BØNSLIV
Bed i en uge med andre

I denne uge mødes kristne på tværs af kirkeskel for at bede sammen.
Hvert år – den første hele uge i januar – arrangerer Evangelisk Alliance bøn i kirker og missionshuse, hvor meningen er, at de kristne skal mødes på tværs af kirkeskel for at bede sammen for deres land, folk og kirker.
Som oplæg til bedeugen udarbejder kristne i forskellige lande på skift nogle tekster til reflektion og nogle forslag til bønner.
Evangelisk Alliances medlemmer i Grækenland har udarbejdet bede-teksterne, der som fælles emne har enhed blandt kristne.
Det er dog ikke meningen, at man kun skal oplæse nogle forud formulerede bønner, men at de fremmødte skal have mulighed for at bede frit til Gud.
Vi bringer her nogle forslag til, hvordan bedeugen kan gøres mere engagerende for deltagerne.
Bedeteksterne kan i øvrigt hentes på hjemmesiden: www.evangeliskalliance.dk
Evangelisk Alliances bedeuge ligger fra søndag d. 9. januar til d. 16. januar 2011.

Flere oplysninger kan findes på hjemmesiderne www. evangeliskalliance.dk og på www.danskekirkersraad.dk