Konservative ønsker heller ikke dødshjælp

I artiklen ”Danmark giver for få en værdig død” (Udf. uge 38 side 3) står der, at ”Formanden for informationsportalen Hospice Forum Danmark, Tove Videbæk, sagde …”
Her er jeg nødt til at korrigere det, som journalist Allan Høxbroe skriver, for Hospice Forum Danmark er ikke en informationsportal, men en landsorganisation, der målrettet arbejder på at forbedre vilkårene i Danmark for uhelbredeligt syge og døende mennesker samt deres pårørende. Man kan læse mere om Hospice Forum Danmark samt foreningens formål og arbejde på www.hospice.dk
Dernæst er der en rettelse vedr. et udsagn, som bliver skrevet to gange i artiklen, den ene gang med fremhævet skrift. Udsagnet lyder: ”Hverken Venstre, Socialdemokraterne eller Kristendemokraterne går ind for aktiv dødshjælp”. Selve indholdet i dette er helt korrekt, men det er mangelfuldt. Det er mangelfuldt, fordi de konservative ikke er nævnt. Og de konservative går heller ikke ind for dødshjælp. Det skulle naturligvis have været med. Hvis ikke dette parti bliver nævnt sammen med de 3 andre, kan det efterlade læserne med det indtryk, at det kun er de 3 partier i Folketinget, som er imod aktiv dødshjælp. Og det er bestemt ikke sandt.
Når det så er sagt, kan jeg tilføje, at jeg er meget glad for at være med i det frivillige arbejde i Hospice Forum Danmark for at ”forbedre vilkårene i Danmark for uhelbredeligt syge og døende mennesker samt deres pårørende”, bl.a. ved at sikre, at vi får tilstrækkeligt med hospicepladser. Danmark er som nævnt i den pågældende artikel blevet tildelt en 22. plads vedr. indsatsen for uhelbredeligt syge og døende, og det kan vi simpelthen ikke være bekendt. Hverken over for de syge eller over for deres pårørende. For at blive bedre i Danmark på dette område skal både sygehuse, hospicer og hjemmeplejen i kommunerne involveres. Alle skal være med, således at uhelbredeligt syge og døende kan få den behandling og omsorg de har behov for – hver eneste dag lige til den sidste.
Tove Videbæk, Landsfmd.
for Hospice Forum
Danmark – www.hospice.dk