Fra sygdom Til sundhed

Du er velkommen til at skrive til mig og stille mig spørgsmål. Der vil blive bedt for alle brevemner. Ønskes en salvedug tilsendt, medsend da venligst adresseret og frankeret svarkuvert (normalkuvert 8,00 kr.). Salvedug kan ikke rekvireres over internettet.
Orla Lindskov Christensen
Anne Maries Vej 16
9000 Aalborg
– Orla@Udfordringen.dk

Spørgsmål 1:

Har altid salvedug med mig

Hej Orla
Min søster skal til Guatemala i Mellemamerika, og hun har ønsket, at jeg får en salvedug til hende fra dig. Hun vil gerne, at du i forbindelse med salvedugen beder for hende, at Gud må passe på hende. Hun skal være væk fra Danmark i et år. Guatemala er et af de mest voldelige lande i hele verden.
Jeg har salveduge over min seng, og nu går jeg også med en salvedug i min pung, så jeg altid har salvedugen med mig, uanset hvor jeg er.
Bed for min salvedug også, som jeg har medsendt. Bed om at Guds Ånd er hos mig hele dagen og hver dag.
Min far er 70 og lider af Parkinson. Han har fået en salvedug af mig, og den har haft en god virkning på ham.
Tak.
Hilsen fra H.

Svar 1:

Bøn og tro er salvedugens kraft

Kære H.
Jeg har sendt dig salvedugen til din søster, og jeg har salvet den og bedt over den om beskyttelse og englevagt omkring din søster, mens hun opholder sig i Guatemala.
Israels folk bad også Herren om beskyttelse, når de skulle på rejse. Det samme har vi lov til at gøre. Læs Ezras Bog, kap. 8, vers 21 – 23.
Med hensyn til salvedugene vil jeg gerne også her understrege, at en salvedug i sig selv kun er et stykke tøj, som ikke har nogen kraft. Den kraft, som salvedugen medbringer, skyldes den bøn og den tro, som bliver knyttet til den.
Da Jesus spyttede på jorden, lavede dynd og smurte det på den blindfødtes øjne, da var det ikke dyndet i sig selv, der helbredte den blindfødte. Det var derimod troen hos Jesus, men også den blindfødtes tro og lydighed, der var årsagen til miraklet.
Det glæder mig at høre, at salvedugen, du gav din far, har haft en god virkning på hans Parkinson-lidelse.
Med venlig hilsen
Orla Lindskov

Spørgsmål 2:

Jeg har mange smerter

Kære Orla Lindskov
Jeg er ny abonnent på Udfordringen og ved ikke, om jeg har forstået det ret, at jeg kan skrive til dig og bede om forbøn – og få tilsendt en salvedug.
Hvis det er ret forstået, vil jeg på forhånd sige tak. Jeg vil så også fortælle dig, at jeg gennem mange år har haft en sygdom, som har givet mig mange smerter. Det fylder mentalt, og jeg vil gerne, om du vil bede om, at Gud må komme ind og fylde mere end min sygdom.
Jeg ved, at han kan bryde igennem alle døre og give håb og fremtid, og han kan gøre rask, hvis han vil.
Mvh. K.

Svar 2:


Artiklen fortsætter efter annoncen:Gud VIL gøre rask

Kære K.
Jo, du har forstået det ret, og jeg har også sendt dig en salvedug.
Jeg har også ud fra dit brev bedt om, at Gud må komme ind i dit liv og fylde mere end din sygdom. Ja, jeg har bedt om, at han må helbrede din sygdom.
Sker det ikke i første omgang, så send salvedugen tilbage til mig, så jeg kan salve den og bede over den igen. Det er glædeligt når helbredelse sker øjeblikkeligt eller næsten øjeblikkeligt; men ofte indtræffer helbredelse først efter udholdende bøn for den syge. Det kan have mange årsager. Det kan være svært at forstå; men i mange tilfælde er mennesker ikke parate til at blive helbredt af den store læge, Jesus Kristus. Ofte er det menneskelige sind adspredt, fordi vi har så mange ting i gang selv. Dette siger jeg helt generelt.
Du skriver, at Gud kan gøre rask, hvis han vil. Ja, sådan er det, og som udgangspunkt må vi sige, at Gud vil. Der kom en spedalsk til Jesus og sagde: – ”Herre, hvis du vil, kan du gøre mig ren.” Den spedalske havde tvivlen, om Gud ville helbrede ham. Hvad gjorde Jesus?
Jesus rakte hånden ud, rørte ved ham og sagde: – ”Jeg vil, bliv ren!” Der er der ingen forbehold hos Jesus. Her er klar tale om Guds vilje. Derfor tror jeg også, at Guds vilje er sådan over for dig.
Med venlig hilsen
Orla Lindskov

Min oplevelse:

Fortanden har flyttet sig

Kære Orla Lindskov
Tak for din forbøn. Jeg vil fortælle dig, at der er sket et mirakel med min ældste søns fortand.
Den er nu begyndt at flytte sig ned på plads. Tandlægen, der står for tandregulering, havde ellers sagt til os ud fra røntgenbilleder, at den ikke kunne flytte sig spor. Men efter din forbøn kan vi se på et nyt røntgenbillede, at tanden har rykket sig. Jeg er så taknemmelig. Jeg vil lige fortælle dig om en af vores venner, som du i sin tid bad for. Hans sygdom kunne lægerne ikke finde ud af, hvad var. Efter at du havde bedt for ham, og vi havde givet ham salvedugen, kunne lægerne stille en diagnose. Og hans helbredelse gik efter lægernes udsagn ualmindeligt hurtigt. Det havde de ikke været udsat for før. Tak for din forbøn.
De varmeste hilsener fra K.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Min oplevelse:

Har haft fibromyalgi i 20 år

Kære Orla Lindskov!
Nu er det en uge siden, du bad for mig på Allerøds Bibliotek. Min mand og jeg måtte desværre gå kl.16:20 og fik ikke sagt farvel.
Jeg var den første, du bad for den dag. Jeg har haft fibromyalgi i 20 år og ”følte” ikke noget, mens du bad. Men du sagde, at du mærkede Helligåndens tilstedeværelse, og i tro tog jeg imod det.
Jeg var derefter smertefri i et døgn, – det var ubeskriveligt. Men søndag aften kom smerterne igen! Jeg har takket Gud for, at det, han har begyndt, vil han også fuldende, så jeg vil bede dig om en salvedug for at hjælpe mig til at holde troen fast.
Vi takker dig inderligt for din trofaste tjeneste, bl.a. dine fine svar i Udfordringen. Vi håber en gang at få lov til at være sammen med dig igen, og vi vil bede Gud styrke dig til ånd, sjæl og legeme.
Med kærlig hilsen
I.

Min oplevelse:
Kære Orla
På vegne af min mor vil jeg spørge dig, om du vil salve hendes bønnedug, salvedug på ny. Min mor har flere gange oplevet, at en kraft går igennem hele hendes krop, når hun lægger dugen på det syge sted, og hævelserne i hendes gigt-ramte knæ forsvinder for en tid.
Kærlig hilsen M.

Min oplevelse:
Kære Orla Lindskov
Rigtig mange tak for mødet d. 5.marts. Jeg har det fint. Ingen smerter i mit knæ.
Venlig hilsen
V.


Artiklen fortsætter efter annoncen: