David Wilkersons profeti fra 1973 er til dels gået i opfyldelse

David Wilkerson blev kendt for sit arbejde blandt narkomaner og bogen ”Korset og Springkniven”, som også blev filmatiseret. I 1973 fik han et syn, som på det tidspunkt virkede utroligt. Men set i bakspejlet er meget af det allerede gået i opfyldelse.

David Wilkerson døde i april i år. Han kom i de sidste år af sit liv med flere advarsler om katastrofer og den økonomiske krise. Han opfordrede til at have 30 dages forsyninger. Det samme opfordrede NASA for nylig sine ansatte til pga. risikoen for katastrofer…

Da han fremlagde synet ved Luthersk Konvent i Minneapolis 7. -11. august 1973, sagde han:
”Jeg så et syn i april 1973, så grufuldt, at det lamslog mit sind. I de sidste 3 måneder har jeg forsøgt at ryste det af mig, men jeg kan ikke.
Jeg har kun haft 2 syner i mit liv. For 15 år siden førte det første syn mig til New York’s gader. Hver eneste kendsgerning i det syn er blevet opfyldt. Indtil i aften har jeg været meget bange for at dele dette mit andet syn med jer, af frygt for at blive kaldt fanatiker. Men den samme hellige Ånd, som for 12 år siden fik mig til at skrive historien om Korset og Springkniven, har talt til mig i aften og siger, at jeg skal dele dette syn med jer. I dette syn så jeg 5 frygtelige ulykker komme over Amerika og verden.
(Her gengivet i kort form – hele profetien findes på hjemmesiden – se nederst i artiklen.)

I. Økonomisk krise

1. En verdensomspændende økonomisk krise, som begynder i Tyskland, vil brede sig til Japan og derefter ramme USA.
Store og ansete virksomheder vil krakke, profeterede Wilkerson i 1973. Og sådan er det gået. Krisen er nu nået til USA. Vi kan følge den hver aften i tv.

II. Naturkatastrofer

2. Der vil komme katastrofer over hele verden, fulgt af hungersnød især i Kina, Indien og Rusland, forudsagde Wilkerson i 1970’erne.
Netop nu oplever vi flere jordskælv og katastrofer end nogensinde. Og der er også en form for hungersnød i Rusland og Kina.
Han omtaler ”en ny slags kosmisk storm komme som en voldsom ild fra himlen og efterlade en røgstribe. Hvirvelstorme, haglvejr, oversvømmelser og orkaner vil hamre løs på jorden med en sådan voldsomhed, at menneskeheden må indrømme, at verden er under overnaturlig hjemsøgelse.”

III Porno og umoral

I 1973 var pornoen først så småt begyndt at komme frem i USA. Det var netop i de år, at Danmark og Holland frigav pornoen. Ingen havde i sin vildeste fantasi forestillet sig, hvordan porno og sjofelt sprog skulle overvælde hele samfundet. Man kan se en tydelig forskel blot ved at betragte film, der er nye, i forhold til film, der er bare 20-30 år gamle. Men det profeterede Wilkerson i 1973.

IV. Oprør i hjemmene

I synet så han, hvordan børn ville blive fjendtlige. De ville måske bo under samme tag, men børn ville ofte hade deres forældre med stor lidenskab.
Også her er verden gået i den retning, han forudså.

V. Forfølgelse af sande, åndsfyldte kristne

Mens kirken dengang havde et forholdsvist positivt rygte i USA, profeterede Wilkerson, at der ville komme en forfølgelse af ægte troende – sådan som Jesus Kristus selv forudsagde. (Se Johs. 15:19- og Matt. 10, 12-25)
”Hensigten med den kommende forfølgelse, som jeg ser i Ånden, vil være at adskille og sprede de sande troende fra de falske,” sagde Wilkerson og opfordrede kristne til at komme uden for kirkerne med evangeliet.
Den måde, som de sande kristne vil blive forfulgt på, var:


Artiklen fortsætter efter annoncen:1. Forfølgelsesvanvid

”Når der synes at være allermest religionsfrihed, spredes ud over USA, Canada, ja den hele verden og til sidst blive en slags vanvid,” fortæller Wilkerson.
”Jeg ser en tid komme, hvor næsten alle missions- og evangeliske projekter, al religiøst radio- og tv-programstof og alle missionsselskaber vil blive så nøje overvåget, udspurgt og plaget af regeringens embedsmænd med den virkning, at de vil blive ængstelige for at bevæge sig eller ekspandere i nogen som helst retning.”
Især i USA har man oplevet dette gennem flere år.

2. En verdenskirke

Wilkerson ser en slags union mellem de store kirker. Paven vil ikke blive anerkendt som åndeligt overhoved, men som en politisk leder. Og den nye union vil lave store sociale projekter.
”Og mens lederne taler om mirakler, kærlighed og forsonlighed osv., vil de uslinge, der arbejder for dem, gå i gang med at plage og forfølge hver eneste religiøs organisation, som ikke hører ind under deres lederskab.”

