikke om noget i den retning. Det forvirrer mig lidt, at der pludseligt opstår sådan en ny bølge, eller hvad man nu skal kalde det. Jeg håber i sandhed, at det er fra Gud.
Venligst
Den Nysgerrige

Svar 2:


Artiklen fortsætter efter annoncen:Vi oplever lige nu en opvågning

Kære Nysgerrige
Gud er den samme i går, som han vil være i al fremtid.
Det, der for dig og nok for mange er noget nyt, har altid været her. Gud har altid været en helbredende Gud. Det viste Jesus Kristus også med al tydelighed gennem sin 3 års tjeneste her på Jorden.
Det, der finder sted i disse år, er kirkernes og menighedernes opdagelse af noget, der altid har eksisteret. Eller rettere sagt genopdagelsen af noget, der altid har eksisteret.
Helbredelser og såkaldte ”manifestationer” af Guds kraft, som også er Helligåndens kraft, er ikke nyskabelser.
Vi kan sige, at vi nu oplever en opvågning til den tingenes tilstand, der altid har eksisteret i den sande virkelighed, som er Guds virkelighed. Jesus Kristus kaldte den sande virkelighed for Guds Rige, og han sagde også, at Riget var kommet nær.
Man oplever nu Guds Riges nærhed stærkere og stærkere ud over hele jorden. Derfor tales der så meget om helbredelser og helbredelseskraft i mange kirker og menigheder.
Jeg har hørt nogle fremsætte den påstand, at helbredelserne og ”manifestationer” af Guds kraft ikke finder sted i vor tid. Disse fænomener var kun mulige for Jesus og for de første disciple, mener man. Men sådan er virkeligheden ikke. Hør blot hvad Jesus siger i Johannes-evangeliet kap. 14, vers 12:
– ”Sandelig, sandelig siger jeg jer: Den, der tror på mig, han skal også gøre de gerninger, jeg gør, ja, gøre større gerninger end dem, for jeg går til Faderen.”
Jeg håber, mit svar kan være en hjælp til dig til bedre at kunne forstå det, der sker i kirker og menigheder i vores land lige nu.
Med venlig hilsen
Orla Lindskov

spørgsmål og svar 3:

Taksigelse modvirker tvivl

Kære Orla Lindskov
Skal jeg fortsætte med at bede, når bønnesvaret endnu ikke er kommet?
Mvh.
”Lis”


Artiklen fortsætter efter annoncen:Svar:
Kære ”Lis”
Hvis dit bønnesvar udebliver, er det ikke bevis på, at din bøn har været uvirksom.
Måske er den bedste måde i dit tilfælde at takke for, at bønnesvaret kommer. Det kalder Bibelen bøn med taksigelse. Det forudsætter jo selvfølgelig, at bønnen er i overensstemmelse med Guds lov, som er Jesu ord.
Hvis man udtaler taknemmelighed til Gud, kommer man i bedre harmoni med sin bøn og bliver lettere overbevist om, at ens bøn har gjort sig gældende hos Gud.
Taksigelse modvirker også tvivl, som så let kan opstå i vores sind.
Med venlig hilsen
Orla Lindskov

Min oplevelse:

Hun er begyndt at spise og sove bedre

Kære Orla Lindskov
Tak, Orla, for den fremsendte salvedug til min lille pige på 6 måneder. Min mormor har igennem en veninde fået tilsendt en salvedug, og min mormor mente også, at min lille pige kunne blive helbredt for sin lukkemuskel i svælget, som ikke virker. Det er årsagen til, at hun gylper maden op. Det gør også, at hun ikke vil have fast føde.
Da jeg modtog salvedugen fra min mormor, lagde jeg den, som tilrådet, på hendes mave, – og efter 4 – 5 dage begyndte hun at spise fast føde, og langsomt går det nu fremad. Dette bevirker også, at hun sover bedre om natten, fordi hun nu bliver mæt.
Så tak, Orla, for forbøn for min lille pige og for salvedugen.
Hilsen fra
En taknemmelig mor

Min oplevelse:


Artiklen fortsætter efter annoncen:Svimmelhed

Kære Orla Lindskov
Jeg skriver til dig, fordi jeg gerne vil have dig til at bede for mig. Du har hjulpet mig før gennem forbøn. Jeg døjer pludselig med kvalme og svimmelhed. Derfor sender jeg dig min salvedug tilbage. Min læge har ferie. Inden jeg eventuelt går til læge, vil jeg gerne have hjælp fra Gud først. Måske bliver det så slet ikke nødvendigt at gå til læge. Gud velsigne dig og tak for alt det, du gør i Jesu navn.
Mange hilsener fra H.