Tema om Aglow
Rensende ild

Da jeg BLEV INVITERET til mit første Aglow-møde for over 25 år siden, havde jeg ingen anelse om hvilken betydning, det ville få i mit liv.

Anette Holt Larsen

Lovsangen var vidunderlig. I pauserne mellem sangene var det som om, Gud selv åndede på mig. Kort tid efter blev jeg spurgt, om jeg ville være medarbejder, og blev derfor inviteret med til medarbejdergruppens bedemøde. Efter en kop kaffe og en snak rejste alle sig og begyndte at bede i tunger – undtagen mig. Men da Vivian Møller, som nu er hjemme i himlen, åbnede sin mund, kom der en ildtunge ud og ramte mig i mit indre, og en vidunderlig varme bredte sig i mig.
Den ild har været der lige siden, og det blev indgangen til et helt nyt og særdeles spændende liv med Gud og Aglow.
Ilden var, som et billede på kærligheden, det første, der blev en virkelighed i mit liv. Jeg græd i spandevis i min første tid i Aglow, men siden erfarede jeg, at Jesus havde helbredt mit indre og sat mig fri fra frygt. Den kærlighed gjorde, at jeg kunne overgive mig 100 procent til Gud og hans vilje.
Ilden – men nu som et billede på renselse – blev den næste erfaring. Gud tog nu fat i min karakter. Der var mange ting, der kom frem i lyset, og som jeg skulle bede om tilgivelse for. Forkerte indstillinger og gamle læresætninger som måtte begraves. Den hårdeste lektie, jeg har måttet lære i Aglow, er at give afkald på min egen vilje.
I Aglow har jeg fået en fantastisk undervisning om frelse, helbredelse, bøn, åndelig krigsførelse, tro, lovsang og lederskab. Men det var ikke bare teori, det blev omsat til praksis. Aglow har for mig været et træningslokale, hvor jeg i tryghed har lært Helligånden at kende som min ven og samarbejdspartner. Jeg har lært at lytte til ham og bevæge mig ud i de gaver, som han giver. Nogle gange har det været lige så skræmmende som at skulle gå på vandet, men jeg har lært at være tryg i magtesløshed.
Det bedste, jeg har fået igennem Aglow, har været forståelsen af at være Jesu brud, og at han er brudgommen – det at være bevidst om hans nærvær altid. Jeg elsker at ligge, sidde og bare være i Jesu nærvær.
Jeg har også lært, at i hans nærvær er der en kilde, som flyder med glæde – en glæde som er ubeskrivelig. Jeg har leet meget i min tid i Aglow.
Aglow har også lært mig, at det er Jesus, som er kongen, og gennem intimitet med ham får jeg del i hans kongedømme og autoritet.
Og så er der alle rejserne. Hold da op, hvor har der været mange oplevelser i USA og rundt i Europa og Israel. De har været øjenåbnere for mig. Det har været stort at være på konferencer i USA, at opleve den åndelige udvikling og modnings-proces, som den øverste ledelse – og jeg selv – har været igennem.
Det har alt sammen åbnet mine øjne for, hvor stor Gud er, hvor store hans planer er for denne jord, og hvordan jeg sammen med millioner af andre, som følger Jesus, kan være med til at fuldføre hans planer.
Lige til sidst vil jeg nævne en stor ting: Alle de gode og nære venskaber.
Tak, Gud, at du kaldte mig til at være en del af det!