Den gode gartner

Morten Mouritzen er sognepræst i Vind og Vinding ved Holstebro.
Jesus sagde: ”Jeg er vintræet, I er grenene. Den, der bliver i mig, og jeg i ham, han bærer megen frugt; for skilt fra mig kan I slet intet gøre.” (Johannesevangeliet 15,5)

Morten Mouritzen

Når en gren skal podes på en stamme, skal grenen først skæres til med et skråt snit. Så skal der smøres podevoks på for at gøre samlingen så smidig som mulig, og til sidst skal der bindes en snor omkring både gren og stamme, så det hele holdes godt sammen. Så kommer det virkelig spændende: Vil podningen lykkes? Vil saften fra stammen begynde at strømme ud i grenen, så den kan sætte knop, blade og frugter? Eller lykkes det ikke at bevare forbindelsen, så grenen alligevel visner, og gartneren må skære den væk?
Hver gang der er dåb i kirken, sker der en podning. Præsten siger, at barnet bliver ”indpodet i Kristus”. Det er Gud, der gør det, og det er stort, hver gang det sker. Gud har lovet, at vi ved dåben er sat ind i et livsfællesskab med Jesus. Han er træet, og vi er grenene. Nu er Gud spændt på, om podningen lykkes! Vil den døbte suge til sig af kraften fra Jesus, så han eller hun kan bære frugt? Eller vil det mislykkes, så troen visner?
Dette vigtige spørgsmål har afgørende konsekvenser for det evige liv. I sidste ende handler det om frelse eller fortabelse. Det er de to muligheder, Jesus forkynder for os.

Bliv i mig siger Jesus

Gravsten ved Brørup gl. kirke, udført af den kendte Vejen-kunstner, billedhuggeren Niels Hansen Jacobsen (1861-1941). Motivet på stenen er ” Jeg er vintræet, I er grenene.”

Derfor er der appel i Jesu ord, når han siger: Bliv i mig! Du, som er indpodet i Jesus ved dåben, må blive hos ham og leve et liv i uafbrudt fællesskab med ham. Tro ikke, at du kan klare dig selv. Jesus siger: ”Skilt fra mig kan I slet intet gøre”.
Han kunne lige så godt have sagt: skilt fra mit ord, kan I slet intet gøre. For Jesus er ét med sit ord. Ved at leve med Bibelen i hverdagen bliver vi i Jesus.
Det siges, at vejen til fortabelse er brolagt med undskyldninger: ”Jeg har ikke tid til det der med Gud.” ”Der er så meget andet, der skal nås først: lektier, sport, haven, sommerhuset og fjernsynet.” ”Jeg gider ikke være sammen med de andre henne i kirken, for de er dårlige mennesker.” Hvad er din yndlings-undskyldning?

Paulus taler om ”Åndens frugt”

Podningen kan kun lykkes, hvis Jesu ord får lov til leve i dig og strømme gennem dig. Men så kommer nogle af de gode og velsmagende frugter også! ”Kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed og mildhed” Det er ”Åndens frugt”, siger Paulus. Det er altså ikke noget, du og jeg kan frembringe i os selv. Det er Gud, der lader os bære dem, som regel uden at vi selv opdager det, så vi ikke skal gå rundt og prale af det. Det er den slags frugter, Jesus gerne vil se i dit og mit liv.
Alle de dårlige og rådne frugter vil han til gengæld gerne skære væk, og det kan gøre ondt, når Gud på den måde bruger kniven i et menneskes liv. Men Gud vil os ikke noget ondt. Gud er som en god gartner. Han ønsker at du skal blive bevaret som en levende gren på Jesus-træet. Og en levende gren mærker, hvis der bliver skåret i den. En vissen gren mærker ikke noget. Den er ligeglad med, om den sidder på træet eller ligger på jorden.
Det er ikke dig, der skal anstrenge dig for at være en god gren, der bærer frugt. Det er træet, der bærer grenene, ikke omvendt. Din og op min opgave er at blive hos ham og lade hans kraft strømme igennem os.