Politik

Barfoed taler også om kristne værdier

Tove Videbæk forsvarer De Konservatives leder og citerer hans udtalelser.

Lars Barfoed

Citater om ”kristne værdier” i vicestatsminister Lars Barfoeds tale på et landsråd d. 12. marts 2010.

I forbindelse med det angreb på Lars Barfoed og De Konservative, som var i et læserbrev i Udfordringen den 11. august, hvor der bl.a. blev skrevet: ”Partiet (De Konservative) synes at have en stålsat målsætning om at udvande den kristne kulturarv mest muligt på bekostning af fællesskabet”, kom jeg til at tænke på Lars Barfoeds tale ved det ekstraordinære landsråd den 12. marts 2010.
Her nævnte han igen og igen de kristne værdier og den kristne kulturarv, som vi skal forsvare og bevare. Jeg tillader mig at plukke nogle citater fra talen og kan kun anbefale alle at gå ind på www.youtube.com og høre hele talen.
Lars Barfoed sagde bl.a.:
”Vi er optaget af at sikre de værdier, vort samfund bygger på: den kristne, humanistiske kultur, respekt for vores demokrati, de demokratiske rettigheder og pligter og vort samfunds bærende institutioner.”

”Vi skal styrke og værne om de kristne, humanistiske, kulturelle og demokratiske værdier, der er bygget op i Danmark igennem generationer.”

”Kultur, kristendom og konservatisme – de hænger rigtig godt sammen!”

”Vores kristne kulturarv er ikke længere en værdi, vi kan tage for givet. Den skal forsvares og den skal bevares, og her står Det Konservative Folkeparti klar til at gå forrest i kampen… Tiden er inde til en konservativ værdikamp, for samtidig med at vi er et ansvarligt parti, når det gælder økonomi, og samtidig med at vi er partiet for den flittige, ansvarlige dansker, så er vi også et parti, der er forankret i de danske og kristne værdier, og de værdier svigter vi ikke. De værdier giver vores liv mening og indhold. Og det er jo værdierne, der er omdrejningspunktet for Det Konservative Folkepartis politik. Vi ønsker et samfund med personlig frihed i stærke fællesskaber.”

Blot til venlig orientering, og jeg kan kun anbefale at høre hele talen på youtube. Det vil give et lidt andet indtryk af Lars Barfoed, end det man får ved at læse omtalte læserindlæg i Udfordringen d. 11. aug.
Med venlig hilsen,
Tove Videbæk,
Folketingskandidat for
De Konservative.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Missionsfolk stemmer KD

Undersøgelse foretaget af Kristeligt Dagblad viser, at hver 3. vælger fra Indre Mission vil stemme på Kristendemokraterne.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Thomas Bjerg Mikkelsen

Kun 2 pct. af Indre Missions vælgere ville stemme på Dansk Folkeparti til trods for, at partiet ofte markerer sig som kultur-kristent i modsætning til islam.

Det viser en ny undersøgelse, som Kristeligt Dagblad har foretaget i anledning af IMs 150 års historie.
Kristendemokraterne står opsigtsvækkende stærkt blandt de missionske vælgere. 35 pct. vil stemme KD, mens 13 pct. vil stemme på Venstre og 8 pct. på De Konservative. De øvrige partier scorer kun få procent: Socialdemokratiet 5 pct., Radikale 4 pct., Liberal Alliance 2 pct., Enhedslisten 0,5 pct.
Men hertil kommer ikke færre end 24 pct., som endnu ikke har besluttet sig. Det kan formodes at en stor del af disse vælgere også vil stemme på KD, da det er det foretrukne parti i IM-kredse.
KDs tillidsfolk fortæller, at mange kirkelige vælgere endnu ikke er klar over, at partiet er opstillingsberettiget og nogle tror, det stadig står for Kornbeks linje med usikkerhed om holdningen til abort. Valgkampen vil formentlig afklare, at KD er tilbage på den oprindelige linje.
Venstre og De Konservative har tidligere stået stærkt i Indre Missions bagland, men især Venstre har i Anders Foghs regeringstid markeret en mere ateistisk indstilling, fx med hans berygtede ord om ”religionen ud af det offentlige rum”.
Som forklaring på, at IM-folk ikke stemmer på Dansk Folkeparti, siger lektor på Århus Universitet, dr. theol. Peter Lodberg til avisen:
“Dansk Folkeparti regeres kirkeligt set af Indre Missions historiske modsætning, Tidehverv, og i Enhedslisten hersker ateismen. Ingen af delene tiltaler Indre Missions venner. Derimod har mange været med til at stifte partiet Kristendemokraterne i sin tid som en reaktion imod den fri abort og frigivelsen af porno.
Mange i Indre Mission ser fortsat gerne, at dansk politik bliver præget af kristne værdier,” siger Peter Lodberg.
Generalsekretær i Indre Mission Thomas Bjerg Mikkelsen siger, at tallene afspejler, at Indre Missions venner samler sig på midten af dansk politik.
Han henviser til, at hele Indre Mission er involveret i at nå muslimerne med evangeliet.
”Som en kristen bevægelse er vi ikke interesseret i, at islam breder sig, men vi går ind for mission i øjenhøjde, når det drejer sig om muslimer. Det har måske også været med til at præge missionsfolks generelle syn på indvandrere i en mere positiv retning end hos fx Dansk Folkeparti,” siger han.
Henri.