Biblen kommer påny til live ved arkæologisk udgravning i Jerusalem

Biblen er påny kommet til live ved en arkæologisk udgravning i Jerusalem – denne gang mener man at have fundet Vandporten, fra Det første Tempels tid.Ved en festlig begivenhed i denne uge indviedes et kompleks af udgravede ruiner fra det 10.-6. århundrede f. Kr. i overværelse af bl.a. Jerusalems borgmester, Nir Barkat, direktøren for Den israelske Oldsags-Myndighed, Shuka Dorfman, og den kvindelige arkæolog, der har forestået udgravningen, dr. Eilat Mazar.

Eilat Mazar, 55, er tredje-generations arkæolog. Hun er barnebarn af en af pionererne i israelsk arkæologi, dr. Benjamin Mazar, der foretog en række betydningsfulde udgravninger ved Vestmuren (tidl. Klage- eller Grædemuren) nær Tempelpladsen kort efter 6-dages krigen i 1967.

Det udgravede sted er kendt som “Ofel”, og det er nu åbent for offentligheden. Det omfatter rituelle bade (på hebraisk: “mikve”), lagerrum, et vagttårn og kongelige bygninger, hvor arkæologerne har fundet snesevis af store lerpotter.

Ved en forevisning for pressen oplyste Eilat Mazar, at ruinerne er velbevarede, og at nogle af de indre mure er fem meter høje. Hun blev interesseret i dette område, da hun som lille pige arbejdede sammen med sin navnkundige arkæolog-bedstefar nede på det hjørne ved Tempelpladsen, hvor Vest- og Sydmuren mødes, og hvor romerne i år 70 e. Kr. styrtede bygningsdele af Templet 60 meter i dybet.

– Vores fremtid ligger i, at vi kan rekonstruere vores fortid, sagde borgmester Barkat. Dette sted viser verden, hvordan byen så ud, så vi kan forstå lagene i historien. En del af vores strategi er at respektere Jerusalems historie ved dets lage – alle bestræbelser bør gøres for at fremvise hver del af jødisk historie.

En konservator fra Oldsags-Myndigheden, Avi Mashiah, sagde, at nogle af lerkarrene og stenene stadig er sværtede af brand fra ødelæggelsen af Det første Tempel.

Ifølge Mashiah gør udgravningen det muligt for arkæologerne at få et bedre kendskab til datidens byggemetoder på Jerusalems stejle skrænter. Det snilde, der blev taget i anvendelse ved byggeriet, ses i det vagttårn, der er blevet udgravet, idet det stadig er basis for den større vej, som går rundt om Den gamle Bys mure.

– Jeg mener, at vi her har resterne af de mure, som kong Salomon opførte, sagde dr. Mazar.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Hun citerede fra Nehemias Bog (3: 26) “Tempeltrællene boede på Ofel – til et sted over for Vandporten mod øst og det fremspringende tårn”.

Ved begivenheden blev der tillige afsløret et fragment af det tidligst skrevne dokument, der nogensinde er blevet opdaget i Jerusalem. Det to centimeter store fragment blev opdaget af dr. Mazars gruppe i området, og det menes at stamme fra den sene bronzealder. Det er opfattelsen hos sagkyndige, at det er en kopi af et brev sendt fra Jerusalem til en egyptisk konge, da byen stadig havde navnet Salem.

– Når det er håndgribeligt, er det lettere at forstå, sagde dr. Mazar. Folk tror på, hvad der er i disse historier i Biblen. Nu kan de også se og berøre det.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Det er nu muligt for offentligheden at vandre mageligt gennem et område, der tidligere var utilgængeligt for almenheden, fornemme dettes fordums pragt – og lære om områdets historie.