Han afliver religionsmyter

Chawkat Moucarry er hovedtaler ved Tværkulturelt Centers religionskonference den 6.-8. november.

Chawkat Moucarry

Her vil han bl.a. aflive myter om verdens religioner og deres tilhængere.
Moucarry er ansat i den internationale kristne ngo World Vision som rådgiver og ekspert i religionsmødekompetence.
Chawkat Moucarry betragtes som en af de betydeligste kristne islamkendere med mellemøstlig baggrund i Europa.
Hans ekspertise skyldes ikke mindst, at han selv er opvokset i Syrien, hvor han fra barnsben har muslimer blandt sine venner og nærmeste omgangskreds. Det gav ham tidligt en interesse for islamisk teologi.
Chawkat Moucarry har en doktorgrad i Islamstudier fra Sorbonne Universitet i Paris. Her forsvarede han en afhandling om tilgivelse i islam og kristendom.
Han arbejdede siden for den kristne studenterbevægelse International Fellowship of Evangelical Students (IFES) i England i 12 år. De næste 12 år underviste han i Islam- og i Mellemøststudier på All Nations Christian College i England.
Chawkat Moucarry har også skrevet en række bøger om islam, hvoraf en er oversat til dansk: ”At være tro mod tro” (Faith to Faith, 2001).
Tilgivelse og tolerance står også øverst på Religionskonferencens dagsorden i København. Her vil Chawkat Moucarry fredag aften den 6. november tale over emnet ”Sandt eller falskt – myter om verdens religioner og deres tilhængere”. Lørdag den 7. november fortsætter han med ”Når kristendommen møder andre religioner” og ”Når vi vender blikket indad: Afspejler vores liv og handlinger vores egen tro?”

Dialog er et must!

Det er ikke første gang, Chawkat Mucarry er i Danmark. Han besøgte bl.a. Tværkulturel Center i 2002, hvor hans budskab var: Dialog er et must!
– Vi må se i øjnene, at der findes et muslimsk samfund, og at det vil vedblive at være her – også som en integreret del af det danske samfund. Skal de være marginaliserede eller medvirkende? Det afhænger dels af dem og dels af os. Er de villige til at blive integrerede, og vil vi byde dem velkomne i vore kirker og vore hjem? Gæstfrihed er nøgleordet, sagde Moucarry.
I Syrien oplevede Chawkat Moucarry, at også muslimerne var interesserede i dialog.
– På gymnasiet meldte jeg mig til de islamiske studier. Det var uhørt, at kristne deltog i dem, og min lærer blev da også overrasket. Men det førte til mange spændende diskussioner, hvor læreren også spurgte mig: Hvad mener I kristne egentlig om dette emne?
– Muslimerne tilbeder den samme Gud, som vi kristne – men kender ham ikke på samme måde, konkluderer Moucarry.

Uden kompromis

Han kommer uden tvivl med mange flere interessante – og for nogle provokerende – udtalelse på Religionskonferencen i november.
– Konferencen har til formål at gøre deltagerne klogere på egen og andres tro og kirketraditioner, så vi kan blive bedre til at leve sammen med åbenhed og respekt uden at gå på kompromis med vores egen tro og kirkelige rødder, siger vært og netværkskoordinator Birthe Munck-Fairwood.
Derfor vil nydanskeres erfaringer fra religionsmøder ude i verden blive inddraget i den fælles refleksion. Som respondenter og paneldeltagere vil man kunne høre nydanskere med rødder i forskellige religioner.
Der forventes mellem 60 og 80 deltagere, heraf mindst 20 herboende nydanskere, både kristne, muslimer og hinduer.
Konferencen er arrangeret af Tværkulturelt Center i samarbejde med en række migrantmenigheder, Indre Mission og Luthersk Mission.