4. Homoseksuelle og lesbiske i kirken

I 1973 var homoseksualitet stadig noget, de allerfleste tog afstand fra. Men Wilkerson forudså, at selv kirkerne ville byde homoseksuelle og lesbiske velkomne – uden at opfordre dem til at ændre praksis.
Det, der dengang lød utænkeligt, er nu den officielle politik i flere af de gamle kirkesamfund – også i Folkekirken vil man snart indføre et homo-vielsesritual.
Wilkerson forudser, at homoseksualitet endda vil blive spredt via søndagsskolelitteratur.


Artiklen fortsætter efter annoncen:5. Nøgendans i kirken

”Nøgendans i nogle af disse medlemskirker vil blive undskyldt med at være ”kunstneriske former for tilbedelse”. Mennesker vil tilbede skabningen mere end Skaberen. Som et resultat vil mange blive givet over til et fordærvet sind, som skaber en ny form for sindssygdom, der ikke vil være modtagelig for nogen som helst art af behandling.”
Selv om dette endnu ikke er sket, har der de senere år været en påfaldende bølge for at anerkende dans som tilbedelse.

6. Okkultisme i kirken

Satan vil først blive bortforklaret, men derefter vil mange præster blive involveret i okkult praksis. Og i de rige kirker vil okkulte seancer erstatte bedemøder.
”Jeg ser den dag nærme sig, da visse præster, som aldrig har levet Gud særlig nær, vil blive tæt knyttet til Djævelen.”
”Superkirken vil aldrig officielt acceptere okkult praksis direkte, men de forskellige former, fx spådomskunst, horoskoper osv., vil blive respekteret og accepteret i vide kredse.”

7. En usynlig kirke

Samtidig med den verdslige og frafaldne union af kirkesamfund vil der være en usynlig kirke af ”dybt åndelige efterfølgere af Jesus Kristus, bundet sammen af Helligånden og gennem indbyrdes tillid til Kristus og hans ord”.
Denne overnaturlige kirke af sande troende vil blive en slags undergrundskirke og omfatte katolikker og protestanter af alle afskygninger: unge og gamle, sorte og hvide og mennesker fra alle nationer.
Mens den synlige superverdenskirke vinder politisk magt, vil dette usynlige legeme af troende vokse kolossalt i åndelig kraft.
Helligånden vil føre mennesker af alle tros- og livsmønstre sammen. Og selvom denne overnaturlige kirke allerede eksisterer rundt omkring i verden, vil den i de dage, der snart kommer, blive næsten usynlig, politisk set. Den vil ikke udtale sig om sociale samfundsspørgsmål, men idet forfølgelserne bliver mere intense, vil dette legeme af sande troende blive næsten yderliggående i dets evangelistiske bestræbelser. Denne usynlige kirke vil modtage overnaturlig kraft fra Helligånden til at prædike evangeliet i alle fire verdenshjørner.”

8. Forfølgelse af karismatiske katolikker

Wilkerson forudser, at den katolske kirke vil forsøge at lægge låg på karismatiske katolikker.
”Nogle vil blive tvunget til at vende tilbage til traditionen og gå ind på at ”nedfryse” deres oplevelse. Men mange andre vil imidlertid snart opdage, at de finder mere kristen kærlighed, fællesskab og åndeligt vidnesbyrd sammen med de andre åndsfyldte protestanter og katolikker, som nu har centreret deres liv på personen Jesus Kristus, Helligåndens fylde og hans snarlige genkomst.
Wilkerson forudsagde, at også lutheranere og andre kristne må forlade deres trossamfund og ”drage bort fra dem”. (2. Kor. 6:17).
”Disse nye kristne vil ikke kalde sig protestanter eller katolikker, men simpelthen ”fornyede kristne”. Deres fællesskab vil ikke være baseret på en oplevelse af at tale i tunger, men vil være centreret omkring Faderen og Hans Søn Jesus Kristus. Det er vort fællesskab.”


Artiklen fortsætter efter annoncen:9. Forfølgelse i medier

Wilkerson forudså, at den store frihed inden for radio og tv ville blive begrænset med krav og kontrol.
Også dette er til dels gået i opfyldelse. Politiske kræfter arbejder på at få religiøse programmer væk fra de offentlige medier både i USA og Danmark.
Wilkerson opfordrer til at arbejde, mens der er mulighed.

10. Latterliggørelse fra Hollywood

Wilkerson forudså den latterliggørelse af kristne prædikanter, som allerede er sket i mange film.
”Vækkelsesprædikanter og evangeliske forkyndere vil blive fremstillet på en klicheagtig måde som… charlataner, svindlere, pengegale komikere. Flere og flere filmproducenter forsøger at rive glorien af vor moral. Kirker og præster vil på en speciel måde blive angrebet, og samtidig vil okkultisme og heksekunst blive forherliget og gjort sensationel.”

