Fra sygdom Til sundhed

Du er velkommen til at skrive til mig og stille mig spørgsmål. Der vil blive bedt for alle brevemner. Ønskes en salvedug tilsendt, medsend da venligst adresseret og frankeret svarkuvert (normalkuvert 5.50 kr.). Salvedug kan ikke rekvireres over internettet.
Orla Lindskov Christensen
Anne Maries Vej 16
9000 Aalborg

Spørgsmål 1:

Lever sparsomt

Kære Orla Lindskov
Jeg skriver dette brev til dig, fordi jeg er syg, og på trods af at jeg har været til forbøn mange gange i min frikirke, er jeg ikke blevet helbredt.
Jeg har hele mit liv levet sparsommeligt. Jeg har passet på mine penge. Sådan blev jeg opdraget. Mine børn, der også er medlem af samme kirke, siger at min sparsommelighed er gået over gevind.
De senere år har jeg ikke givet noget til min kirke. Jeg har kun min folkepension, og jeg synes, at mange i kirken har bedre råd til at give, end jeg har. Mine børn siger, at Jesus ikke kan helbrede min sygdom, så længe jeg er så fedtet. Jeg mener nu ikke, at jeg er fedtet. Jeg mener, at jeg er sparsommelig. Kan min fortsatte sygdom hænge sammen med min sparsommelighed?
Hilsen fra
En kvinde i halvfjerdserne

Svar 1:

Lyt til, hvad dine børn siger

Kære kvinde i halvfjerdserne
Der er nu engang nogle åndelige love, som virker ens hvad enten man er folkepensionist eller millionær. Lad mig derfor svare dig på denne måde: – At elske er at frigøre Guds ubegrænsede lagre af alt det, som vi mennesker kan trænge til. Hvis vi elsker kan vi ikke lade være med at give, og at give er det samme som at få, og derved er kærlighedsloven fuldbragt.
Det, man har givet, vender tilbage til en selv, kan man sige, endda med Guds rige velsignelse lagt oven i.
Når du giver, er det umuligt at undgå at modtage. Det sker for at den åndelige lov kan gå i opfyldelse. Desuden står der i Bibelen, at Gud elsker en glad giver.
”Giv, så skal der gives jer. Et godt, presset, rystet, topfyldt mål skal man give jer i favnen. For det mål, I måler med, skal I selv få tilmålt med.” (Lukas 6, 38). For at du kan opleve Guds kærlighed og Guds fulde mål af velsignelser, er du nødt til at slippe dine verdslige og begrænsende tankegang med hensyn til penge.
Så jeg tror, at du skal lytte til og tænke over, hvad dine børn siger.
Med venlig hilsen
Orla Lindskov

Spørgsmål 2:

Hvad menes der?

Til Orla Lindskov
Kan du sige mig, hvad der menes med Jesu-ordene fra Johannes-evangeliet: – ”jeg er i jer.” Har det noget at gøre med, at Jesus ønsker, at jeg skal være en discipel, som bringer andre mennesker frelse og helbredelse?
Hilsen fra
En tilstedeværende i
Kvaglund kirke

Svar 2:


Artiklen fortsætter efter annoncen:Gud ønsker at virke igennem os

Kære Tilstedeværende i Kvaglund kirke
Nogle udtrykker Jesus Kristus ved at forestille sig, at han sidder på en trone i det indre hjerte, som vi også kan kalde det åndelige hjerte. Det er i det hjerte, Guds kærlighed har hjemme. Forestil dig så, at Jesus Kristus fra den trone styrer enhver aktivitet i din krop og i dit liv. Han tilfører fred og balance der, hvor der er ufred og ubalance.
Forestil dig, at Jesus Kristus fra sin trone i dit hjerte sender helbredende og frelsende kraft ud til dine omgivelser.
Hvis du ønsker at hjælpe andre til frelse; men også til lægedom fysisk såvel som psykisk, så se Jesus Kristus virkende fra sin trone i dig.
Gud ønsker at virke igennem dig. Ingen tvivl om det. Guds børn er lige så nødvendige for Gud i dag, som de altid har været, for det er igennem dig og mig, at han vil udføre sin fuldendte plan for frelse og helbredelse af menneskene.
Disse var de tanker, der lige umiddelbart meldte sig, da jeg læste dit spørgsmål.
Med venlig hilsen
Orla Lindskov

Spørgsmål 3:

Jeg er stadig syg

Kære Orla Lindskov
Jeg fik for to år siden på et møde en profeti med ordene: ”Så siger Herren”. Profetien sagde, at min sygdom ville forsvinde. Den dag i dag er jeg stadig syg. Min sygdom synes endda langsomt at forværres. Hvad er det for noget?
Hilsen fra en,
der har epilepsi


Artiklen fortsætter efter annoncen:Svar 3:

Ægte profetier er fra Gud

Kære du, der har epilepsi
Jeg forstår godt, at du kan undre dig.
Men lad mig med det samme slå fast, at profeti og det at profetere er bibelsk. Man kan læse om profeti både i det gamle såvel som i det ny Testamente. Jeg vil her så gerne sige, at der findes ægte profetier, som er Guds tale til os mennesker. De kommer til os gennem mennesker, de såkaldte profeter, som har profetiens gave.
Men der findes også noget, som kaldes profetier, som ikke er profetier, da de kommer fra mennesket selv og fra menneskets egen begrænsede, men oftest velmenende tankegang. Man kunne kalde disse ”profetier” for en slags gode ønsker.
Det går blot galt, hvis sådanne gode ønsker udgiver sig for at være Guds direkte tale, altså profeti. Så tilhører disse gode ønsker faktisk de falske profetiers område, og så har vi at gøre med en alvorlig sag, for det der er falsk kan slå hårdt på dem, det bliver givet til. Men det kan også slå hårdt, når det vender tilbage til det menneske, der har givet det. Vi er nødt til at værne om det, der hedder profeti, altså den ægte profeti. Bibelen advarer imod falske profeter, som drager menneskers opmærksomhed bort fra Gud. De falske profetier er også blot vage skygger af det ægte og uden nogen guddommelig kraft i sig.
De, der praktiserer uægte profeti, gør det oftest af uvidenhed. Men de hengiver sig efter min mening til en form for selvødelæggelse, så det er faktisk en alvorlig sag. Uægte profeti er jo en form for misbrug og alt misbrug koster en pris. Profetien hænger sammen med giveren og vender tilbage til ham eller hende, hvad enten den er sand eller falsk. Som et menneske giver, således vil det modtage. Ægte kristne profeter er kendetegnet ved et meget nært gudsforhold. De kommunikerer ord fra Gud videre til Guds folk. Sådanne ord vil ifølge 1. Korintherbrev kap. 14, vers 3 og 4 være til opbyggelse, formaning og trøst.
Profetiens problem er, at der er og har altid været mulighed for falske profetier. Dette kan så true med at uddrive den ægte profeti fra kirken. Derfor er det vigtigt med bedømmelse til at se, om profetien er fra Gud.
Jeg kan desværre ikke bedømme din profetis ægthed ud fra din korte beskrivelse. Den kan være ægte, da nogle profetiers opfyldelse kan strække sig over tid, endda år. At det nogle gange er sådan, finder vi eksempler på både i det gamle såvel som i det ny Testamente.
Orla Lindskov

Min oplevelse:
Hej, og tak for tidligere salveduge
Jeg tror, at alt, hvad du har bedt for, har jeg og andre fået.
Min far har diagnosen Parkinson og er meget syg.
Han har prognosen, at han vil blive mere og mere syg, indtil han dør. Sidst jeg fik en salvedug, bad du for ham, og jeg oplevede på min fødselsdag, at han var glad og frisk og næsten uden sygdom. Så han har brug for fortsat hjælp og forbøn.
Tak for din hjælp og tålmodighed, nu da du sender mig endnu en salvedug.
Må Gud være med os alle.
H.P.

Min oplevelse:
Kære Orla Lindskov
En tak for den salvedug jeg fik til min datter, som har været i Asien. Hun har været rask siden og også fri for astma-anfald. Hun er også selv meget taknemmelig og ved, at det er Gud, der har hjulpet hende.
Mange hilsener fra A.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Min oplevelse:
Kære Orla Lindskov
Først tusind tak for den salvedug du sendte mig i februar i år. Den har hjulpet mig meget.
Nu vil jeg så bede dig om at sende mig en ny salvedug. Min første er uforståeligt forsvundet.
Med venlig hilsen
L. Skotland