Når alle forsøg fejler

At tro, når alle forsøg fejler, behager virkelig Gud og er fuldt ud accepteret. Jesus siger til Thomas: “Du tror, fordi du har set mig. Salige er de, som ikke har set og dog tror. (Johannesevangeliet 20, 29)
Af David Wilkerson
Grundlægger af Teen Challenge
Hans sidste andagt før den pludselige død.

Velsignede er de, som tror, når der ikke er noget bevis på bønnesvar, og som tror ud over håbet, når alle forsøg er fejlet.
Nogle er kommet til håbløshedens sted – håbets ende – afslutningen på alle forsøg. En man elsker ser døden i øjnene, og lægerne giver intet håb. Døden virker uundgåelig. Håbet er væk. Miraklet, der blev bedt om, er ikke sket.
Det er her, Satans horder kommer for at angribe dit sind med frygt, vrede og det overvældende spørgsmål: “Hvor er Gud nu?” Du bad, indtil du ikke havde flere tårer. Du fastede. Du stod fast på løfterne. Du stolede på Gud.
Du kan endda begynde at tvivle på Guds eksistens. Det har været Satans angrebsvåben i århundreder. Nogle af de helligste mænd og kvinder, som har levet, var under den slags dæmoniske angreb.
Til dem, som går igennem Dødskyggens Dal, hør dette ord:
Gråden vil forsætte gennem nogle mørke, forfærdelige nætter – og i det mørke vil du snart høre Faderen hviske: “Jeg er med dig. Jeg kan ikke fortælle dig hvorfor lige nu, men en dag vil det alt sammen give mening. Du vil se, at det altsammen var en del af min plan. Det var ingen tilfældighed. Det var ikke, fordi du fejlede. Hold fast. Lad mig omfavne dig i din smertetime.”
Du elskede, Gud har aldrig undladt at handle i godhed og kærlighed. Når alle forsøg fejler, består hans kærlighed. Hold fast i din tro. Stå fast på hans ord. Der er intet andet håb i denne verden.