Fra sygdom Til sundhed

Du er velkommen til at skrive til mig og stille mig spørgsmål. Der vil blive bedt for alle brevemner. Ønskes en salvedug tilsendt, medsend da venligst adresseret og frankeret svarkuvert (normalkuvert 5,50 kr.). Salvedug kan ikke rekvireres over internettet.
Orla Lindskov Christensen
Anne Maries Vej 16
9000 Aalborg
– Orla@Udfordringen.dk.

Spørgsmål 1:

Har bøn egentlig nogen værdi?

Kære hr. Lindskov
Du har nogle gange skrevet noget i retning af, at man ikke kan møde Gud eller få del i Guds helbredelse, med mindre man beder. Er det nu også velovervejet at sige det?
Det er dog en kendsgerning, at mange har prøvet at bede; men de har ikke kunnet få forbindelse med Gud. De har heller ikke kunnet få forbindelse med Guds helbredelse af deres sygdomme, selv om de bad.
Har bøn egentlig den værdi, du siger, den har?
Kan man f.eks. ikke være en god nok kristen, selv om man sjældent eller aldrig beder?
Jeg skriver og spørger ikke på denne måde for at kværulere eller være vanskelig. For mig er det faktisk noget, jeg går og tænker over.
Venlig hilsen fra B.

Svar 1:

Det er gennem bøn, vi får del i Guds gaver

Kære B.
Du spørger om det er velovervejet at sige, at det er ved bøn, man kan møde Gud eller få del i Guds helbredelse?
Hertil vil jeg svare, at for mig er den personlige bøn den helt naturlige måde at møde Gud på. Det er også først og fremmest gennem den personlige bøn, vi får del i Gud og i Guds gaver. Jesus siger det på denne måde: – ”Bed, så skal der gives jer;” (Mattæus-evangeliet kap. 7, v.7).
Der findes dog også mennesker, der har mødt Gud og Jesus på grund af andres forbøn og derved oplevet frelse eller helbredelse. Vi skal blot holde fast i, at det almindeligste er, at mennesker møder Gud gennem den personlige bøn.
Du har ret i, at det er en af de almindeligste indvendinger mod bøn, at det ikke nytter at bede. Man kan f.eks. sige, at der ikke er nogen, der hører vores bønner. Man kan også sige, at der er mange, der har tigget Gud om hjælp, uden at det har nyttet det mindste.
Derfor er der så nogle, der holder på, at bøn ikke nytter. Men der er så til gengæld tusinder og atter tusinder, der siger det stik modsatte. De, som hver eneste dag åbner deres hjerter for Gud, under sygdom, i medgang såvel som i modgang, de siger aldrig, at det ikke nytter. Tværtimod siger de, at Gud altid hører dem.
Hvem af de to parter har så ret?
Jeg holder på, at de, der beder, ved mest om bøn. De, der hver dag mødes med Gud i bøn, må også være dem, der ved mest om værdien af bøn. Deres ord må have større vægt end deres ord, som måske aldrig beder, eller som kun beder enkelte gange, når de er i en eller anden form for nød.
Om man kan være en kristen uden at bede til Gud, spørger du: Det er for mig at se svært, for det at være kristen må betyde, at man lever sammen med Gud, og ifølge Jesus sker samlivet med Gud gennem bøn. Samfundet eller samlivet med Gud, – det er faktisk, hvad bøn handler om.
Med hensyn til bøn er der to ting, vi skal skelne imellem, nemlig Gud der hører bøn, og Gud der opfylder bøn.
Ifølge Jesus hører Gud altid vores bøn. Det er vigtigt at slå fast. Men han opfylder ikke altid vores bøn på den måde, vi havde tænkt. Hvis vi kun lægger vægten på vores planers og bønners opfyldelse, så misforstår vi bønnens funktion. Så er det vigtigt, at vi tænker på bønnen i Fadervor, som lyder: – ”Ske din vilje.”
Vi tager fejl, hvis vi tror, at bøn kun er et redskab til brug, når vi vil have Guds gaver. Selvfølgelig ønsker Gud at give os sine gaver, ingen tvivl om det. Men det, Gud vil give os, er først og fremmest sig selv. Han vil have fællesskab med os og give os frelse.
Mange misforstår desværre Gud, misforstår bøn; tror at Gud udelukkende er en gavebod. Når de så oplever, at det ikke er tilfældet, bliver de skuffet, holder op med at bede, og i nogle tilfælde glider de bort fra Gud. At være en kristen uden bøn rummer faktisk en stor fare for, at man glider bort fra Gud.
Jeg håber, mit svar vil hjælpe dig til bedre at forstå bønnens værdi.
Med venlig hilsen
Orla Lindskov

