Netanyahu-Obama møde i Washington næste uge

Statsminister Binyamin Netanyahu og hans nære medarbejdere er nu ved at lægge sidste hånd på forberedelserne til den israelske regeringschefs længe afventede møde med præsident Barack Obama i Washington på onsdag.De to mænd skulle være mødtes for flere uger uger siden under Netanyahus besøg i USA, men det blev udsat, da han måtte ile tilbage til Israel i forbindelse med den internationale furore, der var opstået efter det israelske commando-raid af et tyrkisk skib på vej til Gaza-striben, hvorunder ni tyrkere blev dræbt.

Obamas indbydelse til Netanyahu opfattes i flere kredse som en slags “charmeoffensiv” over for Israel, efter at den amerikanske statsleder havde behandlet Netanyahu køligt, men så erkendte, at han havde brug for de amerikanske jøders støtte ved det forestående midt-kongresvalg – og at meningsmålinger havde vist, at Obama var ved “at tabe jøderne”.

Det bliver det femte Obama-Netanyahu møde, og på israelsk hold håbes der på, at man forinden vil kunne have udarbejdet en ny “negativ” liste over omkring 100 varer, som israelerne ikke ønsker skal komme ind i Gaza-striben af frygt for, at dette vil kunne bruges militært af Hamas mod Israel..

Beslutningen om at have en sådan “negativ” liste, i stedet for at have en liste med “tilladte” varer, afspejler ændringerne i den israelske regerings nye politik over for Gaza. Ifølge en regeringskilde vil alt, hvad der ikke er på “forbuds-listen”, blive tilladt indført automatisk.

Den amerikanske senator John Kerry, der er formand for senatets udenrigskomite, har under sit nylige besøg i Israel mødtes separat med præsident Shimon Peres og Netanyahu. Over for Peres udtalte Kerry, at “alle i Obama-regeringen og i kongressen var fornøjet med de skridt, Israel havde truffet om at lempe på, hvad der kan indføres i Gaza”.

Netanyahu ventes at ville indbyde Obama til at besøge Israel, og dette kan muligvis finde sted i oktober – og måske influere på amerikansk-jødiske vælgeres stemmeafgivning ved midt-kongresvalget. I flere kredse siges det, at et Obama-besøg i Israel skulle have fundet sted “forlængst” Abbas om direkte samtaler.

På tærsklen til Netanyahus USA-rejse har præsidenten for Den palæstinenensiske Myndighed (PA), Mahmoud Abbas, udtalt sig om det israelsk-palæstinensiske forhold på en måde, som i nogle israelske kredse betegnes som endnu en “charmeoffensiv” over for israelerne. På en pressekonference for israelske journalister i Ramallah betegnede Abbas den israelske regering som “sin partner”, gik ind for en løsladelse af den kidnappede israelskew soldat, Gilad Shalit – tillige med alle palæstinensiske fanger – og sagde, at han var parat til direkte forhandlinger med Israel, “så snart Netanyahu klarlægger sit syn på grænser og sikerhedsanliggender”.