Fra sydom Til Sundhed

Du er velkommen til at skrive til mig og stille mig spørgsmål. Der vil blive bedt for alle brevemner. Ønskes en salvedug tilsendt, medsend da venligst adresseret og frankeret svarkuvert (normalkuvert 5,50 kr.). Salvedug kan ikke rekvireres over internettet.
Orla Lindskov Christensen
Anne Maries Vej 16
9000 Aalborg
– Orla@Udfordringen.dk.

Spørgsmål 1:

Jeg lider af angst – især i mørke

Kære Orla Lindskov
Jeg vil gerne bede om forbøn for en angst, som nu har varet et par måneder. Jeg føler også, at angsten ligesom lukker for luften i næsen, så det forstærker angsten.
Jeg må have lys, så snart det begynder at blive mørkt. Lyset brænder så hele natten. Jeg har desforuden mange smerter i mine knæ og ben og i lænden. Hvis du også vil bede for det, vil jeg være meget taknemmelig. Jeg skal også snart ind og opereres for grå stær.
Jeg er en kvinde på 83, og normalt plejer jeg at være glad. Men lige nu er jeg gået helt ned med flaget. Vil du også være sød at bede for hele min familie. Tak.
Tak for at du tjener Gud på denne måde, denne helt specielle måde at tjene Gud på med forbønnen for de andre. Må Gud være med dig. Vil du være sød at sende en salvedug til mig. Tak.
Venlig hilsen K.

Svar 1:

Jesus genopretter vores indre fred

Kære K.
Jeg har bedt for, at du må blive helbredt for din angst, og jeg har sendt dig en salvedug.
Men jeg vil også sige et par ord om angst. Det er nemlig af betydning at finde ud af, om der er sket noget for nyligt i dit liv, som har forårsaget angsten, og som derfor er roden til din angst. Du skriver jo, at normalt er du glad. Hvis du kan finde frem til noget konkret, der er sket for nyligt, så vil vi sende vores bøn ind i det. Her kommer nogle få stikord til dig om angst. Det kan måske være til hjælp.
Angst er jo en ubehagelig, bange følelse, som starter i os, når vi føler, vi er i fare. Det er den helt normale form for angst. Man anser derimod angst for neurotisk, når den opstår så at sige ud af den blå luft.
Nogle oplever en tilsyneladende uforklarlig angst, og når personen er ude af stand til at gøre rede for, hvad der forårsager angsten, siger man, at angsten er frit-flydende.
Men i samtale og i terapi opklarer man ofte angstens årsag. Årsagen kan være, at personen har oplevet megen utryghed og mange angst-provokerende situationer i barndom og ungdom, ja, endda helt op i voksenlivet.
Hvis det er en bestemt situation eller ting, der giver angst, kaldes angsten for en fobi. Du skriver, at du har angst for mørket og må have lyset tændt hele natten.
En del lider også af det, vi kunne kalde moralsk angst eller samvittighedsangst. Det er et kendt fænomen blandt kristne. Den angst viser sig i forbindelse med skyldfølelse og skamfølelse over noget, man har gjort. Men også tit over noget, man blot har følt sig fristet til at gøre.
Angsten forbundet med skyldfølelse kan også dukke op blandt kristne, når de føler, at de ikke er ”gode nok” kristne.
Jeg har ofte på mine møder bedt for mennesker, der led af angst. Det har jeg gjort, for jeg har den faste tro, at Jesus kan genoprette vores indre med fred, glæde og kærlighed.
Med venlig hilsen
Orla Lindskov

Spørgsmål 2:

Hvad er meningen?

Kære Orla Lindskov
Jeg vil gerne berøre nogle store emner og spørgsmål med dette brev, og jeg vil blive meget glad, hvis du kan give mig lidt afklaring og mening i det hele.
Hvordan er Gud med i sygdom og smerte, for han må jo være med i det, for der står jo i Bibelen, at end ikke en spurv falder til jorden, uden at jeres Fader er med den?
Venlig hilsen S.

Svar 2:


Artiklen fortsætter efter annoncen:Gud vender det onde til noget godt for os

Kære S.
Lad os først slå fast, at hvis der er noget, vi ikke forstår, så betyder det ikke nødvendigvis, at der ikke findes en mening.
Lidelserne er en tåget del af vores liv her på jorden. Lidelserne kan for os mennesker synes uforståelige, og derfor er lidelser også noget, som langt de fleste mennesker prøver at undgå. Gode og ydmyge mennesker kan være plaget af mange lidelser. Mens mennesker, der langt fra er helgener, ofte går fri.
Vi kan have svært ved at fatte, hvorfor livet her på jorden skal være forpestet af så megen sygdom og smerte. Kunne Gud dog ikke lade vores liv forløbe på en noget mere behagelig måde, uden sygdom og smerte? Sådan tænker mange.
For os mennesker ser det ud, som om mange lidelser intet formål har og ikke fører til noget resultat. Tilsyneladende. Men måske er det vores mangel på visdom og indsigt, der gør, at vi ikke ser noget formål og ikke ser noget resultat.
Mange opfatter sygdom og lidelse som en straf. De føler det, som om de har gjort et eller andet forkert. Men de er ikke klar over hvad.
De oplever da deres smerte og sygdom som en straf uden forbrydelse. Så lægger man ofte skylden over på Gud.
Hvis man vidste, at sygdom og lidelse fører frem mod noget større og noget bedre, så kunne man måske forsone sig med det.
Det siges, at tårer er diamanter, der falder ud af øjnene. På samme måde kan lidelsen være værdifuld, hvis vi har evigheden og det evige liv for øje.
Men det, jeg skriver her, betyder ikke, at jeg gør springet og siger, at det er Gud, der sender lidelse og sygdom til mennesker. Det billede af Gud er uforeneligt med Jesu Kristi tjeneste, som vi så den, da han vandrede her på jorden.
Men Gud kan derimod vende det onde til noget godt for os. Netop som Paulus skriver det i Romerbrevets 8. kap, vers 28: – ”Vi ved, at alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud, –” For mig betyder det, at ser vi igennem sygdommen, så vil vi se Gud.
Lidelsen mister noget af sin brod, hvis vi forstår, at den har stor betydning for vores udvikling, og at den ikke varer et sekund længere end nødvendigt. Sygdom har et budskab, som vi skal prøve at forstå. Overlader man sin sygdom helt til lægerne, kommer man ikke videre. Så bliver sygdom i sandhed en lidelse i stedet for at blive et kald fra Gud til os.
Der kunne skrives bøger om det emne, du har bragt på bane. Mit svar er blot nogle tanker, der faldt mig ind, da jeg læste dit brev.
Jeg håber, mit svar kan hjælpe dig.
Med venlig hilsen
Orla Lindskov

Min oplevelse:

Jeg har det bedre

Kære Orla Lindskov
Jeg var til møde i Kristent Centrum i Aalborg, hvor du bad for mig. Jeg har efterfølgende fået det meget bedre. Jeg vil nu bede dig om at sende mig en salvedug for på den måde at fortsætte forbønnen, så jeg kan komme helt af med min lidelse.
Venlig hilsen B.


Artiklen fortsætter efter annoncen: