Ørhstrøm om etiske dilemmaer

Fredag 25. februar gæster prof. dr. scient. Peter Øhrstrøm Allerød Frikirke ved en debataften om ’Genteknologi og kloning – et etisk dilemma?’ skriver Allerød Nyt.Peter Øhrstrøm har gennem 11 år været medlem af Etisk råd.
– Ny forskning og videnskabeligt arbejde har gjort ting mulige, som vore forældre ikke engang drømte om. Udviklingen i stamcelleforskning, genterapi og nanoteknologi tvinger os til en klarere stillingtagen til kristne værdier, hedder det i en pressemeddelelse.