11. Angreb i tv-serier

”Lystspilforfatterne vil rette det ene hårde slag efter det andet mod hellige traditioner med henblik på at få dem ryddet af vejen, og disse shows vil efterhånden mere og mere afbrydes af usømmelige ord, og alt vil kunne gå i tv.
Fjernsynets programlæggere vil blive absolut blasfemiske, og millioner og atter millioner af vantro mennesker vil sidde foran fjernsynet og overbegrine og bespotte emner, der engang betragtedes som hellige, men som nu undergraves, bespottes og latterliggøres.”
Det er det, vi ser i dag.

12. Skat på kirker

Gennem skat og afgifter vil kirker blive forsøgt bremset. Embedsmænd vil grave i de frivillige organisationers regnskaber.
”Enhver tv-prædikant vil blive udsat for undersøgelse.”
Dette er allerede praksis.

13. Undergravning af kristen uddannelse

Kristne skoler, gymnasier og universiteter vil blive forfulgt gennem nye krav og regler.
Eleverne vil få en uforklarlig sløv indstilling, og lærerne vil gøre oprør imod ledelsen og skolernes kristne identitet. Liberale ledere vil overtage og tillade at skolerne bevæger sig væk fra deres grundlag.
Skolerne får det også økonomisk vanskeligt.

14. Sur revolution

Den Jesus-revolution, som i 60’erne og 70’erne var et lyspunkt, vil blive ”sur” og negativ.
Når det ikke længere er populært at være Jesus-tilhænger, vil fårene skilles fra bukkene.
I stedet vil okkultisme og satanisme florere blandt unge. De vil forfølge de troende unge, men nogle unge vil blive hærdede af modstanden og stå op og vidne.
Det er også sket.

15. Åndelig opvågnen bag jerntæppet

I 1973 regerede det kommunis-tiske Sovjet og Kina over store dele af verden, og ingen havde drømt om, at de mægtige riger ville bryde sammen. Men Wilkerson så i sit syn en åndelig opvågning, og de forfulgte vil få en begrænset periode med frihed.
”Gud vil frembringe en midlertidig våbenstilstand mellem øst og vest med det udtrykkelige formål at få evangeliet ind i de kommunistiske lande. Japanske og koreanske kristne vil blive brugt af Gud til at nå tusinder i Kina. Åndsudgydelsen i Vesttyskland sker for, at den skal trænge igennem til Østtyskland. Den udgydelse, som finder sted i Finland nu, er bestemt til at brede sig i det nordlige Rusland.”
Sådan gik det.

Alt under kontrol

Frygt og tvivl ramte Wilkerson, og han tøvede med at offentliggøre sit syn. ”Og kære venner, nu skal I høre, hvad Helligånden sagde til mig: blot 5 små ord, men så mægtige, at det vakte et strålende nyt håb og en ny tro, og jeg vågnede op med et råb! Og disse 5 små ord, som flammede i mit hjerte, var disse: GUD – HAR – ALT – UNDER – KONTROL!”
”Hele naturen er under kontrol. Vi hører om jordskælv, hungersnød, pest, haglstorme, dødbringende hedebølge, oversvømmelse og radikale vejrforandringer, der slår alle rekorder, – det ser ud som om naturen er uden for al kontrol!
Men Guds ord har klart forudsagt, at det ville ske. Guds vrede skal udgydes over denne jord gennem naturens løsslupne rasen, fordi Gud advarer menneskeheden om, at dommen kommer. Dette er fødselsveerne, og jo nærmere vi kommer hans kongeriges fødsel, desto hyppigere og mere intense vil de blive, indtil Guds kongerige er født frem.
Det kan godt være, at Gud tillader, at der røres ved de fysiske og materielle ting omkring dig i lighed med Job, men hør dette: Satan kan ikke besætte dig eller røve din tro på Gud fra dig. Djævelens magt har sin begrænsning, og Bibelen siger, at selv en baby-kristen kan slå Satan på flugt, simpelthen ved at stå ham imod med ordet og blodet. Bibelen siger: ”Stå Djævelen imod, så skal han fly fra jer” (Jakob 4:7). Lyder dette som nederlag? Antyder det en sejrrig Djævel? Aldrig! Gud har alt under kontrol, og vi er under hans kontrol, så vi er ikke bange for Djævelen.
Du og jeg og alt, hvad der rører os, er under hans kontrol, uanset, hvad der sker i denne fordrukne verden. Alle ting samvirker til gode for dem, som elsker Gud.
Lad dollaren falde, lad depression og lavkonjunktur komme. Lad der komme arbejdsløshed, forurening, inflation, krige og krigsrygter, lad samfundsstrukturen opløses. For et sandt Guds barn er alt under kontrol. Det betyder ikke noget, intet kan skade dig. Han sagde: ”Se op, glæd og fryd jer!”

Hele profetien kan læses på www.udfordringen.dk/art.php?ID=21515