Min oplevelse:

Min allergi er næsten borte

Kære Orla Lindskov
Den 5. juni 2010 var jeg så heldig at møde dig i Vejles Aglow-gruppe.
Jeg var i den første gruppe, du bad for. Jeg havde/har allergi.
Når jeg skriver det på den måde, er det fordi min allergi næsten er forsvundet! – Dog har jeg stadigvæk nogle symptomer; men de er anderledes, og det nye er, at jeg ikke mere tåler min sædvanlige allergi-medicin.
I mange år har jeg haft allergi, både overfor græspollen, hassel og bynke. Inkl. krydsreaktioner på fødevarer, sæber, cremer, parfumer, vaskepulver, tobaksrøg m.m.. Jeg er så at sige hypersensitiv. Og sådan er det endnu, bare i mildere grad.
Jeg har takket Gud for den gave, Han har givet dig, og som jeg har fået glæde af. Derfor vil jeg gerne have mere!
Jeg vil så gerne leve et liv helt uden allergi. Jeg vil så gerne styrkes i min tillid til livet. Det er jo også det, der har haltet hos mig. Det er jeg blevet klar over de seneste dage, og derfor vil jeg nu bede om en salvedug. Dog ved jeg ikke, om jeg skal lægge den på mit hoved eller på min mave.
Jeg kan ikke huske alt, hvad du fortalte om salveduge d. 5. juni hos os i Aglow.
Jeg takker Gud for din nådegave, som er kommet mig til gode.
Kærlig hilsen
Pigen fra Vejle

Svar:


Artiklen fortsætter efter annoncen:Måske er det begyndt at virke

Kære pige fra Vejle
Tak for det opmuntrende brev. Jeg har sendt dig en salvedug, som du bad om.
Med hensyn til placeringen af salvedugen, ja, så kan du f.eks. anbringe den på kroppen om dagen og under hovedpuden om natten. Eller som det nu passer dig. En mand gik f.eks. altid med den i lommen om dagen, og han havde den under lagenet om natten. Der er mange muligheder.
Det glæder mig at høre, at din allergi er delvist forsvundet. Derfor, som jeg har skrevet mange gange her i min Brevkasse: Send salvedugen tilbage til mig, så jeg kan salve den og bede over den igen, indtil du er helt rask. Det er i orden, hvis det bliver mange gange.
Jeg tror på udholdende bøn, da jeg ofte har oplevet, at det førte til helbredelse.
Du skriver, at du ikke mere kan tåle den sædvanlige allergi-medicin. Det kan være Guds tegn til dig om, at du ikke mere behøver den omtalte form for medicin.
Det betyder så ikke, at Gud er fjende af medicin. Medicin hjælper mange, som ikke kan hjælpes på anden måde.
Jeg vil bede om, at Jesus må styrke din tillid til livet. Jesus er det sande liv. Han sagde selv: ”Jeg er vejen, sandheden og livet.”
Med venlig hilsen
Orla Lindskov

Min oplevelse:

Nu spiser Camilla

Kære Orla Lindskov!
Mon du kan huske, at jeg i det tidlige forår bad dig sende en salvedug til lille Camilla på 1år og 6 måneder, som ikke ville spise og som havde fordøjelsesproblemer.
Til min overraskelse blev forældrene glade for salvedugen og gav udtryk for deres taknemmelighed, – og nu spiser Camilla!
Tak for hjælpen.
Med kærlig hilsen H.


Artiklen fortsætter efter annoncen: