1000 til Bøn for Danmark

Overborgmester Frank Jensen var årets gæstetaler ved ”Bøn for Nationen” i Helligåndskirken i København.Overborgmester Frank Jensen bruger bønnen i sin hverdag. Han gav udtryk for, at tro og bønsfællesskab kan gå hånd i hånd med indignation og kamp mod uretfærdighed. Troen skaber næstekærlighed, sammenhold og fred, og bøn er en ubegrænset mulighed.

Overborgmester Frank Jensen klapper til lovsangen.

Frank Jensen gav klart udtryk for en personlig tro og den værdi bønnen har for ham. Han sluttede med at sige: ”Jeg er glad for at se så mange nydanskere, der er mødt frem for at bede for deres by, København, og deres nye land.”
Mange nydanske og danske kristne var samlet til bøn for nationen. Det var bevægende at opleve, hvordan nydanske kristne værdsætter deres nye land. De bad inderligt for landet, folket, politikerne og kongehuset og så havde de medbragt en gave til overborgmester Frank Jensen i form af en række julegospelkoncerter i december på Københavns Rådhus, på en række plejehjem og institutioner i København og på gader og stræder. Nydanskere vil være med til at bringe julebudskabet ud i København.
Med stor glæde og begejstring sang det store gospelkor med etniske danskere og nydanskere mens folk i salen sang og klappede med. Filippinske au pair piger dansede ned gennem midtergangen.
Mange nydanskere bad for den økonomiske krise, danske skoleelever, integration og takkede for den modtagelse, de har fået i Danmark. Begejstringen for Danmark var stor blandt de kristne nydanskere.

– Et samfund uden bøn er under nedsmeltning, sagde biskop Steen Skovsgaard.

Biskop Steen Skovsgaard talte om bøn og tog udgangspunkt i undersøgelsen om, at færre og færre børn lærer at bede. ”Fadervor ved hovedpuden er næsten forsvundet”, sagde han og fortsatte: ”Et samfund uden bøn er under nedsmeltning. Bønnen er et åndeligt ozonlag og vi må arbejde for at undgå huller i det åndelige ozonlag”. Steen Skovsgaard sagde tak til Jesus for de mange nydanskere, der vil være med til at holde bønnen i live.