Hvad gør vi nu?

Folkekirken synger desværre på sit sidste vers. Et hus, der er i splid med sig selv, kan nemlig ikke bestå.I løbet af kort tid vil et flertal i Folketinget formentlig trumfe igennem, at præsterne skal til at velsigne eller give kirkelig vielse af homoseksuelle par. Selv om det ifølge kirkens grundlag – Bibelen – er en alvorlig synd.
Den magt har Folketinget. Og politikerne har åbenbart så lidt gudsfrygt eller respekt for menneskers samvittighedskvaler, at de ikke tøver med at forgribe sig på kirken. Det har ellers været tradition, at den politiske magt ikke blandede sig i kirkens åndelige spørgsmål.
Mange af politikerne er jo heller ikke selv troende eller medlemmer af Folkekirken. Ja en del er endda ateister eller muslimer. Men de bestemmer altså over kirken…
Hvis blot Folkekirkens præster og biskopper så samlet gik op imod dette ukristelige indgreb, så var der dog håb. Men ifølge en meningsmåling i Politiken er 46 pct. af præsterne allerede indstillet på at foregøgle homoseksuelle par, at de har Guds velsignelse. Heldigvis er der næsten lige så mange præster, som ikke vil medvirke til dette oprør imod Guds naturlove.
Spørgsmålet er, om Folkekirken efterhånden er blevet for kompromiteret, så den fremstår utroværdig og er uegnet til at lede os danskere til en ægte omvendelse og tro på Jesus Kristus. Vi skal huske, at Folkekirken blot er en historisk og kulturel ramme, som i mange år har været gavnlig for troslivet herhjemme. Men som måske ikke længere er det. I Ny Testamente talte Jesus faktisk ikke meget om ”kirken”, men meget mere om personlig tro og om at følge ham.
Det er tid at overveje, om vi kristne kan være kirke på en bedre måde. Der er som bekendt andre kirkesamfund, vi kan gå over i, ligesom der er valg- og frimenigheder indenfor den lutherske afdeling. Og ellers må vi jo oprette nogen, så de trofaste præster kan blive ansat der og ikke bliver ramt på brødet pga. deres samvittighed.
I den åndeligt og moralsk forvirrede tid, vi lever i, er det vigtigt: 1) At vi styrker vores egen tro og åndelige liv. Og 2) At vi finder muligheder for at dele det ægte kristne budskab med andre, så det også må blive til tro, fornyet liv og evig frelse for dem. Uanset, hvad Folketinget eller Folkekirken så ellers vedtager.

Af redaktør Henri Nissen