Mange danskere til helbredelseskonference i Malmø

Helbredelse er central i evangeliet og kirkens historie, forklarede Randy Clark, som blev redskab til Toronto-vækkelsen. Han og Bill Johnson talte på helbredelsekonference i Malmø, hvor over 100
danskere deltog.- Det første skridt til at opleve flere helbredelser er at begynde at bede for de syge.
Humoristisk, men rammende, begyndte undervisningen om helbredelse for de 860 deltagere
til konferencen i Malmø. De kom fra 17 forskellige
lande, heraf Tyskland, Frankrig, Mexico, Holland og Libanon. Bortset fra Sverige kom flest fra
Danmark med 115 deltagere. Der blev lagt stor vægt på at praktisere undervisningen. Derfor blev der også blev bedt for de deltagere, der var syge,
ligesom fredag aften blev brugt på gaderne i Malmø, hvor flere blev helbredt efter bøn.

Central i evangeliet og kirkens historie

Randy Clark

Hovedtaleren var Randy Clark, der var dén gæstetaler, som talte i Toronto Airport
Vineyard, da den store vækkelse brød ud, som nu har berørt hundredtusinder. I dag rejser han rundt i verden og underviser og beder for syge. Han forklarede, at helbredelse har været en del af hele kirkens historie de sidste 2000 år.
Faktisk undersøgte en ikke-kristen historieprofessor
fra Yale University, Ramsay MacMullen, hvordan de første kristne havde kunnet besejre
de gamle religioner i Romeriget og udbrede kristendommen, når de kristne var uden politisk
magt. Han kom frem til, at de første kristnes succes ikke skyldes fremragende undervisning eller deres forsvar af den kristne tro (apologetik), men at de første kristne evangeliserede med Guds kraft.
Folk konverterede, fordi de kristnes Gud viste sig stærkere en deres egne guder, hvilket blev synligt gennem mirakuløse helbredelser og udfrielser fra
onde ånder. Guds kraft til særligt at helbrede er også central i evangeliet, argumenterede Randy
Clark, og henviste til både Jesu tjeneste og apostlenes.
– Jesus befalede endda de kristne at helbrede de syge.

– Hvorfor beder kristne ikke for syge?

Men mange kristne beder alligevel ikke for syge. Ifølge Randy Clark fordi, de ikke tror, at Gud helbreder i dag, eller fordi de er bange for ikke
at kunne svare på alle folks spørgsmål. For katolikker er problemet ofte, at de ikke føler sig værdige. Men den største grund er, at det gør ondt –følelsesmæssigt – mener Randy Clark.
– For ikke alle, du beder for, bliver helbredt. Og vi må ærligt sige, at vi ikke ved hvorfor, uden at bebrejde os selv eller de syges tro.
– Du kan ikke love folk, at de vil gå helbredt hjem, men du kan love, at de vil gå derfra og føle sig elsket, sagde Randy Clark.
Han gjorde det dog samtidig klart, at vi heller ikke kan bebrejde Gud – altså at det skyldes, at Gud ikke vil helbrede
– for ligesom Bibelen forklarer, hvordan Gud har betalt for vores synder, har han også betalt
for vores sygdomme. Eller sagt med Bill Johnsons ord: ”Du kan ikke vælge ikke at købe noget,
som du allerede har betalt for.”
Og når Gud har betalt for vores sygdomme, er det fordi, han ønsker at ”købe” os fri fra dem.
Han ønsker at helbrede os.

Randys egen rejse

Randy Clark oplevede ikke selv helbredelser i begyndelsen som præst, for det var ikke en del af hans teologiske træning. Men det kom efterhånden,
som han fik øjnene åbnet .
– Jeg har rykket mig et langt stykke, sagde Randy Clark til deltagernes morskab, da han fortalte om begyndelsen, hvor han var usikker og prøvede sig
frem. Den første helbredelse i hans kirke kom gennem et kundskabsord, han fik, og som han udtalte meget forsigtig:
”Jeg tror, at der muligvis – måske – er en, der måske har ondt i øjet.” En kvinde i kirken rejste sig, hvorefter de bad for hende, og hun blev helbredt.
Da han senere bad for en dame, der – noget mod hans forventning – blev helbredt, spurgte han flere gange, om hun lavede sjov med ham, eller
om hun virkelig var helbredt!
Men det var hun altså.
Og efterhånden som han fortsatte med at bede for syge og så, hvordan mange blev helbredt, blev hans forståelse for helbredelse og bøn for syge større og bedre.

Bill Johnson oplevelser med helbredelser

Bill Johnson

Konferencens anden hovedtaler, Bill Johnson, havde en lignende begyndelse. Hans kirke, Bethel Church
i Redding, Californien, bliver mere og mere kendt verden over, fordi den har skabt en kultur af vækkelse, hvor Guds nærvær mærkes og rigtig
mange bliver helbredt. Vi har tidligere skrevet om kirken her i Udfordringen.
Men i begyndelsen skete der ingenting, når han bad for de syge.
– Jeg bad for syge, men de blev ikke helbredt, så jeg blev nedtrykt og stoppede igen. Lidt senere ville jeg så prøve igen, men med samme resultatet,
siger Bill Johnson til Udfordringen.
Men gennembruddet kom, da han i 1987 tog til en helbredelseskonference med Vineyard-stifteren, John Wimber – magen til den, han selv netop har holdt i Malmø.
Selve undervisningen var ikke ny. Faktisk havde han selv undervist om det samme, men han manglede frugterne – at se folk blive helbredt, ligesom
Vineyard-folkene gjorde.
– Jeg troede, man skulle have en særlig salvelse for
at opleve folk blive helbredt, men her bad alle, og folk blev helbredt og sat fri. Samtidig var der en atmosfære af Gud på konferencen, som vi tog med
os hjem, siger Bill Johnson, der husker den første helbredelse efter konferencen:
– Jeg bad for en mand i en butik, der var tvunget til at gå på pension, fordi han havde gigt, og han blev fuldstændig helbredt! Det var dramatisk og
vidunderligt.
Helbredelserne fortsatte og steg støt, og blev kraftigt forøget i 1995, og igen endnu mere dramatisk i 1997, da Randy Clark besøgte kirken.
– Antallet af mirakler steg støt, men vi begyndte at se flere forskellige slags helbredelser.
Det er Gud, der har gjort det. Men vi tog risikoen og
bad, og vi sørgede for at give plads til Gud, fx ved at bede for de syge, siger Bill Johnson til Udfordringen.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Metal forsvinder!

I dag oplever han og Randy Clark stadig at se flere forskellige slags helbredelser. Fx er de begyndt at se indopereret metal bogstavelig talt forsvinde, når folk bliver helbredt under bøn!
– Hvis du fejrer de små ting, som Gud gør, så vil han give dig mere, siger Bill Johnson.
Og netop vigtigheden af at fejre det, som Gud gør – ved at fortælle vidnesbyrd om fx
helbredelser – var et andet hovedpunkt på konferencen, og en af nøglerne til den succes,
de oplever i Bethel Church.
– Tro staves R-I-S-I-K-O, sagde Randy Clark, hvilket
konferencens deltagere selv oplevede, da de bad for hinanden og for folk i Malmø, og mange blev helbredt. Efter konferencen er slut, er deltagerne
taget hjem for at bede for syge i deres egen by.

Bad for Danmark

Danskerne mødtes under konferencen for at bede for Danmark, og Randy Clark fortalte samme dag om en profeti
– givet mange år tidligere i 1998
– om, hvordan Danmark ville blive rystet af Gud.